Câu l?c b? bóng ?á Torino – L?ch s? ??i bóng, c?u th? hi?n t?i, HLV, tin chuy?n nh??ng

Ca?u-la?c-bo??-Torino
Bình ch?n

Câu l?c b? bóng ?á Torino m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n hàng ??u t?i gi?i vô ??ch Serie A hi?n nay. ??i bóng ???c bi?t ??n là m?t trong các câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p vô cùng lâu ??i t?i Italia hi?n nay.

?? hi?u rõ h?n v? câu l?c b? n?i ti?ng này t?i gi?i vô ??ch bóng ?á Serie A, cùng v?i trang VN138Biz tham kh?o thêm các thông tin qua bài vi?t sau ?ây nhé.

Tên ??y ?? Torino Football Club
Tên th??ng g?i Torino; Il Toro; I Granata.
Sân v?n ??ng Olympic Grande Torino
S?c ch?a 27.958
Ch? t?ch ?i?u hành Urbano Cairo

Thông tin v? CLB Torino

Ca?u-la?c-bo??-Torino
Ca?u la?c bo?? Torino

Câu l?c b? Torino Football Club hay th??ng g?i là Torino, m?t trong các câu l?c b? bóng ?á c?c k? n?i ti?ng hi?n nay t?i gi?i vô ??ch Serie A. ??i bóng ?á chuyên nghi?p này có b? dày l?ch s? vô cùng lâu ??i, thành l?p n?m 1906 v?i 116 n?m ho?t ??ng giúp ch?ng minh ???c s? phát tri?n c?a m?t trong nh?ng câu chuy?n vô cùng.

Gi?ng CLB vô cùng n?i ti?ng t?i gi?i Serie A có th? ?i?m ??n nh? Fiorentina, Bologna, Genoa,… ??u có sân nhà ?? ?ón ti?p ??i khách ??n tham gia thi ??u. T?i Torino sân nhà ???c ch?n chính là sân Olympic Grande Torino có s?c ch?a 27.958 ng??i. Hi?n t?i ??i bóng ???c ?i?u hành b?i ch? t?ch Urbano Cairo.

Màu áo t?i Torino

Hi?n nay Torino có áo thi ??u ???c l?y màu ch? ??o ?? và tr?ng tr?n v?i áo ?? qu?n tr?ng v? ?en cho sân nhà c?a ??i bóng. Còn v?i b? ?? thi ??u t?i sân khách thì là m?t b? ?? thi ??u áo tr?ng qu?n ?? tr?n cùng v?i v? tr?ng khi thi ??u trên sân khách c?a CLB khác.

??i hình câu l?c b? Torino hi?n nay

??i hình câu l?c b? Torino
??i hình câu l?c b? Torino

??i hình c?a CLB ?ã thi ??u Torino mùa gi?i 2021/2022 t?i gi?i bóng ?á chuyên nghi?p b?c nh?t Serie A hi?n nay.

V? trí C?u th?
Ti?n ??o Thibo Baeten
Ti?n v? Ibrahim Karamoko
Th? môn R?zvan Sava
Ti?n ??o Dennis Stojkovi?
Ti?n v? Jacopo Segre
Ti?n ??o Nicola Rauti
Ti?n ??o Vincenzo Millico
Ti?n v? Benjamin Lhassine Kone
Ti?n ??o Iago Falqué Silva
Th? môn Etrit Berisha
Th? môn Alberto Milan
Th? môn Vanja Milinkovi? Savi?
Th? môn Lucas Gemello
H?u v? Gleison Bremer Silva Nascimento
H?u v? Armando Izzo
H?u v? David Zima
H?u v? Ricardo Iván Rodríguez Araya
H?u v? Cristian Daniel Ansaldi
H?u v? Wilfried Stephane Singo
H?u v? Samuele Angori
H?u v? Lévy Koffi Djidji
H?u v? Mërgim Vojvoda
H?u v? Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina
H?u v? Andrei Anton
H?u v? Alessandro Buongiorno
Ti?n v? Tommaso Pobega
Ti?n v? Saša Luki?
Ti?n v? Josip Brekalo
Ti?n v? Simone Edera
Ti?n v? Dennis Praet
Ti?n v? Samuele Ricci
Ti?n v? Rolando Mandragora
Ti?n v? Karol Linetty
Ti?n v? Mohamed Salim Fares
Ti?n ??o Simone Zaza
Ti?n ??o Andrea Belotti
Ti?n ??o Marko Pjaca
Ti?n ??o Matthew Jimmy David Garbett
Ti?n ??o Arnaldo Antonio Sanabria Ayala
Ti?n ??o Demba Seck
Ti?n ??o Pietro Pellegri
Ti?n ??o Magnus Warming
Ti?n v? Tomás Eduardo Rincón Hernández
Ti?n ??o Simone Verdi
Ti?n v? Daniele Baselli
H?u v? Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovi?

Phong ?? hi?n t?i Torino

Phong-?o??-thi-?a??u-kho?ng-o??n-?i?nh-cu?a-Torino
Phong ?o?? thi ?a??u kho?ng o??n ?i?nh cu?a Torino

??i bóng Torino ???c gi?i chuyên môn nh?n ??nh là có phong ?? không ???c ?n ??nh khi h? ch? ??t c??c v? trí trung bình t?i b?ng x?p h?ng gi?i 2021/2022. ? 8 tr?n g?n nh?t thì Torino ch? 3 tr?n th?ng, 3 tr?n hòa, 2 tr?n thua, d?a trên các thành tích g?n ?ây khi?n cho ??i bóng ch? có th? vào v? trí th? 10 t?i b?ng x?p h?ng.

N?u nh? các b?n ??t c??c cho nh?ng tr?n ??u h?p d?n c?a ??i bóng Torino t?i gi?i Serie A. Có th? l?a ch?n tham gia ch?i t?i m?t s? casino online uy tín nh? C?ng game SV388, Nhà cái F8bet, Trang cá c??c ST666, VN138Viet

Tin chuy?n nh??ng Torino m?i nh?t

N?u nh? ??c gi? mu?n bi?t thêm nh?ng thông tin chuy?n nh??ng chu?n xác c?ng nh? m?i nh?t t?i câu l?c b? Torino. Theo dõi VN138Biz nh?n tin t?c v? th? thao c?c HOT t? trang website nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a Torino

Torino-co?-tha?nh-ti?ch-thi-?a??u-a??n-tu?o??ng
Torino co? tha?nh ti?ch thi ?a??u a??n tu?o??ng

Hãy cùng v?i VN138.Biz hãy xem m?t s? các thành tích vô cùng n?i b?t c?a câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p Torino khi thi ??u t?i h? th?ng gi?i bóng ?á c?a Italia Serie A.

  • Serie A: 1926-1927,1927–1928, 1942–1943, 1945–1946, 1946–1947, 1947–1948, 1948–1949, 1975–1976.
  • Coppa Italia: 1935–1936, 1942–1943, 1967–1968, 1970–1971,1992–1993
  • UEFA Cup: 1991–1992.

Bài vi?t trên ?ã cho ??c gi? tham kh?o nhi?u thông tin b? ích v? ??i bóng Torino, m?t trong 20 ??i bóng m?nh t?i gi?i bóng ?á Serie A. N?u b?n ??c mu?n tìm ki?m thêm nhi?u tin t?c v? Torino này, thì liên h? nhân viên h? tr? ?? ???c chia s? và gi?i thi?u thêm nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!