Câu l?c b? bóng ?á Venezia – Thông tin chi ti?t v? câu l?c b?

Bình ch?n

Câu l?c b? Venezia là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p t?i Ý, trong s? nghi?p bóng ?á c?a mình . Hôm nay, Bóng Asia ?ã c?p nh?t các thông tin m?i nh?t v? ??i hình hi?n t?i c?a câu l?c b? Venezia, thông tin chuy?n nh??ng Venezia m?i nh?t. Các b?n cùng theo dõi bài vi?t m?i nh?t c?a VN138 ?? n?m b?t thông tin m?i nh?t nhé!

Sau ?ây là nh?ng thông tin t?ng quan nh?t vê? câu l?c b? Venezia, ???c chúng tôi t?ng h?p l?i giúp các b?n có ??y ?? thông tin vè câu l?c b? này.

Tên ??y ?? Venezia Football Club
Bi?t danh I Leoni a?ati (Nh?ng con s? t? có cánh)
I Lagunari (Nh?ng ngôi nhà ??m phá c?a Venice)
Gli Arancioneroverdi (Màu cam-?en-xanh lá)
Thành l?p 1907; 115 n?m tr??c, d??i cái tên Venezia Football Club
2005; 17 n?m tr??c, d??i cái tên Società Sportiva Calcio Venezia
2009; 13 n?m tr??c, d??i cái tên Foot Ball Club Unione Venezia
2015; 7 n?m tr??c, d??i cái tên Venezia Football Club
Sân Stadio Pier Luigi Penzo
Sant’Elena, Venice, Ý
S?c ch?a 7,45
Ch? t?ch ?i?u hành Duncan L. Niederauer
Ng??i qu?n lý Paolo Zanetti
Gi?i ??u Serie A
2020-21 Serie B, th? 5 trên 20 (th?ng h?ng qua tr?n play off)

Thông tin v? CLB Venezia

Gi?i thi?u v? câu l?c b? Venezia

Câu l?c b? bóng ?á Venezia v?i tên g?i ??y ?? là Venezia Football Club. Câu l?c b? này ???c thành l?p vào 1907. Ngoài tên g?i chính th?c thì câu l?c b? này còn ???c các c? ??ng viên c?a mình g?i v?i bi?t danh là I Leoni a?ati (Nh?ng con s? t? có cánh) I Lagunari (Nh?ng ngôi nhà ??m phá c?a Venice) và Gli Arancioneroverdi (Màu cam-?en-xanh lá).

Hi?n nay, tr? s? c?a câu l?c b?  Venezia ???c ??t Venice, Veneto. Sân nhà  c?a câu l?c b? Venezia là sân v?n ??ng Pierluigi Penzo,  là sân v?n ??ng lâu ??i th? hai ? Ý. Sân v?n ??ng này có s?c ch?a lên ??n 26.000 ng??i cùng m?t lúc

Kình ??ch lâu ??i c?a câu l?c b? Venezia, luôn không ng?ng ??i ??u nhau trên sân c? là các các câu l?c b? Udinese Calcio, ??i tuy?n FBC Treviso , câu l?c b? Calcio Padova và ??i bóng Vicenza Calcio. M?i khi câu l?c b? Venezia và các ??i tuy?n này ??i ??u trên sân c? ??u thu hút l??ng l?n ng??i xem.

Màu áo và logo CLB Venezia

K? t? khi thành l?p ??n nay, màu áo c?a câu l?c b? Venezia ???c các c?u th? m?c ra sân ch?a t?ng tr?i qua l?n thay ??i nào. Khi thi ??u trên chính sân nhà, c?u th? c?a câu l?c b? Venezia m?c trang ph?c thi ??u màu ?en ch? ??o cùng các h?a ti?t màu vàng, màu cam và màu xanh. 

Khi tham gia thi ??u trên sân khách, trang ph?c ???c các c?u th? c?a câu l?c b? Venezia m?c ra sân là áo nhi?u màu s?c khác nhau, các màu s?c này ???c l?y c?m h?ng t? qu?c k? c?a n??c Ý. Ngoài hai trang ph?c chính trên, câu l?c b? Venezia còn có trang ph?c thi ??u ít ???c m?c h?n là áo màu xanh, ? ph?n cánh tay là màu ?en, kèm theo qu?n và v? c?ng là màu ?en.

??i hình câu l?c b? Venezia hi?n t?i

Các c?u th? c?a câu l?c b? Venezia t?p luy?n

Tr?i qua h?n 100 n?m thành l?p, ??i hình ra sân c?a câu l?c b? Venezia ?ã có r?t nhi?u thay ??i qua t?ng th?i k?. Các l?n thay ??i này ???c thông qua hình th?c cho m??n hay chuy?n nh??ng. Tuy nhiên, trong ??i hình c?a câu l?c b? Venezia v?n gi? ???c r?t nhi?u c?u th? tài n?ng.

S? VT Qu?c gia C?u th?
1 TM Ph?n Lan Niki Mäenpää
3 HV Ý Cristian Molinaro (??i phó)
5 TV Ý Antonio Junior Vacca
6 TV Ý Pasquale Mazzocchi
8 TV Hoa K? Tanner Tessmann
10 TV Ý Mattia Aramu
11 TV Iceland Arnór Sigurðsson (m??n t? CSKA Moscow)
12 TM Ý Luca Lezzerini
13 HV Ý Marco Modolo (??i tr??ng)
14 T? Pháp Thomas Henry
16 TV Ý Luca Fiordilino
17 T? Na Uy Dennis Johnsen
18 TV B? Daan Heymans
20 T? B? ?ào Nha Nani
21 TV Pháp Michaël Cuisance
22 HV Nigeria Tyronne Ebuehi (on loan from Benfica)
23 TV Maroc Sofian Kiyine (m??n t? Lazio)
27 TV Hoa K? Gianluca Busio
28 HV Áo David Schnegg
30 HV Áo Michael Svoboda
31 HV Ý Mattia Caldara (on loan from Milan)
32 HV Ý Pietro Ceccaroni (??i phó th? 2)
33 TV Slovenia Domen ?rnigoj
42 TV Israel Dor Peretz
44 HV Wales Ethan Ampadu (m??n t? Chelsea)
55 HV Suriname Ridgeciano Haps
77 T? Nigeria David Okereke (m??n t? Club Brugge)
88 TM Argentina Sergio Romero
91 TM Ý Filippo Neri

N?u nh? các b?n mu?n tham gia cho câu l?c b? Venezia thì có th? tham gia ??t c??c t?i các nhà cái nh?:   C?ng game Win3888Nhà cái 3IN1BET, Trang cá c??c Bong88, nhà cái M88

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Venezia

Theo các chuyên gia v? bóng ?á nh?n ??nh, câu l?c b? Venezia ?ã có m?t mùa thi ??u t?i lo?t gi?i Serie A h?t s?c t? h?i. Theo th?ng kê c?a chúng tôi, trong 8 tr?n thi ??u g?n ?ây nh?t, câu l?c b? Venezia có ??n 4 tr?n thua, 1 tr?n hòa và ch? có v?n v?n 2 tr?n th?ng.

K?t qu? này nói lên ???c r?ng, trong t??ng lai câu l?c b? Venezia c?n c? g?ng h?t s?c mình, t?p trung cao ?? trong thi ??u ?? có ???c k?t qu? t?t nh?t.

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a CLB Venezia

Theo c?p nh?t m?i nh?t, g?n ?ây mùa gi?i Serie A m?i k?t thúc. Do ?ó, ??i bóng ch?a có thông báo m?i v? l?ch chiêu m? c?u th? cho ??i bóng . Do ?ó ?? có th? nh?n ???c tin t?c chuy?n nh??ng m?i nh?t, hãy theo dõi website c?a chúng tôi ?? nh?n tin t?c m?i nh?t v? chuy?n nh??ng c?u th? t?i Spezia.

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Venezia

Câu l?c b? Venezia ?ã s? h?u nhi?u thành tích

Là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á lâu ??i, tuy t?ng th?i k? phong ?? khác nhau. Nh?ng câu l?c b? Venezia v?n ghi ???c nh?ng thành tích cho riêng mình, cùng ?i?m qua nh?ng thành tích mà câu l?c b? Venezia ?ã có ???c nhé.

Coppa Italia:

  • Vô ??ch (1): 1940-41

Serie B:

  • Vô ??ch (2): 1960-61; 1965-66
  • Á quân (3): 1938-39; 1948-49; 1997-98
  • Th?ng h?ng (1): 2000-01

Serie C / Serie C1:

  • Vô ??ch (3): 1935-36; 1955-56; 2016-17
  • Á quân (1): 1990-91

Coppa Italia Lega Pro

  • Vô ??ch (1): 2016-17

Serie C2:

  • Vô ??ch (1): 2005-06
  • Á quân (1): 1987-88

V?i t?t c? các thông tin v? câu l?c b? Atalanta hy v?ng các b?n ?ã có ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t v? câu l?c b? này.  ?i t?t c? các thông tin v? câu l?c b? Atalanta hy v?ng các b?n ?ã có ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t v? câu l?c b? này.   Các b?n có th? tham kh?o thêm các chính sách b?o m?t c?a chúng tôi t?i https://vn138.biz/chinh-sach-bao-mat/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!