Chuyên gia nh?n ??nh v? tr?n Sevilla vs Real Madrid 2h00 18/04

Chuyên gia nh?n ??nh v? tr?n Sevilla vs Real Madrid
Bình ch?n

Chuyên gia nh?n ??nh v? tr?n Sevilla vs Real Madrid lúc 2h00 ngày 18/04 s? ???c c?p nh?t nhanh chóng và chính xác nh?t t?i h? th?ng VN138. ??ng b? qua nh?ng thông tin h?u ích mà chúng tôi mang ??n ngay t?i n?i dung chia s? hôm nay nhé!

G?n ?ây, soi kèo Sevilla vs Real Madrid ?ang là tin t?c n?i b?t nh?t ???c các c??c th? tìm ki?m m?nh m? trên các trang m?ng truy?n thông. ?? có ???c góc nhìn khách quan nh?t v? tr?n ??u này, m?i anh em theo dõi bài vi?t sau ?ây cùng v?i VN138 luôn nhé!

L?ch s? thi ??u g?n ?ây c?a Sevilla vs Real Madrid

L?ch s? thi ??u g?n ?ây tr?n Sevilla vs Real Madrid
L?ch s? thi ??u g?n ?ây tr?n Sevilla vs Real Madrid

? vòng ??u th? 32 c?a mùa gi?i La Liga 2021/2022 n?m nay, Sevilla ???c ra sân v?i t? cách là ch? nhà khi thi ??u t?i sân v?n ??ng Ramon Sanchez Pizjuan c?a mình. Th? nh?ng g?n ?ây, “The White and Reds” ?ang không có ???c thành tích thi ??u xu?t s?c, c? th? nh?t t?i 5 l?n xu?t hi?n v?a qua, ??i tuy?n này c?ng ch? có ???c 1 khúc ca kh?i hoàn duy nh?t

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u thì dù ph?i làm khách, nh?ng “d?i ngân hà” ?ang r?t h?ng thú khi ph?i ??i ??u v?i Sevilla, b?i ?ây là ??i th? ?ang c?nh tranh tr?c ti?p kh?c li?t v?i v? trí ngôi ??u b?ng mà h? ?ang n?m gi?. V?a qua, Real Madrid ?ã t?o nên ???c ?n t??ng c?ng nh? ni?m tin v?i khán gi? khi liên ti?p giành ???c 4 chi?n th?ng trong 5 l?n ra sân m?i nh?t, trong ?ó có ??n 3 tr?n h? ?ã làm khách tr??c ??i th?. 

Chuyên gia nh?n ??nh chu?n xác v? tr?n Sevilla vs Real Madrid

Chuyên gia nh?n ??nh chu?n xác tr?n Sevilla vs Real Madrid
Chuyên gia nh?n ??nh chu?n xác tr?n Sevilla vs Real Madrid

T?i chuy?n ra sân t?i ?ây, dù không có ???c s? h? tr? c?a nh?ng hàng công tuy?n ??u th? nh?ng v?i nh?ng c?u th? ?ang ??t phong ?? cao ? c? ba tuy?n hi?n t?i, hu?n luy?n viên Ancelotti, Carlo s? không quá khó kh?n ?? t?o ra chi?n l??ng tr??c ch? nhà Sevilla. 

Trái ng??c l?i, ch? nhà n?m nay Sevilla s? ph?i tr?i qua nhi?u lo l?ng h?n khi mà không có s? ph?c v? c?a các chi?n binh tr? c?t. H?n th?, dù ???c làm ch? song ?ó Real Madrid ?ang có phong ?? r?t cao khi mà trong 5 l?n ??ng ?? Sevilla vs Real Madrid thì có ??n 4 tr?n nhà khách ghi bàn thuy?t ph?c. Do ?ó l?n này ch?c ch?n s? t?o nên m?t s? t?n th?t dù không quá l?n nh?ng Julen Lopetegui không th? tránh kh?i. 

V? ??i hình ra sân d? ki?n, VN138 c?ng chia s? ??n anh em danh sách m?i nh?t mà chúng tôi có ???c nh? sau:

  • Sevilla: Bounou; Montiel, Kounde, Rekik, Acuña; Jordán, Reges, Torres; Lamela, Mir, Ocampos.
  • Real Madrid: Courtois; Mendy, Alaba, Nacho, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Vinícius Jr, Benzema, Asensio.

Soi kèo bóng ?á tr?n Sevilla vs Real Madrid

Soi kèo Sevilla vs Real Madrid 2h00 18/04/2022
Soi kèo Sevilla vs Real Madrid 2h00 18/04/2022

D?a trên con s? th?ng kê thì Sevilla ch? m?i có th? c?m hòa tr??c Real Madrid trong l?n thi ??u di?n ra vào tháng 5 n?m ngoái. Ngoài ra ? hi?n t?i, nh?ng gì mà các v? khách này ?ã th? hi?n trong th?i gian qua c?ng ?? ?? ch?ng t? ???c s?c m?nh ra sân c?a mình không thu?c tuýp ??n gi?n. V?i tính ch?t c?ng nh? tình hi?n nh? hi?n nay, các chuyên gia soi kèo ?ã th?ng nh?t nh? sau:

  • Soi kèo Châu Á: 0.85*0/0.5*1.04 m?nh d?n ch?n ??i khách Real Madrid
  • Soi kèo Châu Âu: 3.20*2.29*3.25 hy v?ng khép l?i 1 tr?n hòa
  • Soi kèo tài x?u: 0.81*2/2.5*1.05 c?a tài là ô c??c sáng giá nh?t

L?a ch?n d? ?oán k?t qu? t? s? v? tr?n ??u:

  • Hi?p 1: Sevilla 0-0 Real Madrid
  • C? tr?n: Sevilla 1-2 Real Madrid

Trên ?ây là thông tin chuyên gia nh?n ??nh v? tr?n Sevilla vs Real Madrid lúc 2h00 ngày 18/04VN138 t?ng h?p ??y ??. M?i v?n ?? liên quan ??n tr?n ??u này n?u ch?a ???c gi?i ?áp tr?n v?n thì anh em có th? liên h? v?i chúng tôi qua thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!