Câu l?c b? bóng ?á Celta Vigo – Thành tích c?a Celta Vigo 2022

?o??i-bo?ng-Celta-Vigo
Bình ch?n

Câu l?c b? bóng ?á Celta Vigo m?t trong 20 ??i ?ang ch?i t?i La Liga mùa gi?i 2021/2022, ??i bóng thi ??u vô cùng h?ng say này có th? v?n còn nhi?u b?n ch?a bi?t ??n. Cùng tìm hi?u nhanh v? ??i bóng này nhé.

??i bóng Celta Vigo là thành viên lâu n?m t?i gi?i La Liga, tham gia thi ??u nhi?u mùa gi?i nh?ng v?n ch?a có cho mình danh hi?u cao quý nào g?n nh?t. VN138Biz s? mang ??n thông tin v? ??i bóng Celta Vigo này nhé.

Tên ??y ?? Real Club Celta de Vigo, S.A.D
Bi?t Danh Célticos; Celestes; O Celtiña; 
Sân bóng Balaídos
S?c ch?a 29,000
Ch? t?ch ?i?u hành Carlos Mouriño

Câu L?c b? hàng ??u Celta Vigo

?o??i-bo?ng-Celta-Vigo
?o??i bo?ng Celta Vigo

??i bóng Celta Vigo là m?t trong các câu l?c b? ?ang thi ??u t?i gi?i bóng ?á l?n th? hai châu Âu c?p CLB là La Liga. ?ây c?ng là ??i bóng thi ??u có thành tích thi ??u vô cùng t?t t?i gi?i t? lúc thành l?p cách ?ây 98 n?m và lúc 1923. ?ã tr?i qua nhi?u gi?i ??u và có cho mình b? s?u t?p danh hi?u không h? thua kém ??i bóng t?i x? s? Bò Tót.

Câu l?c b? có sân bóng Balaídos n?m t?i Vigo c?a Tây Ban Nha có s?c ch?a lên ??n 29,000 ch? ng?i. Câu l?c b? c?ng ???c HLV Óscar García Junyent hu?n luy?n và thi ??u t?i gi?i vô ??ch  La LIga mùa gi?i này. ??i bóng thu?c s? h?u và ?i?u hành b?i Ch? t?ch câu l?c b? Carlos Mouriño.

Màu áo thi ??u c?a Celta Vigo

? nh?ng câu l?c b? l?n Sevilla, Villarreal, Valencia,… Cho các c?u th? tham gia thi ??u thì s? s? d?ng áo ??u có màu s?c xanh bi?n làm ch? ??o. Qu?n thi ??u màu tr?ng, Mang ??n s? m?i m? ??y n?ng ??ng tràn ??y n?ng l??ng thi ??u t?i gi?i.

Áo ??u sân khách có m?t màu xanh d??ng ??m áo ??n qu?n, có  h?a ti?t s?c ngang b?t m?t trên ng?c áo. Nh?ng h?a ti?t d?c hai bên qu?n thi ??u c?a ??i bóng b?t m?t và t?o ?i?m nh?n cho trang ph?c.

C?u th? c?a Celta Vigo mùa gi?i m?i

C?u th? c?a Celta Vigo
C?u th? c?a Celta Vigo

Ngu?n tin c?a VN138Biz v? c?u th? tham gia thi ??u t?i CLB Celta Vigo s? có nh?ng thông tin t? các nhà cái l?n R365.win, Casino QQ188, Sbobet mobile 2,… có nh?ng c?u th? thi ??u sau ?ây:

S? V? trí C?u th?
1 TM Iván Villar
2 HV Hugo Mallo (??i tr??ng)
4 HV Néstor Araujo
5 TV Okay Yoku?lu
6 TV Denis Súarez
7 T? Álvaro Vadillo
8 TV Fran Beltrán
9 T? Nolito
10 T? Iago Aspas (??i phó)
11 T? Emre Mor
13 TM Rubén Blanco
14 TV Renato Tapia
15 HV Lucas Olaza (cho m??n t? Boca Juniors)
16 HV Jorge (cho m??n t? Valencia)
17 HV David Juncà
18 HV Joseph Aidoo
19 T? Gabriel Fernández
20 HV Kevin
22 T? Santi Mina
23 TV Brais Méndez
24 HV Jeison Murillo (cho m??n t? Sampdoria)
25 TM Sergio (??i phó th? 3)
27 TV Miguel Baeza
HV David Costas

Phong ?? Celta Vigo hi?n t?i

Phong-?o??-cu?a-Celta-Vigo
Phong ?o?? cu?a Celta Vigo 2021/2022

Theo chuyên gia bóng ?á t? Châu Âu nh?n ??nh và ?ánh giá v? Celta Vigo thì phong ?? c?a ??i th?i ?i?m hi?n t?i có tính c?m ch?ng và bám tr? trong mùa gi?i La Liga 2021/2022. Hi?n t?i ??i bóng c?a Tây Ban Nha ch? có 46 ?i?m c? mùa gi?i, x?p th? 11 ? b?ng x?p h?ng vô ??ch La Liga. N?u nh? không c?i thi?n ??i bóng r?t h?ng ti?p theo mùa gi?i t?i r?t có th? là câu l?c b? này.

Tin chuy?n nh??ng t?i Celta Vigo

??ng ký thông tin t? VN138Biz nh?n ngay tin t?c m?i nh?t v? ??i bóng cho các b?n c??c th? tham kh?o và nh?n ??nh v? các c?u th? ?ang thi ??u t?i Celta Vigo này ? La Liga.

Thành tích n?i b?t Celta Vigo

Tha?nh-ti?ch-thi-?a??u-cu?a-Celta-Vigo
Tha?nh ti?ch thi ?a??u cu?a Celta Vigo

D??i ?ây là thành tích thi ??u c?a Celta Vigo trong su?t s? phát tri?n c?a ??i bóng này.

Segunda División

 • Vô ??ch: 1935–36 , 1981–82 , 1991–92
 • Á quân (7): 1959–60 , 1960–61 , 1965–66 , 1968–69 , 1975–76 , 2004–05 , 2011–12

Segunda División B

 • Vô ??ch: 1980–81

Tercera División

 • Vô ??ch: 1930–31

Gi?i vô ??ch Asturian-Galicia

 • Vô ??ch: 1934–35 

Copa del Rey

 • Á quân: 1947–48 , 1993–94 , 2000–01

Cúp UEFA Intertoto

 • Vô ??ch: 2000

Cúp Galicia

 • Vô ??ch: 2006–07 , 2007–08

Gi?i vô ??ch Galicia 

 • Vô ??ch (6): 1923–1924, 1924–1925, 1925–1926, 1929–1930, 1931–1932, 1933–1934

Trofeo Federación Galega

 • Vô ??ch: 2014

Copa Comunidad Gallega

 • Vô ??ch: 2016

N?u yêu m?n ??i bóng CLB Celta Vigo hay b?t k? m?t ??i bóng La Liga nào thì liên l?c v?i VN138Biz ?? ???c cung c?p thông tin m?i nh?t c?p nh?t cho b?n ??c theo dõi. Hãy theo dõi bài vi?t c?a chúng tôi ?? có ???c nhi?u thông tin thú v? nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!