Chuyên gia soi kèo tr?n West Ham vs Arsenal 22h30 ngày 01/05

Chuyên gia soi kèo tr?n West Ham vs Arsenal
Bình ch?n

Chuyên gia soi kèo tr?n West Ham vs Arsenal lúc 22h30p ngày 01/05 s? là nh?ng thông tin thi?t th?c nh?t giúp anh em có ???c c? s? h?p lý ?? tham gia ??t c??c. Do ?ó, ??ng nên b? qua mà hay cùng VN138 theo dõi bài vi?t sau ?ây nhé!

Vào lúc 22h30 ngày 01/05 theo gi? Vi?t Nam, chúng ta s? ???c nhìn th?y nh?ng cú ?á c?a các chi?n binh l?ng danh c?a gi?i ??u n?m nay. M?i anh em xem qua bài vi?t soi kèo tr?n ??u West Ham vs Arsenal chu?n xác nh?t ???c c?p nh?t t?i nhà cái VN138

Phong ?? thi ??u tr??c tr?n c?a West Ham vs Arsenal

Phong ?? thi ??u tr??c tr?n c?a West Ham vs Arsenal
Phong ?? thi ??u tr??c tr?n c?a West Ham vs Arsenal

T?i sân v?n ??ng London Stadium c?a vòng ??u th? 35 c?a mùa gi?i ngo?i h?ng Anh n?m nay, West Ham s? ph?i ti?p ?ón các ông l?n ??n t? ??i tuy?n Arsenal. Nhi?u ý ki?n cho r?ng ?ây là cu?c ??i ??u không cân tài cân s?c nên ch?c ch?n s? t?o nên nh?ng khó kh?n nh?t ??nh n?u ??i nào y?u th? h?n. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á ???c bi?t thì trên b?ng x?p h?ng m?i nh?t, kho?ng cách c?a West Ham vs Arsenal không cách nhau quá xa. N?u các v? khách ??n t? Arsenal ?ang có kh?i s?c t?t ??p khi ti?n lên v? trí th? 4 thì West Ham c?ng ?ang n?m gi? t?i th? h?ng s? 3kém 8 ?i?m so v?i ?oàn khách n?m nay. 

T? ??u mùa gi?i ??n nay, “hàng pháo th?” ch?a bao gi? ph?i khi?n h?i viên th?t v?ng v?i thành tích c?c ??i c?a mình. ??c bi?t ? 6 l?n ?? s?c tr??c West Ham, Arsenal ?ã có ???c 4 chi?n th?ng cách bi?t cùng 1 hòa và 1 thua. Tuy nhiên thì ? bên kia ??i th?, “The Hammers” ?ang th? hi?n rõ b? m?t gi?m sút c?a mình, ?ã 5 tr?n k?t thúc nh?ng h? c?ng ch? có ???c 1 l?n v? vang

Ý ki?n soi kèo chuyên gia cho tr?n West Ham vs Arsenal

Soi kèo West Ham vs Arsenal 22h30p 01/05/2022
Soi kèo West Ham vs Arsenal 22h30p 01/05/2022

V?i tình hình nh? hi?n t?i, ?? có ???c ph?n ??t c??c thu?n l?i nh?t, anh em hãy cùng chúng tôi tham kh?o nh?ng ý ki?n soi kèo ??u ???c th?ng nh?t b?i các chuyên gia c? th? sau ?ây:

Soi kèo Châu Á cho tr?n West Ham vs Arsenal

Dù không có ???c l?i th? ??n t? sân nhà c?a chính mình th? nh?ng th?y trò hu?n luy?n viên Arteta, Mikel ???c ?ánh giá khá cao và s?n sàng x?p ??t c?a trên cùng kèo ch?p nhà cái West Ham ? m?c ??a ra là 1.01*0.5*0.88. Vì v?y, anh em hãy nhanh chóng tham gia và bình ch?n cho Arsenal n?u mu?n tr? thành c??c th? chi?n th?ng. 

Soi kèo tài x?u cho tr?n West Ham vs Arsenal

Soi kèo tài x?u cho tr?n West Ham vs Arsenal
Soi kèo tài x?u cho tr?n West Ham vs Arsenal

B?i c?nh này ngày càng tr? nên k?ch tính và ??y cam go h?n khi c? West Ham vs Arsenal ??u ?ang c?n ?i?m ?? h??ng ??n v? trí top 3. Tuy nhiên, ??i v?i m?t ?oàn quân Moyes, David ?ang th?t th??ng thì c? h?i m? d?n cho Arsenal ch? v?i 5 ?i?m mà thôi. 

Vì ?ây là cú ?á có s?c ?nh h??ng và quy?t ??nh r?t nhi?u trong cu?c ch?y ?ua n??c rút này, n?u Arsenal ?ang m?nh v? thành tích thì West Ham c?ng không th? ch?u thua khi tinh th?n thi ??u r?t t? tin. Do ?ó, v?i m?c kèo tài x?u ?ang ?n ??nh là 2.5FT thì c?a tài là l?a ch?n an toàn cùng nhi?u pha l?p công ???c n? ra vào tu?n t?i này. 

Trong ??i hình ra sân, VN138 s? mang ??n thông tin d? ?oán m?i nh?t nh? sau:

  • West Ham: Fabianski, Coufal, Dawson, Diop, Masuaku, Rice, Soucek, Bowen, Fornals, Benrahma, Antonio.
  • Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Xhaka, Partey, Saka, Odegaard, Smith Rowe, Lacazette.

D? ?oán k?t qu? chung cu?c tr?n ??u:

  • Hi?p 1: West Ham vs Arsenal
  • C? tr?n: West Ham vs Arsenal

Bài vi?t v?a r?i là nh?ng thông tin liên quan chuyên gia soi kèo tr?n West Ham vs Arsenal lúc 22h30p ngày 01/05VN138 mu?n mang ??n. Chúc toàn th? anh em s? có nh?ng giây phút tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t t?i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!