D? ?oán kèo nhà cái tr?n Atalanta vs RB Leipzig 23h45p 14/04

D? ?oán kèo nhà cái tr?n Atalanta vs RB Leipzig
Bình ch?n

D? ?oán kèo nhà cái tr?n Atalanta vs RB Leipzig lúc 23h45p ngày 14/04 cùng VN138 ?? có nh?ng nh?n ??nh chính xác nh?t v? cu?c chi?n này. Cùng xem ngay bài vi?t d??i ?ây tr??c khi ??ng ký tham gia vào các sàn giao d?ch nhé!

Nhi?u chuyên gia ?ang ?ánh giá cu?c ??i ??u t?i ?ây s? t?o nên nh?ng giây phút c?ng th?ng nh?t, vì v?y mà nh?ng tin t?c soi kèo tr?n Atalanta vs RB Leipzig d??i ?ây s? giúp anh em gi?i t?a nh?ng th?c m?c xung quanh v? cu?c chi?n này. ??ng b? l? mà hãy cùng ??ng hành v?i nhà cái VN138 ngay nhé!

Nh?n ??nh bóng ?á hôm nay v? tr?n Atalanta vs RB Leipzig

Nh?n ??nh bóng ?á hôm nay tr?n Atalanta vs RB Leipzig
Nh?n ??nh bóng ?á hôm nay tr?n Atalanta vs RB Leipzig

S?c nóng c?a mùa gi?i UEFA Europa League 21/22 ngày càng tr? nên t?ng lên khi t?i vòng ??u t? k?t t?i ?ây, chúng ta s? ???c nhìn th?y s? tr? l?i c?a RB Leipzig trong chuy?n làm khách t?i sân v?n ??ng Gewiss c?a ch? nhà Atalanta. V?i nh?ng ngày tháng ?ang ti?n g?n h?i k?t thì li?u ??i bóng nào s? t?o nên k? tích v? vang cho h? th?ng mình.

Theo VN138 tìm hi?u thì ch? nhà Atalanta ?ã t?ng có nh?ng màn thi ??u ch?n ??ng không nh? t?i ??u tr??ng Champions League. Th? nh?ng t?i cúp C2 Châu Âu n?m nay, các l?n ra sân c?a “The Goddess” ch?a có ???c k?t qu? xu?t s?c cho l?m khi ch? có ???c 2 chi?n th?ng trong 5 chuy?n thi ??u

Trong khi ?ó, anh em “The Red Bulls” ??n t? RB Leipzig v?n duy trì ???c tinh th?n thi ??u c?a mình ? m?c ?n ??nh nh?t. Và nh?t là t?i l?n ??i ??u tr??c ??i th? Borussia Dortmund, ??i bóng này ?ã mang v? thành tích ??y thuy?t ph?c v?i t? s? b?t b?i 4-1. Chính vì l? ?ó mà ch?c h?n anh em s? không quá b?t ng? khi h? tr? thành k? c?m quân t?i l?n ?? s?c s?p t?i. 

Nh? Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á kh?o sát thì trong quá kh? gi?a Atalanta vs RB Leipzig v?n ch?a có ???c cu?c ??i ??u nào. Và tr?n ??u l??t ?i v?a qua cùng k?t qu? hòa ?ã cho th?y ???c l?i th? ?ang nghiêng v? ?oàn quân Tedesco, Domenico dù b? ch?p c?a d??i. 

T?ng h?p c?u th? ra sân d? ki?n tr?n Atalanta vs RB Leipzig

T?ng h?p c?u th? d? ki?n tr?n Atalanta vs RB Leipzig
T?ng h?p c?u th? d? ki?n tr?n Atalanta vs RB Leipzig

Ngay sau ?ây, VN138 s? c?p nh?t và t?ng h?p chính xác nh?t danh sách c?u th? ra sân d? ki?n tr?n chi?n này c? th? là:

  • ??i tuy?n bóng ?á Atalanta: uan Musso, José Luis Palomino, Merih Demiral, Berat Djimsiti, Hans Hateboer, Marten de Roon, Remo Freuler, Davide Zappacosta, Mario Pasalic, Luis Muriel, Ruslan Malinovskyi.
  • ??i tuy?n bóng ?á RB Leipzig: Péter Gulácsi, Josko Gvardiol, Willi Orban, Mohamed Simakan, Konrad Laimer, Kevin Kampl, Angeliño, Benjamin Henrichs, Dani Olmo, André Silva, Christopher Nkunku.

D? ?oán kèo nhà cái t? chuyên gia tr?n Atalanta vs RB Leipzig

Soi kèo Atalanta vs RB Leipzig 23h45p 14/04/2022
Soi kèo Atalanta vs RB Leipzig 23h45p 14/04/2022

V?i hình th?c kèo Châu Á luôn ho?t ??ng náo nhi?t, s?m u?t, nhà cái ?ang ??a ra m?c kèo dành cho c?a trên là th?y trò hu?n luy?n viên Gasperini, Gian Piero0.5 bàn. Theo thành tích g?n ?ây, thì Atalanta không quá th?m t? nên v?i kh? n?ng v?n d?ng t?t l?i th? t?i sân nhà, anh em có th? ??t ni?m tin vào ch? nhà t?i c?a c??c này. 

? sàn giao d?ch tài x?u, t?i nh?ng l?n góp m?t thì c? Atalanta vs RB Leipzig ??u mang v? t? 60% n? tài cùng 2 bàn th?ng tr? lên ???c ghi. Do ?ó mà v?i m?c kèo ???c ?n ??nh là 0.89*2.5*0.97 thì ???ng nhiên c?a tài s? là s? l?a ch?n hoàn h?o nh?t dành cho anh em tham gia cá c??c. 

Chuyên gia d? ?oán k?t qu?:

  • Atalanta 1-0 RB Leipzig (hi?p 1)
  • Atalanta 2-2 RB Leipzig (c? tr?n)

Bài vi?t v?a r?i là nh?ng d? ?oán kèo nhà cái tr?n Atalanta vs RB Leipzig lúc 23h45p ngày 14/04 ??y ?? mà VN138 g?i g?m. Chúc toàn th? h?i viên có nhi?u giây phút th? giãn tuy?t v?i nh?t khi tham gia t?i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!