Câu l?c b? bóng ?á Everton – Phong ?? thi ??u, thành tích và ??i hình m?i nh?t

Bình ch?n

Câu l?c b? Everton là câu l?c b? nào? ??i hình m?i nh?t c?a câu l?c b? Everton ra sao? Câu l?c b? Everton ?ã có ???c nh?ng thành tích gì trong s? nghi?p bóng ?á? Trên ?ây là nh?ng th?c m?c c?a nh?ng ng??i hâm m? bóng ?á v? câu l?c b? Everton. Trong bài vi?t hôm nay VN138 s? gi?i ?áp m?i th?c m?c c?a các b?n cùng theo dõi ngay nhé!

?? b?n ??c nh?ng thông tin t?ng quan nh?t vê? câu l?c b? Everton, chúng tôi ?a? tô?ng h??p ????c thông tin c? b?n nh?t v? câu l?c b? Everton ngay d??i ?ây: 

Tên ??y ?? Câu l?c b? bóng ?á Everton
Bi?t danh The Blues

The Toffees

Thành l?p 1878; 144 n?m tr??c
Sân Goodison Park
S?c ch?a 39,414
Ch? s? h?u Farhad Moshiri
Ch? t?ch ?i?u hành Bill Kenwright
Ng??i qu?n lý Frank Lampard
Gi?i ??u Premier League
2020–21 Premier League, th? 10 trên 20

Gi?i thi?u v? câu l?c b? Everton

Gi?i thi?u v? câu l?c b? bóng ?á Everton

Câu l?c b? Everton thành l?p vào n?m 1878, v?i tên ban ??u ???c bi?t ??n c?a ??i là St Domingo FC. Câu l?c b? Everton ???c các thành viên c?a nhà th?  ? Breckfield Road North ??ng ra thành l?p. Ngoài cái tên chính ra, ??i tuy?n Everton còn ???c ng??i hâm m? và gi?i báo chí ??t cho bi?t danh là The Blues hay The Toffees.

Tr? s? chính c?a câu l?c b? Everton ?ang ???c ??t t?i thành ph? Liverpool. Sân nhà c?a câu l?c b? Everton n?i các c?u th? t?p luy?n và tham gia thi ??u là sân Goodison Park v?i s?c ch?a lên ??n 39,414 ng??i. Kình ??ch c?a ??i tuy?n Everton  là câu l?c b? Liverpool, m?i l?n hai câu l?c b? này ?ã ??i ??u nhau trên sân c? ??u là nh?ng tr?n ??u n?y l?a và thu hút l??ng l?n ng??i hâm m? theo dõi.

S? ki?n ?ánh d?u b??c ngo?t trong s? nghiêph c?a câu l?c b? Everton là vào th? chi?n th? hai, th?i k? nh?ng n?m 1950-1951. Câu l?c b? này ?ã r?t xu?ng h?ng 2. ??n giai ?o?n nh?ng n?m 1950-1951, vào mùa gi?i League Two ??i bóng giành ???c gi?i 3.

Màu áo và logo c?a CLB Everton 

Trang ph?c truy?n th?ng c?a câu l?c b? Everton ???c các c?u th? m?c khi ra sân thi ??u là áo màu xanh, ? ph?n thân áo là các h?a ti?t màu xanh nh?t. Khi tham gia thi ??u trên sân khách các c?u th? c?a câu l?c b? Everton l?i m?c áo ??u màu ?en, ? gi?a áo có ph?n ?i?m nh?n là m?t ???ng chéo màu cam. Ngoài hai trang ph?c chính k? trên, câu l?c b? Everton  còn có màu áo th? ba ít ???c m?c h?n là áo màu tr?ng, có các h?a ti?t màu xanh ? gi?a áo và hai bên cánh tay.

??i hình hi?n t?i c?a Everton

Các c?u th? c?a CLB Everton ra sân tham gia thi ??u

Tr?i qua nhi?u bi?n c? và th?ng tr?m qua m?i th?i k?, ??i hình câu l?c b? Everton ?ã thay ??i r?t nhi?u cho ??n nay. Sau ?ây danh sách c?u th? Everton c?a Everton:

S? Qu?c gia C?u th?
1 Anh Jordan Pickford
2 Anh Jonjoe Kenny
4 Anh Mason Holgate
5 Anh Michael Keane
6 Brasil Allan
7 Brasil Richarlison
8 B? ?ào Nha Gelson Martins
9 Uruguay Jonathan Rodríguez
10 Iceland Gylfi Sigurðsson
11 Anh Demarai Gray
12 Pháp Lucas Digne
13 Colombia Yerry Mina
14 Anh Andros Townsend
15 Bosna và Hercegovina Asmir Begovi?
16 Pháp Abdoulaye Doucouré
17 Nigeria Alex Iwobi
21 B? ?ào Nha André Gomes
22 Anh Ben Godfrey
23 C?ng hòa Ireland Séamus Coleman (??i tr??ng)
24 Anh Anthony Gordon
25 Ý Davide Calabria
26 Anh Tom Davies
28 Th? Nh? K? Cenk Tosun
31 Anh Andy Lonergan
32 Anh Jarrad Branthwaite
33 Venezuela Salomón Rondón

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Everton 

Trong mùa gi?i ngo?i h?ng Anh v?a qua, theo các chuyên gia nh?n ??nh câu l?c b? Everton ?ã có phong ?? vô cùng sa sút. Theo thông k? m?i nh?t c?a chúng tôi, trong 8 tr?n ??u di?n ra g?n nh?t, câu l?c b? Everton ?ã th?ng 3 tr?n tr??c các câu l?c b? Crystal Palace, ??i tuy?n Leicester câu l?c b? Chelsea, 2 tr?n thua tr??c câu l?c b? Arsenalcâu l?c b? Brentford và 2 tr?n hòa.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? ArsenalCâu l?c b? Liverpool, Câu l?c b? Burnley 

Tin chuy?n nh??ng CLB Everton m?i nh?t

Hi?n nay do mùa gi?i ngo?i h?ng Anh vauwf m?i k?t thúc, do ?ó câu l?c b? Everton v?n ch?a ??a ra b?t k? thông báo nào v? k? ho?ch chuy?n nh??ng các c?u th?. Hãy theo dõi VN138 ?? c?p nh?t nh?ng tin t?c chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a câu l?c b? Everton nhé.

Câu l?c b?  Everton là m?t trong nh?ng cái tên quen thu?c v? ??i bóng ?á gi?i Ngo?i h?ng Anh. ??ng b? qua bài vi?t d??i ?ây v? câu l?c b? Everton ?? d? dàng chi?n th?ng khi tham gia cá c??c t?i nhà cái Bong88, Nhà cái Sbobet, nhà cái M88Casino BK8vn, Cá c??c Msb88va

Nh?ng thành tích c?a CLB Everton

V? ?i?u ?n m?ng c?a các c?u th? CLB Everton

Sau 144 thành l?p và phát tri?n, câu l?c b? Everton ?ã có ???c cho mình nh?ng thành tích mang d?u ?n l?ch s? nh?:

  • Giành ???c 9 Gi?i vô ??ch qu?c gia vào các n?m: 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985 và n?m  1987.
  • Xu?t s?c giành ???c 5 Cup vô ??ch t?i Gi?i Cúp FA vào các n?m: 1906, 1933, 1966, 1984 và n?m 1995.
  • Giành ???c v? trí Á quân t?i Gi?i Cúp Liên ?oàn Anh vào các n?m :1977 và 1984.
  • Tai Gi?i Siêu cúp bóng ?á Anh có ???c 9 Cúp vô ??ch: 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995.
  • ?o?t 1 Cup vô ??ch T?i Gi?i UEFA Cup Winners’ Cup/Cúp C2 vào n?m:1985.

Thông qua bài vi?t câu l?c b? Everton, hy v?ng ?ã gi?i ?áp ???c nh?ng th?c m?c c?a các b?n xung quanh câu l?c b? Everton. Hãy theo dõi VN138 (https://vn138.biz/thanh-toan/) ?? c?p nh?t thêm nhi?u thông tin m?i v? các câu l?c b? khác nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!