D? ?oán t? s? tr?n ??u Norwich vs Burnley 20h ngày 10/04/2022

Soi kèo Norwich vs Burnley 20h ngày 10/04/2022
Bình ch?n

D? ?oán t? s? tr?n ??u Norwich vs Burnley 20h ngày 10/04/2022 ???c xem là tr?n ??u ???c ?ông ??o ng??i hâm m? quan tâm. Các nh?n ??nh soi kèo s? ???c gi?i chuyên môn d? ?oán s? ???c nêu bài vi?t d??i ?ây.

Tr??c th?m l?n bóng, các kèo bóng ?á th??ng ???c anh em ?am mê cá c??c theo dõi. Chính vì v?y, m?i anh em ??c bài vi?t d??i ?ây ?? theo dõi chi ti?t tr?n ??u d??i ?ây t?i VN138.

D? ?oán t? s? tr?n ??u Norwich vs Burnley 20h ngày 10/04/2022 

Soi kèo Norwich vs Burnley 20h ngày 10/04/2022
Soi kèo Norwich vs Burnley 20h ngày 10/04/2022

Nh?ng d? ?oán t? s? Norwich vs Burnley 20h ngày 10/04/2022 (theo gi? Vi?t Nam) s? là tr?n ??u di?n ra quy?t li?t gi?a hai ??i. Vì v?y hãy xem bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t chi ti?t tr?n ??u ngay t?i chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á nhé. 

Soi kèo tr?n ??u Châu Á

Phong ?? thi ??u lúc này gi?a hai ??i
Phong ?? thi ??u lúc này gi?a hai ??i

T? s? tr?n ??u Châu Á sàn nhà cái ??a ra là: 1.03 – 0 – 0.86.

Trong khuôn kh? gi?i Ngo?i H?ng vòng th? 32 hai ??i Norwich vs Burnley s? ch?m trán ngay trên sân Carrow Road. M?c dù ???c ?á trên sân nhà nh?ng ??i Norwich không ghi ?n t??ng trong ng??i hâm m? ? các tr?n ??u g?n ?ây.

Minh ch?ng trong 7 tr?n ??u v?a qua ??i không ghi nh?n bàn th?ng nào, 1 tr?n hòa 6 tr?n thua. V?i thành tích này tr?n ??u ti?p theo ?ây s? là m?t th? thách khó kh?n cho ??i.

Bên kia ??i th? Burnley phong ?? thi ??u g?n ?ây t?t h?n ??i th? m?t chút. Khi ??i bóng th?y trò Dyche Sean ghi nh?n ???c 2 bàn th?ng, 1 tr?n hòa cùng v?i 4 tr?n thua sau 7 tr?n ??u g?n ?ây.

V?i phong ?? thi ??u t?t h?n ??i ch? nhà nên các gi?i chuyên môn d? ?oán ??i Burnley s? ghi bàn th?ng trong tr?n này.

Ch?n: Burnley.

Soi kèo tr?n ??u tài x?u

T? l? kèo tr?n ??u gi?a hai ??i
T? l? kèo tr?n ??u gi?a hai ??i

T? s? kèo tr?n ??u tài x?u sàn nhà cái ??a ra là: 0.97 – 2/2.5 – 0.89.

Các tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Norwich vs Burnley thi ??u khá k?ch li?t ??u ghi nh?n kèo X?u cao h?n v?i t? l? kèo là 2.5. C? th? h?n ??i ch? nhà Norwich ghi nh?n kèo X?u cao h?n sau khi tr?i qua 30 vòng ??u v?i s? bàn th?ng trung bình là 0.6.

Bên kia chí tuy?n ??i Burnley c?ng thi ??u khá ?n ??nh sau 28 vòng ??u c?ng ghi nh?n kèo X?u cao h?n cùng v?i s? bàn th?ng trung bình là 0.79.

Do ?ó các gi?i chuyên môn khuyên ng??i ch?i nên ch?n c?a X?u trong tr?n ??u s?p t?i.

Ch?n: X?u.

Soi kèo tr?n ??u hi?p 1

T? s? tr?n ??u hi?p 1 sàn nhà cái ??a ra là: 0.98 – 0 – 0.98.

Nh? ?ã phân tích ? trên ??i ch? nhà Norwich s? ch? ??ng t?n công ngay sau nghe ti?ng bóp còi c?a tr?ng tài. Th?ng kê 12 tr?n ??u g?n ?ây nh?t ??i th?y trò Smith Dean ch? ghi nh?n 2 bàn th?ng trong hi?p 1 v?i hi?u xu?t ghi bàn là 17%.

Bên kia ??i Burnley ghi nh?n ???c 1 bàn th?ng hi?p 1 sau khi tr?i qua 12 tr?n ??u v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 8%.

V?i l?i th? sân nhà nên các gi?i chuyên môn d? ?oán ??i Norwich s? ghi bàn trong tr?n ??u hi?p 1

  • D? ?oán t? s? tr?n ??u hi?p 1: Norwich 1-0 Burnley.
  • D? ?oán t? s? chung cu?c c?a tr?n ??u: Norwich 1-2 Burnley.

V?i ??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u

  • V? ??i Norwich: Tim Krul, Sam Byram, Ben Gibson, Hanley Grant, Dimitris Giannoulis, Kenny McLean, Pierre Lees Melou,Billy Gilmour, Teemu Pukki, Milot Rashica, Josh Sargent.
  • V? ??i Burnley: Nick Pope, Connor Roberts, James Tarkowski, Kevin Long, Charlie Taylor, Jack Cork, Dwight McNeil, Ashley Westwood, Josh Brownhill, Wout Weghorst, Chris Wood.

Bài vi?t trên là d? ?oán t? s? tr?n ??u Norwich vs Burnley 20h ngày 10/04/2022 mà chúng tôi mu?n mang ??n cho các anh em. Qua ?ó, hy v?ng anh em có th? ??a ra nh?ng nh?n ??nh ?úng ?? ??t c??c.

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!