D? ?oán kèo Middlesbrough vs Huddersfield 18h30 ngày 18/04/2022

Tr?n ??i ??u gi?a hai ??i
Bình ch?n

D? ?oán kèo Middlesbrough vs Huddersfield 18h30 ngày 18/04/2022 s? ???c chúng tôi t?ng h?p ??y ?? nh?t d??i ?ây. Anh em ?am mê cá c??c bóng ?á không nên b? qua bài vi?t này ?âu nhé.

Tr??c gi? thi ??u các tr?n kèo luôn ???c ?ông ??o ng??i hâm m? quan tâm. Chính vì v?y hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? theo dõi chi ti?t tr?n ngay t?i https://vn138.biz.

D? ?oán kèo Middlesbrough vs Huddersfield 18h30 ngày 18/04/2022

Soi kèo Huddersfiekd vs Middlesbrough 18h30 ngày 18/04/2022
Soi kèo Huddersfiekd vs Middlesbrough 18h30 ngày 18/04/2022

Nh?ng d? ?oán kèo Middlesbrough vs Huddersfield 18h30 ngày 18/04/2022 (theo gi? Vi?t Nam) là tr?n ??u di?n ra khá quy?t li?t. Các thông tin t? s? tr?n ??u s? ???c c?p nh?t ngay t?i chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á nhé.

Soi kèo Châu Á Middlesbrough vs Huddersfield

Phong ?? lúc này gi?a hai ??i
Phong ?? lúc này gi?a hai ??i

T? l? kèo tr?n ??u Châu Á sàn nhà cái ??a ra là: 0.83 – 0.5 – 1.05. 

Trong khuôn kh? gi?i H?ng Nh?t t?i vòng lo?i th? 43 hai ??i Middlesbrough vs Huddersfield s? ??i ??u ngay trên sân Riverside. M?c dù ???c ?á trên sân nhà nh?ng phong ?? thi ??u g?n ?ây c?a ??i Middlesbrough không ?n t??ng.

D??i s? ch? huy c?a hu?n luy?n viên John Wilder, Christopher ??i ch? mang v? 2 bàn th?ng 1 hòa và 4 tr?n thua trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t.

Bên kia ??i th? Huddersfield c?ng không kém c?nh khi ch? mang 3 bàn th?ng 1 tr?n hòa và 3 tr?n thua trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t. V?i thành tích này s? là m?t th? thách khó kh?n cho ??i th?y trò Coberan, Carlos trong l?n ??i ??u s?p t?i. 

V?i l?n ??i ??u ngay trên sân nhà l?n này nên các chuyên gia d? ?oán ??i Middlesbrough s? ghi bàn trong tr?n này.

Ch?n: Middlesbrough.

Soi kèo tài x?u Middlesbrough vs Huddersfield

T? l? kèo gi?a hai ??i
T? l? kèo gi?a hai ??i

T? l? kèo tài x?u sàn nhà cái nh?n ??nh là: 0.98 – 2.5 – 0.88.

Th?ng kê các tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Middlesbrough vs Huddersfield ghi nh?n khá nhi?u bàn th?ng v?i t? l? kèo X?u cao h?n c? th? v?i kèo 2.5. ??i ch? nhà Middlesbrough c?ng ghi nh?n kèo X?u cao h?n trong 40 vòng ??u g?n ?ây cùng v?i s? bàn th?ng trung bình ghi nh?n ???c là 1.3. 

V? phía ??i th? Huddersfield c?ng không kém c?nh ??i ch? nhà khi ghi nh?n kèo X?u cao h?n trong 41 vòng ??u g?n ?ây v?i s? bàn th?ng trung bình là 1.32. 

Chính vì v?y các gi?i chuyên gia khuyên ng??i ch?i nên ??t c?a X?u trong 90 phút s?p t?i. 

Ch?n: X?u.

Soi kèo tr?n Middlesbrough vs Huddersfield ch?m trán hi?p 1

Tr?n ??u di?n ra khá c?ng th?ng
Tr?n ??u di?n ra khá c?ng th?ng

T? l? kèo ch?m trán hi?p 1 nhà cái ??a ra là: 1.06 – 0/0.5 – 0.80. 

T?ng h?p k?t qu? 12 tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Middlesbrough vs Huddersfield. C? th? ??i Middlesbrough ghi nh?n 5 bàn th?ng ? hi?p 1 cùng v?i hi?u xu?t ghi bàn là 43%. 

Bên kia ??i th? Huddersfield c?ng không kém c?nh ??i ch? nhà khi nh?n ???c 4 bàn th?ng ? hi?p 1 v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 33%.

Nh? ?ã phân tích ? trên ??i ch? nhà có l?i th? khi ???c ?á trên sân nhà nên s? ch? ??ng t?n công tr??c. Chính vì v?y các gi?i chuyên môn d? ?oán ??i  Middlesbrough s? th?ng tr?n này. 

  • D? ?oán t? s? ch?m trán hi?p 1: Middlesbrough 1-0 Huddersfield.
  • D? ?oán t? s? chung cu?c gi?a hai ??i: Middlesbrough 3-1 Huddersfield.

V?i ??i hình d? ki?n Middlesbrough vs Huddersfield

??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u Middlesbrough vs Huddersfield 18h30 ngày 18/04/2022 nh? sau:

  • V? ??i Middlesbrough: Luke Daniels, Joe Lumley, Souleymane Bamba, Marc Bola, Darnell Fisher, Deal Fisher, Dael Fry, Grant Hall, Lee Peltier.
  • V? ??i Huddersfield:Jamal Blackman, Lee Nicholls, Ryan Schofield, Levi Colwill, Jaheim Headley, Tom Lees, Matty Pearson, Giosue Bellagambi, Jacob Chapman, Roxburgh Michae. 

Bài vi?t trên là d? ?oán kèo Middlesbrough vs Huddersfield 18h30 ngày 18/04/2022 mà chúng tôi mu?n ?em ??n cho anh em ngày hôm nay. Qua ?ó hy v?ng bài vi?t này có th? giúp anh em ??a ra cho mình nh?ng quy?t ??nh cá c??c ?úng. Chúc anh em thành công nhé

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!