Câu l?c b? bóng ?á Inter Milan – Thành tích, phong ?? và tin t?c câu l?c b? 

Bình ch?n

Nhi?u ng??i hâm m? bóng ?á th?c m?c câu l?c b? Inter Milan thành l?p n?m nào? Câu l?c b? Inter Milan ?ã có nh?ng thành tích n?i b?t nào trong s? nghi?p? ??i hình c?a câu l?c b? Inter Milan hi?n nay g?m nh?ng c?u th? nào? Trong bài vi?t hôm nay VN138 s? gi?i ?áp m?i th?c m?c c?a các b?n cùng theo dõi ngay nhé!

Ngay d??i ?ây là b?ng t?ng h?p thông tin s? l??c c?a câu l?c b? Inter Milan, chúng tôi ?ã t?ng h?p b?ng thông tin d??i ?ây ?? các b?n hi?u rõ h?n v? câu l?c b? Inter Milan.

Tên ??y ?? Football Club Internazionale Milano S.p.A.
Bi?t danh I Nerazzurri (Xanh-?en)
La Beneamata (??i bóng yêu d?u)
Il Biscione (R?n c? l?n)
Thành l?p 9 tháng 3 n?m 1908; 114 n?m tr??c
Sân Giuseppe Meazza
S?c ch?a 75.923
Ch? s? h?u Suning Holdings Group (68.55%)[1][2] LionRock Capital (31.05%)[3] Pirelli (0.37%)
Các c? ?ông khác (0.03%)[4]
Ch? t?ch Steven Zhang[5]
Hu?n luy?n viên tr??ng Simone Inzaghi
Gi?i ??u Serie A
2020-21 1 trên 20 (vô ??ch)

Thông tin v? CLB Inter Milan

Thông tin v? câu l?c b? Inter Milan

Câu l?c b? Inter Milan có tên g?i ??y ?? là câu l?c b? Football Club Internazionale Milano S.p.A. Câu l?c b? Inter Milan là m?t câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p t?i Ý, ???c thành l?p vào ngày 9 tháng 3 n?m 1908. Ngoài cái tên chính th?c ra, ??i bóng này còn ???c nh?c ??n v?i các bi?t danh là Nerazzurri (Xanh-?en), La Beneamata (??i bóng yêu d?u), Il Biscione (R?n c? l?n.

Hi?n nay, tr? s? c?a câu l?c b? Inter Milan ???c ??t t?i  Milano, Lombardia. Sân nhà hi?n t?i c?a ??i tuy?n Inter Milan là sân v?n ??ng Stadio Giuseppe Meazza, sân v?n ??ng này có s?c ch?a lên ??n kh?ng l? lên ??n 80,074. 

Kình ??ch truy?n th?ng c?a câu l?c b? Inter Milan bao g?m các câu l?c b? nh? Juventus, câu l?c b? AC Milan và ??i tuy?n Roma…các tr?n ??i ??u c?a câu l?c b? Inter Milan v?i các ??i bóng kình ??ch này ??u là tr?n ??u ??u n?y l?a thu hút l??ng l?n ng??i theo dõi.

K? t? th?i gian thành l?p ??n nay câu l?c b? Inter Milan ?ã tr?i qua 64 hu?n luy?n viên. K? t? th?i gian thành l?p ??n nay câu l?c b? Inter Milan ?ã tr?i qua 64 hu?n luy?n viên. Hu?n luy?n viên lâu ??i nh?t c?a câu l?c b? này là ông Helenio Herrera, ông ?ã d?n d?t câu l?c b? Inter Milan trong vòng 9 n?m. Hu?n luy?n viên hi?n t?i c?a câu l?c b? Inter Milan là ông Simone Inzaghi.

Màu áo và logo CLB Inter Milan

Trang ph?c truy?n th?ng c?a câu l?c Inter Milan là màu xanh ??m và ?en. Màu s?c này c?ng ???c câu l?c b? Inter Milan s? d?ng làm màu áo thi ??u c?a câu l?c b?. Ngoài màu áo chính th?c là màu xanh và ?en ra, thì câu l?c b? Inter Milan còn có trang ph?c thi ??u ph? là màu tr?ng.

Câu l?c b? Inter Milan ?ã thay ??i logo c?a ??i tuy?n 5 l?n k? t? khi thành l?p. L?n g?n ?ây nh?t, câu l?c b? Inter Milan ?ã ti?n hành thi?t k? l?i logo c?a mình nh?m làm cho tên tu?i c?a câu l?c b? d? nh?n bi?t, và ti?p c?n ???c v?i nh?ng ng??i hâm m? tr? trên toàn th? gi?i. Phiên b?n logo m?i c?a câu l?c b? Inter Milan ???c thi?t k? ??n gi?n ch? hai ch? cái M và I màu tr?ng ???c l?ng vào nhau trên n?n màu ?en và màu xanh ??c tr?ng. 

??i hình hi?n t?i c?a CLB Inter Milan

Tr?i qua l?ch s? h?n 114 n?m hình thành và phát tri?n, câu l?c b? Inter Milan ?ã thay ??i nhi?u l?n v? ??i hình qua các l?n chuy?n nh??ng hay cho m??n . ??i hình c?a câu l?c b? Inter Milan hi?n t?i nh? sau:

S? VT Qu?c gia C?u th?
1 TM Slovenia Samir Handanovi? (??i tr??ng)
2 HV Hà Lan Denzel Dumfries
5 TV Ý Roberto Gagliardini
6 HV Hà Lan Stefan de Vrij
7 T? Chile Alexis Sánchez
8 TV Uruguay Matías Vecino
9 T? Bosna và Hercegovina Edin Džeko
10 T? Argentina Lautaro Martínez
11 HV Serbia Aleksandar Kolarov
13 HV Ý Andrea Ranocchia (??i phó)
14 TV Croatia Ivan Periši?
18 HV ??c Robin Gosens (m??n t? Atalanta)
19 T? Argentina Joaquín Correa (m??n t? Lazio)
20 TV Th? Nh? K? Hakan Çalhano?lu
21 TM Ý Alex Cordaz
22 TV Chile Arturo Vidal
23 TV Ý Nicolò Barella
32 HV Ý Federico Dimarco
33 HV Ý Danilo D’Ambrosio
36 HV Ý Matteo Darmian
37 HV Slovakia Milan Škriniar
77 TV Croatia Marcelo Brozovi?
88 T? Ecuador Felipe Caicedo (m??n t? Genoa)
95 HV Ý Alessandro Bastoni
97 TM România Ionu? Radu

Có th? th?y, trong ??i hình hi?n t?i c?a câu l?c b? Inter Milan v?n có nh?ng ngôi sao mang ??y ti?m n?ng t?a sáng trong t??ng lai. V?i ??i hình nh? trên, kh? n?ng v??n lên m?t l?n n?a c?a câu l?c b? Inter Milan là hoàn toàn kh? quan.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? bóng ?á VeronaCâu l?c b? bóng ?á TorinoCâu l?c b? bóng ?á Udinese

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Inter Milan

??i hình c?a câu l?c b? Inter Milan ? mùa gi?i m?i nh?t

B?ng nh?ng kinh nghi?m và k? n?ng ch?i bóng thi?n x?, câu l?c b? Inter Milan ?ã có nh?ng màn trình di?n vô cùng ??p m?t t?i lo?t gi?i Serie A. Trong 8 tr?n ??u m?i ?ây nh?t, câu l?c b? Inter Milan ?ã có 7 tr?n th?ng và ch? có 1 tr?n thua duy nh?t trong l?n g?p câu l?c b? tr??c câu l?c b? Bologna v?i t? s? 2 -1.

N?u nh? các b?n mu?n theo dõi và ??t c??c cho các tr?n ??u c?a câu l?c b? Inter Milan  có th? tham kh?o m?t s? nhà cái l?n hàng ??u hi?n nay nh? Nhà cái Fun88, Casino M88, Trang cá c??c Sbobet, Nhà cái Bong88 ,… 

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a CLB Inter Milan

Thông tin chuy?n nh??ng c?a câu l?c b? Inter Milan ?ang ???c chúng tôi c?p nh?t liên t?c. Các bjan hãy theo dõi VN138 ?? theo dõi nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Inter Milan

Các c?u th? c?a câu l?c b? Inter Milan ?n m?ng chi?n th?ng

Sau nhi?u n?m thi ??u trên sân c?, câu l?c b? Inter Milan ?ã ghi ???c r?t nhi?u thành tích trong s? nghi?p c?a mình. Cùng ?i?m qua nh?ng thành tích mà câu l?c b? này ?ang có nhé.

Qu?c n?i

Vô ??ch qu?c gia Ý: 19 l?n vào các n?m

  • 1909–10, 1919–20, 1929–30, 1937–38, 1939–40, 1952–53, 1953–54, 1962–63, 1964–65, 1965–66.
  • 1970–71, 1979–80, 1988–89, 2005–06[14], 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2020–21.

Cúp qu?c gia Ý: 8 l?n vô ??ch vào các n?m

  • 1938–39, 1977–78, 1981–82, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2010–11, 2021–22.

Siêu cúp qu?c gia Ý: 6 l?n vô ??ch vào các n?m

  • 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021

Qu?c t?

UEFA Champions League/Cúp C1: 3 l?n vô ??ch vào các n?m

  • 1963–64, 1964–65, 2009–10.

UEFA Europa League/UEFA Cup: 3 l?n vô ??ch vào các n?m

  • 1990–91, 1993–94, 1997–98.

Intercontinental Cup: 2 l?n vô ??ch vào các n?m

  • 1964, 1965

FIFA Club World Cup: 1 l?n vô ??ch vào các n?m

  • 2010

Qua bài vi?t trên chúng tôi ?ã cung c?p ??y ?? các thông tin m?i nhát v? câu l?c b? Inter Milan. Hy v?ng các b?n ?ã có thêm nhi?u thông tin b? ích v? câu l?c b? này. N?u có b?t k? th?c m?c gì v? chúng tôi, các b?n có th? tìm hi?u thêm t?i https://vn138.biz/gioi-thieu-vn138/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!