D? ?oán t? s? Oita Trinita vs Tochigi SC 5h ngày 27/04/2022

Nh?n ??nh tr?n hai ??i
Bình ch?n

D? ?oán t? s? Oita Trinita vs Tochigi SC 5h ngày 27/04/2022 là tr?n ??u chúng tôi s? t?ng h?p ngay d??i ?ây. Chính vì v?y cùng ??c bài vi?t này ?? theo dõi chi ti?t ??n tr?n ??u.

Tr??c th?m bóng l?n, các thành tích t? s? tr?n ??u tr??c ?ây gi?a hai ??i luôn ???c tìm ki?m nhi?u nh?t. Vì v?y ngay trong bài vi?t này chúng tôi s? c?p nh?t ??y ?? thông tin cho anh em t?i VN138Viet.

D? ?oán t? s? Oita Trinita vs Tochigi SC 5h ngày 27/04/2022

Soi kèo Oita Trinita vs Tichigi 5h ngày 27/04/2022
Soi kèo Oita Trinita vs Tichigi 5h ngày 27/04/2022

D? ?oán t? s? Oita Trinita vs Tichigi SC là tr?n ??u ???c ?ông ??o ng??i hâm m? mong ch?. Do v?y hãy xem bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t rõ tr?n ??u gi?a hai ??i t?i chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á nhé. 

Soi kèo Châu Á tr?n Oita Trinita vs Tochigi SC

Phong ?? thi ??u lúc này gi?a hai ??i
Phong ?? thi ??u lúc này gi?a hai ??i

T? l? kèo tr?n ??u Châu Á sàn nhà cái ??a ra là: 0.92 – 0.5 – 0.92. 

T?i tr?n ??u J.League 2 vòng th? 12 hai ??i Oita Trinita vs Tichigi SC s? ??i ??u trên sân Showa Denko Dome . M?c dù ???c ?á trên sân nhà nh?ng phong ?? thi ??u g?n ?ây ??i Oita Trinita không ?n t??ng. Minh ch?ng là trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t ??i ?ã mang v? 3 bàn th?ng và 4 tr?n thua. 

Bên kia ??i th? Tichigi SC c?ng không kém c?nh ch? nhà khi phong ?? thi ??u g?n ?ây không t?t. Trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t ??i ?ã mang v? 2 bàn th?ng, 3 hòa và 2 thua.

V?i thành tích này d? là m?t th? thách khó kh?n cho ?oàn ??i th?y trò Yu Tokisak trong tr?n ??u s?p t?i.  Tuy nhiên v?i l?i th? sân nhà nên các chuyên gia d? ?oán ??i Oita Trinita ghi bàn trong tr?n ??u l?n này.

Ch?n: Oita Trinita. 

Soi kèo tài x?u tr?n Oita Trinita vs Tochigi SC

T? l? gi?a hai ??i
T? l? gi?a hai ??i

T? l? kèo tr?n ??u tài x?u nhà cái nh?n ??nh là: 0.84 – 2/2.5 – 0.98. 

Th?ng kê các k?t qu? thi ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Oita Trinita vs Tichigi SC ghi nh?n kèo X?u cao h?n. ??i ch? nhà Oita Trinita ?ã ghi nh?n kèo X?u cao h?n trong 11 tr?n ??u g?n ?ây cùng v?i s? bàn th?ng trung bình là 0.74. 

Bên kia chí tuy?n ??i Tichigi SC c?ng ghi nh?n kèo X?u cao h?n v?i s? bàn th?ng trung bình là 0.7. Chính vì v?y các gi?i môn d? ?oán tr?n ti?p theo gi?a hai ??i s? ti?p t?c v?i kèo X?u. 

Ch?n: X?u.

Soi kèo tr?n Oita Trinita vs Tochigi SC ch?m trán hi?p 1

??i ch? nhà ?ang thi ??u khá t?t
??i ch? nhà ?ang thi ??u khá t?t

T?ng h?p 12 tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Oita Trinita vs Tichigi SC ghi nh?n v?i khá nhi?u bàn th?ng. ??i ch? nhà Oita Trinita d??i s? d?n d?t b?i hu?n luy?n Takahiro Shimotaira viên nên ?ã xu?t s?c mang v? 6 bàn th?ng ? hi?p 1 cùng v?i hi?u xu?t ghi bàn là 55%.  

Bên kia ??i th? Tichigi SC c?ng khá ?n ??nh khi mang v? 3 bàn th?ng ? hi?p 1 v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 30%. Tuy nhiên nh? ?ã phân tích ? trên v?i l?i th? sân nhà cùng v?i phong ?? thi ??u khá ?n ??nh nên các gi?i chuyên d? ?oán ??i ch? nhà s? ghi bàn. 

  • D? ?oán t? s? tr?n ??u hi?p 1: Oita Trinita 1-0 Tichigi SC. 
  • D? ?oán t? s? chung cu?c gi?a hai ??i: Oita Trinita 2-1 Tichigi SC.

??i hình d? ki?n tr?n Oita Trinita vs Tochigi SC

??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u  Oita Trinita vs Tochigi SC 5h ngày 27/04/2022 nh? sau:

  • V? ??i Oita Trinita: Ito, Misao, Pereira, Kobayashi, Shimoda, Nomura, Nagasawa, Goya, Takagi, Kagawa, Watanabe
  • V? ??i Tochigi SC: Obi, Inui, Yanagi, Kurosaki, Sato, Yachida, Hata, Arima, Mizobuchi, Nishiya, Toyoda. 

Bên trên là d? ?oán t? s? Oita Trinita vs Tochigi SC 5h ngày 27/04/2022  mà chúng tôi mu?n ?em ??n cho anh em. Hy v?ng bài vi?t này có th? giúp anh em ??a ra cho mình nh?ng quy?t ??nh cá c??c ?úng. Chúc anh em thành công nhé

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!