D? ?oán t? s? Avispa Fukuoka vs FC Tokyo 3h ngày 05/03/2022

Soi kèo tr?n gi?a hai ??i
Bình ch?n

Trong bài vi?t ngày hôm nay chúng tôi s? mang ??n cho anh em tr?n d? ?oán t? s? Avispa Fukuoka vs FC Tokyo 3h ngày 05/03/2022. Do ?ó cùng ??c bài vi?t d??i ?ây ?? theo dõi chi ti?t tr?n ??u nhé.

Các nh?n ??nh d? ?oán kèo s? ???c chuyên gia t?ng h?p ??y ?? d??i ?ây. Chính vì v?y hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t rõ thêm thông tin tr?n ??u t?i Nhà cái VN138.

D? ?oán t? s? Avispa Fukuoka vs FC Tokyo 3h ngày 05/03/2022

Soi kèo Avispa Fukuoka vs FC Tokyo 3h ngày 05/03/2022
Soi kèo Avispa Fukuoka vs FC Tokyo 3h ngày 05/03/2022

 D? ?oán t? s? Avispa Fukuoka vs FC Tokyo 3h ngày 05/03/2022 (theo gi? Vi?t Nam) ch?c h?n anh em c?ng ?ã bi?t. Không ?? anh em ph?i ch? lâu hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t thông tin gi?a hai ??i t?i chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Soi kèo Châu Á tr?n Avispa Fukuoka vs FC Tokyo

Phong ?? thi ??u lúc này
Phong ?? thi ??u lúc này

T? l? kèo tr?n ch?m trán sàn nhà cái ??a ra là: 0.93 – 0/0.5 – 0.93. 

T?i mùa gi?i J.League vòng th? 11 ??i ch? nhà Avispa Fukuoka s? ti?p ?ón ??i FC Tokyo ngay trên sân Best Denki Stadium. M?c dù ???c ?á trên sân nhà nh?ng phong ?? thi ??u các tr?n g?n ?ây không ?n t??ng.

Minh ch?ng trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t ??i ch? mang v? 2 bàn th?ng, 2 hòa và 3 thua. V?i thành tích này ?oàn ??i th?y trò Hasebe Shigetoshi s? ph?i c? g?ng h?n n?a trong tr?n ti?p theo. 

Bên kia ??i th? c?ng không kém c?nh ??i ch? nhà khi các tr?n ??u g?n ?ây ??u không t?t. C? th? trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t ??i ?ã ghi nh?n 2 bàn th?ng, 1 hòa và 3 thua.

V?i phong ?? thi ??u t?t h?n ??i khách m?t chút nên các chuyên gia d? ?oán ??i ch? nhà s? có c? h?i ghi bàn trong tr?n ??u này.

Ch?n: Avispa Fukuoka. 

Soi kèo tr?n ??u Avispa Fukuoka vs FC Tokyo c??c tài x?u

T? l? kèo gi?a hai ??i
T? l? kèo gi?a hai ??i

T? l? kèo tr?n ??u tài x?u sàn nhà cái ??a ra là: 1.06 – 2.0 – 2.73. 

???c bi?t k?t qu? tr?n ??u tài x?u g?n ?ây gi?a hai ??i Avispa Fukuoka vs FC Tokyo di?n ra ghi nh?n v?i kèo X?u cao h?n. ??i ch? nhà Avispa Fukuoka trong 9 vòng ??u g?n ?ây ?ã mang v? kèo X?u cao h?n v?i s? bàn th?ng trung bình là 0.44. 

V? phía ??i khách FC Tokyo di?n ra c?ng ghi nh?n kèo X?u cao h?n và s? bàn th?ng trung bình là 0.89.  Do ?ó tr?n ??u ti?p theo gi?a hai ??i các chuyên gia d? ?oán v?n di?n ra kèo X?u cao h?n nên khuyên ng??i ch?i ??t c?a X?u trong tr?n ??u s?p t?i l?n này.

Ch?n: X?u

Soi kèo tr?n Avispa Fukuoka vs FC Tokyo ch?m trán hi?p 1

??i khách ?ang thi ??u khá t?t
??i khách ?ang thi ??u khá t?t

T?ng h?p các tr?n ??u hi?p 1 g?n ?ây gi?a hai ??i  Avispa Fukuoka vs FC Tokyo di?n ra v?i ít bàn th?ng. ??i Avispa Fukuoka ch? ghi nh?n 1 bàn th?ng trong 9 tr?n g?n ?ây nh?t cùng v?i hi?u xu?t ghi bàn là 11%. 

Bên kia ??i khách d??i s? ch? ??o c?a hu?n luy?n viên Ortoneda Albert Puig nên ch? ghi nh?n ???c 2 bàn th?ng v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 22%. Chính vì v?y các gi?i chuyên gia d? ?oán ??i khách s? ghi bàn trong tr?n ??u này.

  • D? ?oán t? s? tr?n ??u hi?p 1: Avispa Fukuoka 0-1 FC Tokyo.
  • D? ?oán t? s? chung cu?c gi?a hai ??i:  Avispa Fukuoka 1-2 FC Tokyo.

??i hình d? ki?n Avispa Fukuoka vs FC Tokyo

??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u Avispa Fukuoka vs FC Tokyo 3h ngày 05/03/2022 nh? sau:

  • V? ??i Avispa Fukuoka: Yuzawa, Nara, Grolli, Shichi, Nakamura, Mae, Lukian, Murakami, Kanamori, Yamagishi,  Tanabe. 
  • V? ??i  FC Tokyo: Morishige, Ogawa, Makoto, Aoki, Abe, Nagai , Oliveira, S?owik, Nagatomo, Watanabe, Matsuki. 

Bên trên là d? ?oán t? s? Avispa Fukuoka vs FC Tokyo 3h ngày 05/03/2022 mà chúng tôi mu?n ?em ??n cho anh em. Hy v?ng bài vi?t này có th? giúp anh em ??a ra cho mình nh?ng quy?t ??nh cá c??c ?úng. Chúc anh em thành công nhé

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!