D? ?oán t? s? Espanyol vs Barcelona 03h00 ngày 14/02/2022

Espanyol vs Barcelona 14/02/2022
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo, d? ?oán t? s? Espanyol vs Barcelona lúc 03h00 ngày 14/02/2022 s? ???c phân tích chi ti?t trong bài vi?t bên d??i. Bên c?nh ?ó là các thông tin soi kèo Châu Âu, Châu Á, d? ?oán t? l? Tài X?u tr?n ??u gi?a Espanyol vs Barcelona.

Tr?n c?u gi?a các th?y trò HLV Vicente Moreno Peris và Barcelona s? chính th?c di?n ra vào ngày 14/02 s?p t?i ?ây. ?? có th? phân tích tr?n ??u chính xác, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau b?i https://vn138.biz!

Soi kèo Espanyol vs Barcelona 03h00 14/02/2022

D? ?oán t? s?, soi kèo Espanyol vs Barcelona 03h00 14/02/2022
D? ?oán t? s?, soi kèo Espanyol vs Barcelona 03h00 14/02/2022

Espanyol g?n ?ây là có chu?i thành tích thi ??u không thu?n l?i khi c? 4 tr?n g?n nh?t ??u không bi?t mùi chi?n th?ng. Trong ?ó, h? ch? có 1 tr?n c?m hòa tr??c Cadiz và ch?u thua c? 3 tr?n còn l?i theo tìm hi?u c?a Soi Kèo Bóng ?á.

Trong 9 tr?n ??u sân nhà g?n nh?t, h? ?ã t?ng có thành tích 7 tr?n b?t b?i. Tuy nhiên ? 2 tr?n g?n nh?t, ??i bóng này l?i không có ???c k?t qu? t?t.

Còn ? bên kia sân c?, Barcelona ?ã h?i sinh sau khi HLV Xavi nh?n ch?c. T? v? trí th? 9, h? ?ã l?t ???c vào top 4 và th?m chí chi?m ???c v? trí th? 3 n?u có ???c chi?n th?ng trong tr?n t?i.

Phong ?? thi ??u g?n ?ây c?a Barcelona r?t t?t khi c? 7 tr?n g?n nh?t, h? ??u b?t b?i. Trong ?ó có ???c 4 chi?n th?ng và 3 tr?n hòa và ?ánh b?i c? nhà ?KV? Atletico Madrid.

V?i tình hình hai ??i nh? trên, theo soi kèo Espanyol vs Barcelona t? VN138, l?i th? s? nghiêng v? ??i Barcelona.

Phân tích kèo Châu Á Espanyol vs Barcelona

V?i phong ?? sa sút, Espanyol ?ã ?? thua kèo c? 6 tr?n ??u g?n nh?t t?i La Liga. H? ?ã thua ??m tr??c Real Betis ngay trên sân nhà và nh?n thua tr??c c? Mallorca và Elche.

Ng??c l?i v?i Barcelona, h? thi ??u c?c k? ?n ??nh v?i 3 tr?n th?ng trong s? 4 tr?n ??u g?n nh?t. ?i?u ?áng ti?c duy nh?t là h? ?ã ?? thua Real Madrid và m?t su?t vào d? gi?i Siêu cúp Nhà vua.

Vì v?y, v?i kèo Châu Á tr?n Espanyol vs Barcelona ngày 14/02/2022, b?n nên ch?n:

  • Hi?p 1: ch?n Barcelona -1/4.
  • C? tr?n: ch?n Barcelona -3/4.

T? l? kèo Tài X?u 

Kèo Tài X?u Espanyol vs Barcelona
Kèo Tài X?u Espanyol vs Barcelona

Hi?n hi?u su?t ghi bàn c?a Barcelona ?ã t?t h?n r?t nhi?u. Nh?t là khi h? có thêm tân binh Ferran Torres.

Trong 4 tr?n ??u g?n nh?t, có ??n 3 tr?n h? ghi ???c t? 2 bàn th?ng tr? lên. 

Ng??c l?i, hàng th? c?a Espanyol l?i ?ang r?t l?ng l?o. Trong c? 5 tr?n g?n nh?t, h? ??u nh?n t? 2 bàn thua tr? lên. Vì v?y, kh? n?ng n? Tài trong tr?n ??u s?p t?i theo ?ánh giá t? l? Tài X?u tr?n Espanyol vs Barcelona t? VN138 là r?t cao.

  • Hi?p 1: ch?n Tài 1.
  • C? tr?n: ch?n Tài t? l? 2 1/2.

Phân tích kèo Châu Âu tr?n ??u

Trong 5 l?n ??i ??u tr??c ?ó c?a hai ??i, Barcelona hoàn toàn chi?m ???c ?u th?. H? có ???c t?i 4 bàn th?ng v?i 1 tr?n hòa cho dù ?ang ? trong th?i ?i?m “h?u Messi” v?i phong ?? không th?c s? t?t.

Hi?n t?i, ??i ?ã ???c d?n d?t b?i HLV Xavi và ?ã l?y l?i ???c phong ?? ??nh cao. V?y nên ch?c ch?n vi?c chi?n th?ng và giành ???c 3 ?i?m không còn là khó kh?n ??i v?i Barcelona.

T? l? kèo Châu Âu theo soi kèo tr?n Espanyol vs Barcelona là”

  • Hi?p 1: ch?n Barcelona.
  • C? tr?n: ch?n Barcelona.

D? ?oán t? s? Espanyol vs Barcelona và ??i hình thi ??u

Theo nh?ng phân tích bên trên t? Nhà cái VN138, t? s? tr?n Espanyol vs Barcelona 03h00 ngày 14/02/2022 là:

  • Hi?p 1: Espanyol vs Barcelona: 0-2.
  • C? tr?n: Espanyol vs Barcelona: 1-3.

Bên c?nh ?ó, ?? phân tích tr?n ??u chính xác h?n, b?n c?ng có th? tham kh?o các thông tin l?ch s? ??i ??u hai ??i bên d??i. Cùng v?i ?ó là phong ?? thi ??u g?n ?ây c?a hai ??i.

Phong ?? g?n ?ây Espanyol vs Barcelona
Phong ?? g?n ?ây Espanyol vs Barcelona
L?ch s? ??i ??u 2 ??i bóng
L?ch s? ??i ??u 2 ??i bóng

D? ?oán ??i hình thi ??u c?a hai ??i nh? sau:

  • Espanyol: Fernando Calero, Sergi Gomez Sola, Oscar Gil Regano, Diego Lopez Rodriguez, Adria Giner Pedrosa, Sergi Darder, Manuel Morlanes, Javi Puado, Oscar Melendo, Alexis Vidal Parreu, Raul de Tomas.
  • Barcelona: Ronald Federico Araujo da Silva, Jordi Alba Ramos, Frenkie De Jong, Sergi Busquets Burgos, Marc-Andre ter Stegen, Sergino Dest, Gerard Pique Bernabeu, Pedro Golzalez Lopez, Ferran Torres, Luuk de Jong, Abdessamad Ezzalzouli.

Bên trên là nh?ng nh?n ??nh kèo Châu Á, Châu Âu, d? ?oán t? l? Tài X?u, t? s? tr?n Espanyol vs Barcelona 03h00 ngày 14/02/2022 t? VN138. Hi v?ng qua ?ó, anh em ?ã có cái nhìn rõ nh?t v? tình hình hai ??i và ??t kèo ???c chính xác. N?u b?n còn mu?n tham gia các kèo bóng ?á, kèo th? thao h?p d?n thì hãy liên h? ngay v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!