Câu l?c b? bóng ?á Udinese – Thông tin chi ti?t, c?u th?, HLV

Ca?u-la?c-bo??-Udinese
Bình ch?n

Câu l?c b? Udinese là m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n hàng ??u t?i Serie A hi?n nay, v?y câu l?c b? này thành l?p n?m này, thành tích thi ??u ra sao. Hãy cùng v?i chúng tôi tìm hi?u nhanh ? câu l?c b? n?i ti?ng t?i Serie A này qua bài vi?t sau ?ây nhé.

Tên ??y ?? Udinese Calcio
Tên th??ng g?i Udinese; I Bianconeri; I Friulani; Le Zebrette.
Sân v?n ??ng Dacia Arena
Ch? s? h?u Giampaolo Pozzo
Ch? t?ch ?i?u hành Franco Soldati

Cùng tìm hi?u v? ??i bóng Udinese n?i ti?ng t?i gi?i ??u Serie A này qua bài vi?t c?a VN138Biz nhé.

Thông tin v? CLB t?i Udinese

Ca?u-la?c-bo??-Udinese
Ca?u la?c bo?? Udinese

Câu l?c b? Udinese Calcio hay còn g?i là Udinese, là câu l?c b? vô cùng n?i ti?ng t?i gi?i vô ??ch bóng ?á Italia Serie A hi?n nay. ??i bóng có b? dày l?ch s? vô cùng lâu ??i, tr?i qua nhi?u tr?n ??u t?i các gi?i ??u l?n nh? t?i h? th?ng Italia hi?n nay. Thành l?p vào n?m 1896 cho ??n nay ?ã h?n 126 n?m ?? ?? ch?ng minh s? lâu ??i c?a ??i bóng này.

Gi?ng v?i nh?ng câu l?c b? l?n t?i Serie A hi?n nay nh? Napoli, Cagliari, Lazio,… ??u có cho mình m?t sân nhà ?ón ti?p ??i khách ??n thi ??u. T?i Udinese sân nhà ???c l?a ch?n chính là sân Dacia Arena có s?c ch?a 25,144 ng??i. Hi?n t?i ??i bóng ?ang ???c ?i?u hành b?i ch? t?ch Franco Soldati.

Màu áo t?i Udinese

Hi?n nay câu l?c b? Udinese có màu áo thi ??u l?y màu ch? ??o ?en và tr?ng v?i áo ???c cách ?i?u b?i nh?ng ???ng s?c d?c xu?ng tr?ng ?en xen k? nhau. Còn qu?n thi ??u và v? s? là màu ?en. ??i v?i b? ?? thi ??u t?i sân khách thì s? là m?t b? ?? thi ??u màu vàng khi ??n làm khách t?i sân c?a ??i th?.

??i hình câu l?c b? Udinese hi?n t?i

??i hình câu l?c b? Udinese
??i hình câu l?c b? Udinese

D??i ?ây là ??i hình thi ??u mùa gi?i 2022 c?a câu l?c b? Udinese ?ang ??ng x?p h?ng th? 12 t?i Serie A.

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Marco Silvestri
2 HV Nehuén Pérez (m??n t? Atlético Madrid)
3 HV Samir
4 HV Marvin Zeegelaar
5 TV Tolgay Arslan
6 TV Jean-Victor Makengo
7 T? Isaac Success
8 TV Mato Jajalo
9 T? Beto (m??n t?Portimonense)
10 T? Gerard Deulofeu
11 TV Walace
13 HV Destiny Udogie (m??n t? Hellas Verona)
16 HV Nahuel Molina
17 HV Bram Nuytinck (??i tr??ng)
19 HV Jens Stryger Larsen
20 TM Daniele Padelli
23 T? Ignacio Pussetto (m??n t? Watford)
24 TV Lazar Samardži?
29 TM Antonio Santurro
30 T? Ilija Nestorovski
37 TV Roberto Pereyra
45 T? Fernando Forestieri
50 HV Rodrigo Becão
87 HV Sebastien De Maio
93 HV Brandon Soppy

Phong ?? hi?n t?i Udinese

Udinese-co?-phong-?o??-kho?ng-o??n-?i?nh
Udinese co? phong ?o?? kho?ng o??n ?i?nh

??i bóng Udinese ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ??i bóng có s?c m?nh c?ng nh? phong ?? ? m?c ?n ??nh không th?ng hoa hay sa sút ? mùa gi?i 2021/2022 này. Hi?n nay qua mùa gi?i Serie A ?ã k?t thúc này Udinese hi?n ??ng ? v? trí th? 12 c?a b?ng x?p h?ng.

Trong 8 tr?n g?n ?ây nh?t hi?n nay c?a Udinese thì ??i bóng th?ng 3 tr?n, Hòa 2 tr?n, Thua 3 tr?n có t? l? th?ng: 38%. Trong ?ó tr?n ??u cu?i cùng k?t thúc mùa gi?i Udinese ??i th?ng Salernitana v?i t? s? 4-0 cho th?y ???c ??i bóng có phong ?? r?t ?n ??nh.

N?u nh? các b?n ??t c??c cho nh?ng tr?n ??u h?p d?n c?a ??i bóng Udinese t?i gi?i Serie A. Có th? l?a ch?n tham gia ch?i t?i m?t s? casino online uy tín nh? C?ng game Fun563, Nhà cái Fun712, Trang cá c??c Fun88,…

Tin chuy?n nh??ng Udinese m?i nh?t

D??i ?ây là tin chuy?n nh??ng m?i nh?t t?i câu l?c b? Udinese t?i t?i Serie A trong mùa gi?i s?p t?i cho các b?n tham kh?o:

  • Hi?n nay CLB Arsenal ?ã hoàn thành th??ng v? v?i Udinese s? g?i ??n câu l?c b? t?i Italia này c?u th? trung v? Pablo Mari theo d?ng cho m??n c?u th?.

Thành tích xu?t s?c c?a Udinese

Thành tích xu?t s?c c?a Udinese
Thành tích xu?t s?c c?a Udinese

D??i ?ây là m?t s? thành tích c?a câu l?c b? Udinese khi tham gia thi ??u t?i h? th?ng bóng ?á c?a Italia.

  • UEFA Intertoto Cup (1): 2000
  • Mitropa Cup (1): 1980
  • Anglo-Italian Cup (1): 1978
  • Coppa Italia Primavera (1): 1993
  • Campionato Nazionale Primavera (1): 1981
  • Coppa Italia Serie C (1): 1978
  • Campionato Primavera di serie B (1): 1964

? bên trên là m?t s? thông tin gi?i thi?u v? ??i bóng Udinese t?i gi?i bóng ?á vô ??ch Serie A hi?n nay cho các b?n có thêm các ki?n th?c b? ích v? ??i bóng. N?u nh? ch?a hi?u thông tin nào v? câu l?c b? Udinese này, thì liên h? nhân viên h? tr? ?? có gi?i ?áp chu?n xác nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!