D? ?oán tr?n bóng Fulham vs Luton Town 23h15 ngày 02/05/2022

D? ?oán tr?n ??u gi?a hai ??i
Bình ch?n

D? ?oán tr?n bóng Fulham vs Luton Town 23h15 ngày 02/05/2022 s? ???c chúng tôi nêu ??y ?? d??i ?ây. Các thông tin kèo nh?n ??nh, t? s? c?a hai ??i s? ???c các chuyên gia ?ánh giá. 

N?u anh em có ni?m ?am mê v?i cá c??c thì tuy?t ??i không nên b? qua bài vi?t này. Hãy cùng theo dõi d??i ?ây ?? bi?t t? s? gi?a hai ??i t?i Nhà cái VN138.

D? ?oán tr?n bóng Fulham vs Luton Town 23h15 ngày 02/05/2022

Soi kèo Fulham vs Luton Town 23h15 ngày 02/05/2022
Soi kèo Fulham vs Luton Town 23h15 ngày 02/05/2022

D? ?oán tr?n bóng Fulham vs Luton Town ???c di?n ra trên sân Craven Cottage. Vì th? anh em cùng ??c bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t chi ti?t tr?n ??u gi?a hai ??i t?i chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á nhé.

Soi kèo Châu Á Fulham vs Luton Town

Phong ?? lúc này gi?a hai ??i
Phong ?? lúc này gi?a hai ??i

T? l? kèo tr?n ??u Châu Á sàn nhà cái ??a ra là: 0.80 – 1.0 – 1.08. 

T?i mùa gi?i H?ng Nh?t vòng th? 45 ??i ch? nhà Fulham s? ti?p ?ón ??i Luton Town trong tr?n ch?m trán s?p t?i. ??i Fulham ???c các chuyên gia ?ánh giá thi ??u khá t?t th? hi?n ? các tr?n ??u g?n ?ây.

C? th? v?i 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t trên sân nhà ??i ?ã ghi nh?n ???c 4 bàn th?ng, 1 hòa và 2 thua. V?i thành tích thi ??u ?n ??nh ??i bóng th?y trò Silva Marco khá t? tin trong tr?n ??u ti?p theo.

V? phía ??i th? Luton Town thành tích thi ??u c?ng không kém c?nh ??i ch? nhà. Khi 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t ??i ?ã mang v? 3 bàn th?ng, 3 hòa và 1 thua.

Do ?ó v?i l?i th? sân nhà cùng v?i thành tích thi ??u khá t?t nên các gi?i chuyên gia d? ?oán ??i ch? nhà Fulham s? ghi bàn.

Ch?n: Fulham.

Soi kèo tài x?u tr?n Fulham vs Luton Town

T? l? kèo tr?n gi?a hai ??i
T? l? kèo tr?n gi?a hai ??i

T? l? kèo tr?n ??u tài x?u sàn nhà cái ??a ra là: 0.86 – 2.5/3 – 1.00. 

Theo nh? b?ng th?ng kê k?t qu? tr?n ??u tài x?u g?n ?ây gi?a hai ??i Fulham vs Luton Town di?n ra nhi?u tr?n và ghi nh?n v?i kèo X?u cao h?n. Minh ch?ng ??i Fulham ?ã mang v? kèo X?u cao h?n trong 43 vòng thi ??u g?n ?ây nh?t cùng v?i s? bàn th?ng trung bình là 2.3.

Bên kia ??i khách Luton Town d??i s? d?n d?t b?i hu?n luy?n viên Jones Nathan nên các tr?n ??u g?n ?ây c?ng ghi nh?n kèo X?u cao h?n v?i s? bàn th?ng trung bình là 1.41.

Chính vì v?y các gi?i chuyên môn d? ?oán tr?n ??u s?p t?i v?n s? di?n ra kèo X?u nên khuyên ng??i ch?i ??t c?a X?u trong tr?n ??u s?p t?i l?n này.

Ch?n: X?u. 

Soi kèo Fulham vs Luton Town hi?p 1

D? ?oán là tr?n ??u khá c?ng th?ng
D? ?oán là tr?n ??u khá c?ng th?ng

T? l? kèo ch?m trán hi?p 1 nhà cái ??a ra là: 1.07 – 0.5 – 0.79. 

T?ng h?p các tr?n ??u hi?p 1 g?n ?ây gi?a hai ??i Fulham vs Luton Town c? th? nh? sau. ??i ch? nhà Fulham ghi nh?n 6  bàn th?ng ? hi?p 1 trong 12 tr?n g?n ?ây nh?t  cùng v?i hi?u xu?t ghi bàn là 50%.

Bên kia ??i khách Luton Town khá ?n t??ng khi ghi nh?n ???c 7 bàn th?ng ? hi?p 1 v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 58%. Tuy nhiên v?i l?i th? sân nhà nên các chuyên gia d? ?oán ??i Fulham s? ch? ??ng t?n công ngay sau khi nghe ti?ng bóp còi c?a tr?ng tài. 

  • D? ?oán t? s? tr?n ??u hi?p 1: Fulham 2-1 Luton Town.
  • D? ?oán t? s? chung cu?c gi?a hai ??i: Fulham 3-2 Luton Town.

??i hình d? ki?n tham gia c?a Fulham vs Luton Town

??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u Fulham vs Luton Town 23h15 ngày 02/05/2022 nh? sau:

  • V? ??i  Fulham: Robinson, Ream, Tete, Cairney, Reed, Carvalho, Cordova, Reid, Rodak, Adarabioyo, Kebano, Muniz.
  • V? ??i Luton Town: S. Bradley, T. Lockyer, G. Rea, J. Bree, J. Clark, K. Naismith, H. Corniche,  Adebayo,  S. Sluga, A. Bell,  L. Berry.

Bên trên là d? ?oán tr?n bóng Fulham vs Luton Town 23h15 ngày 02/05/2022 mà chúng tôi mu?n ?em ??n cho anh em. Hy v?ng bài vi?t này có th? giúp anh em ??a ra cho mình nh?ng quy?t ??nh cá c??c ?úng. Chúc anh em thành công nhé

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!