Câu l?c b? bóng ?á Estac Troyes – Tin t?c, c?u th?, HLV thành tích g?n ?ây

5/5 - (1 bình chọn)

Câu l?c b? Estac Troyes thành l?p n?m nào? Câu l?c b? Estac Troyes ?ã c? ???c nh?ng thành tích gì trong s? nghi?p ? ??i hình m?i nh?t c?a CLB Estac Troyes g?m nh?ng ai? ?ây là nh?ng câu h?i ???c r?t nhi?u ng??i hâm m? ??i tuy?n Estac Troyes ?ang th?c m?c. Trong bài vi?t hôm nay VN138 s? gi?i ?áp m?i th?c m?c c?a các b?n cùng theo dõi ngay nhé!

Câu l?c b? Estac Troyes là m?t trong nh?ng cái tên n?i b?t trong các ??i bóng tham gia gi?i Ligue 1. Nh?ng ng??i ch?i cá c??c ch?c ch?n không th? b? qua nh?ng thông tin d??i ?ây khi tham gia cá c??c t?i nhà cái: Nhà cái Sbobet, Nhà cái 3IN1BETTrang cá c??c Bong88, nhà cái M88

Sau ?ây là nh?ng thông tin s? l??c vê? câu l?c b? Estac Troyes và nh?ng thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? này, ???c chúng tôi t?ng h?p m?i nh?t ??a ??n cho b?n ??c.

H? và tên
R??u sâm panh Espérance th? thao Troyes
Aube
Bi?t hi?u ESTAC
Thành l?p
N?m 1986 ; 36 n?m tr??c
??t Stade de l’Aube
Dung tích 20.400
Ng??i s? h?u
Nhóm bóng ?á thành ph? [1]
Ch? t?ch Daniel Masoni
Huân luyê?n viên tr???ng Bruno Irles
liên ?oàn Ligue 1
2021–22
Ligue 1, th? 15 trên 20

Thông tin v? CLB Estac Troyes

Thông tin v? câu l?c b? Estac Troyes m?i nh?t

Câu l?c b? Estac Troyes có tên g?i ??y ?? là Espérance Sporting Troyes Aube Champagne, tên vi?t t?t là ESTAC. Ng??i hâm m? v?n th??ng nh?c ??n câu l?c b? này v?i cái tên ng?n g?n là Troyes. Câu l?c b? này ???c thành l?p vào n?m 1986. ??i tuy?n Estac Troyes là là câu l?c b? chuyên nghi?p th? ba c?a thành ph?, ??ng  sau các hai ??i tuy?n khác là  AS Troyes-SavinienneTroyes AF. Hi?n t?i, câu l?c b? này ?ang thi ??u t?i mùa gi?i Ligue 1.

Hi?n nay, tr? s? c?a câu l?c b? Estac Troyes ?ang ???c ??t t?i Troyes, ?ây là  m?t xã và là th? ph? c?a t?nh Aube trong vùng Grand Est, mi?n trung b?c n??c Pháp. Sân nhà c?a câu l?c b? Estac Troyes là sân v?n ??ng Stade de l’Aube. ?ây là là m?t sân v?n ??ng ?a ch?c n?ng ? Troyes v?i s?c ch?a lên ??n 20.400 ng??i.

Màu áo và logo c?a CLB Estac Troyes

Màu áo truy?n th?ng ???c các c?u th? c?a câu l?c b?  Estac Troyes m?c khi ra sân thi ??u là áo màu màu xanh ??m, ? ph?n ng?c và hai bên tay áo là h?a ti?t màu tr?ng n?i b?t. ?i cùng v?i áo là qu?n và v? cao ??n c? chân ??u là màu xanh. Ngoài màu áo truy?n th?ng trên, câu l?c b? Estac Troyes còn có m?t màu áo khác khi tham gia thi ??u trên sân khách là áo màu tr?ng, hai bên áo là các ph?n màu xanh, ?i cùng v?i áo là qu?n và v? cao ??n c? chân  ??u là màu tr?ng.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? bóng ?á Stade Brestois 29Câu l?c b? bóng ?á Clermont FootCâu l?c b? bóng ?á Lorient …

??i hình câu l?c b? Estac Troyes hi?n t?i

Các c?u th? CLB Estac Troyes ra sân thi ??u

??i hình c?u th? c?a câu l?c b? Estac Troyes ?ã có thay ??i r?t nhi?u thông qua hình th?c cho m??n hay các ??t chuy?n nh??ng. Tuy nhiên, trong ??i hình c?a câu l?c b? Estac Troyes v?n gi? ???c r?t nhi?u c?u th? tài n?ng.

S? V? trí Qu?c t?ch C?u th?
1 GK N??c pháp FRA Ryan Bouallak
2 DF Hoa K? Hoa K?
Erik Palmer-Brown
4 DF N??c pháp FRA
Giulian Biancone
5 MF N??c pháp FRA Tristan Dingomé
6 MF Mali MLI
Rominigue Kouamé
7 FW Tunisia TUN Yoann Touzghar
9 FW Nam Tri?u Tiên KOR Suk Hyun-jun
10 MF N??c pháp FRA Florian Tardieu
12 DF B? ?ào Nha POR Abdu Conté
13 FW Canada CÓ TH?
Iké Ugbo (cho m??n t? Genk )
14 MF N??c pháp FRA
Dylan Chambost
15 MF N??c pháp FRA
Karim Azamoum
16 GK N??c pháp FRA
Sébastien Renot
17 DF Guiana thu?c Pháp GUF Yoann Salmier
18 MF Xéc-bi-a SRB Luka Ili?
19 DF Maroc THÁNG 3
Oualid El Hajjam
20 MF N??c pháp FRA Renaud Ripart
22 DF N??c pháp FRA Yasser Larouci
23 DF N??c pháp FRA Adil Rami
24 MF N??c pháp FRA
Xavier Chavalerin
25 FW Guinea-Bissau GNB Mama Baldé
26 FW Nam Phi RSA
Lebo Mothiba (cho m??n t? Strasbourg )
27 MF N??c pháp FRA
Brandon Domingues
28 FW Maroc THÁNG 3 Nassim Chadli
29 DF Burkina Faso BFA
Issa Kaboré (cho m??n t? Manchester City )
30 GK N??c pháp FRA Gauthier Gallon
31 MF C?ng hòa Dân ch? Congo COD Metinho
40 GK N??c pháp FRA Jessy Moulin
DF Ecuador ECU Jackson Porozo

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Estac Troyes

Các chuyên gia v? nh?n ??nh bóng ?á ?ã nh?n xét r?ng, câu l?c b? Estac Troyes ?ã có m?t mùa thi ??u t?i lo?t gi?i Ligue 1 v?i phong ?? ?i xu?ng tr?m tr?ng. Theo th?ng kê m?i nh?t c?a chúng tôi, trong 8 tr?n thi ??u g?n ?ây nh?t, câu l?c b? Estac Troyes có ??n 4 tr?n thua, 3 tr?n hòach? có v?n v?n 1 tr?n th?ng.

V?i k?t qu? này, các c?u th? c?a câu l?c b? Estac Troyes c?n c? g?ng h?t s?c mình, s?c l?i tinh th?n, l?y l?i phong ??  trong thi ??u ?? có ???c k?t qu? t?t nh?t.

Tin chuy?n nh??ng c?a CLB Estac Troyes m?i nh?t 

Theo c?p nh?t m?i nh?t, g?n ?ây mùa gi?i Ligue 1 m?i k?t thúc. Do ?ó, ??i bóng ch?a có thông báo m?i v? l?ch chiêu m? c?u th? cho ??i bóng Estac Troyes. ?? có th? nh?n ???c tin t?c chuy?n nh??ng m?i nh?t, hãy theo dõi website c?a chúng tôi ?? nh?n tin t?c m?i nh?t v? chuy?n nh??ng c?u th? t?i Estac Troyes.

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Estac Troyes

Các c?u th? c?a CLB Estac Troyes ?n m?ng chi?n th?ng

Sau ?ây, chúng ta hãy  cùng ?i?m qua m?t vài thành tích n?i b?t mà câu l?c b? Estac Troyes ?ã có ???c trong s? nghi?p bóng ?á c?a mình.

T?i lo?t gi?i Ligue 2

  • 2 Cup vô ??ch vào các n?m: 2014–15 , 2020–21.

Cúp UEFA Intertoto

  • 1 Cup vô ??ch vào n?m: 2001

Trên ?ây là nh?ng thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? Estac Troyes. Hy v?ng các b?n ?ã có ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t v? câu l?c b? này. Các b?n có th? tham kh?o thêm các chính sách b?o m?t c?a chúng tôi t?i https://vn138.biz/chinh-sach-bao-mat/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!