Câu l?c b? bóng ?á Rennes – Thành tích thi ??u, phong ?? hi?n nay

Ca?u-la?c-bo??-Rennes
Bình ch?n

Câu l?c b? Rennes ?ang tham gia thi ??u t?i gi?i Ligue 1 c?a Pháp, là m?t ??i bóng c?c k? lâu ??i vô cùng giàu thành tích t?i các gi?i ??u l?n. ??i bóng là ni?m kiêu hãnh c?a ng??i dân thành ph? Rennes c?a n??c Pháp hi?n nay.

??i bóng có thành tích thi ??u cùng v?i l??ng ng??i hâm m? vô cùng ?ông ??o ? c? trong và ngoài th? gi?i. Hãy cùng v?i VN138.Biz tìm hi?u nhanh v? câu l?c b? Rennes này nhé.

Tên ??y ?? Stade Rennais
Tên th??ng g?i Rennes; Les Rennais
Sân v?n ??ng Roazhon Park
S?c ch?a 29.778
Ch? t?ch ?i?u hành Jacques Delanoë

Thông tin v? câu l?c b? Rennes

Ca?u-la?c-bo??-Rennes
Ca?u la?c bo?? Rennes

Câu l?c b? bóng ?á Stade Rennais ho?c g?i b?ng cái tên vô cùng quen thu?c là Rennes, là ??i bóng ?á chuyên nghi?p c?a thành ph? Rennes n??c Pháp. Tham gia thi ??u t?i ??u t?i gi?i vô ??ch bóng ?á Ligue 1 n?i ti?ng. Câu l?c b? thành l?p vào n?m 1901 tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i ?ã 121 n?m.

??i bóng Rennes ?ã ch?n sân v?n ??ng Roazhon Park ? cùng thành ph? làm sân nhà thi ??u cho ??i bóng. ??i bóng ???c ?i?u hành b?i ch? t?ch CLB Jacques Delanoë, ???c d?n d?t b?i v? HLV Julien Stéphan khi thi ??u t?i gi?i vô ??ch n??c Pháp Ligue 1.

Màu áo c?a Rennes

Màu áo c?a câu l?c b? Rennes s? d?ng khi thi ??u sân nhà có áo ??u s? d?ng màu ?? là ch? ??o v?i n?a bên ph?i có màu ?en, hai tay áo à n?a còn l?i s? là màu ??. Qu?n thi ??u và v? s? là m?t màu ?en.

??i v?i b? qu?n áo ??u cho sân khách, Rennes s? có m?t b? qu?n áo có toàn thân màu xanh d??ng ??m. Ph?n thân áo s? có nh?ng h?a ti?t g?n sóng cách ?i?u vô cùng b?t m?t giúp b? ?? vô cùng ??p m?t h?n khi m?c thi ??u trên sân. Gi?ng nh? các câu l?c b? l?n t?i Ligue 1 nh? CLB Reims, CLB Monaco, CLB Nice,… ??u s? có 2 b? ?? ?? thi ??u l??t ?i và l??t v?.

??i hình câu l?c b? Rennes hi?n nay

??i hình câu l?c b? Rennes
??i hình câu l?c b? Rennes

Theo thông tin t? các nhà cái th? thao hi?n nay nh?: C?ng game FaFa191, Nhà cái S128, Nhà cái Solarbet,…  ??i hình thi ??u c?a ??i bóng ?á chuyên nghi?p Rennes s? có các thành viên nh? sau:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Romain Salin
3 HV Adrien Truffert
4 HV Loïc Badé
6 HV Nayef Aguerd
7 T? Martin Terrier
8 TV Baptiste Santamaria
9 T? Serhou Guirassy
10 T? Kamaldeen Sulemana
11 T? Jérémy Doku
14 TV Benjamin Bourigeaud (??i phó)
16 TM Alfred Gomis
17 T? Loum Tchaouna
18 T? Matthis Abline
19 T? Andy Diouf
20 TV Flavien Tait
21 TV Lovro Majer
22 HV Lorenz Assignon
23 HV Warmed Omari
24 T? Gaëtan Laborde
25 HV Birger Meling
26 TV Lesley Ugochukwu
27 HV Hamari Traoré (??i tr??ng)
28 TV Jonas Martin
30 TM Pépé Bonet
39 T? Mathys Tel
40 TM Do?an Alemdar
HV Jérémy Gelin
T? Metehan Güçlü

Phong ?? Rennes hi?n t?i

Rennes-co?-phong-?o??-thi-?a??u-o??n-?i?nh
Rennes co? phong ?o?? thi ?a??u o??n ?i?nh

Phong ?? thi ??u CLB Rennes khi k?t thúc mùa gi?i 2021/2022 t?i ???c các chuyên gia bóng ?á nh?n ??nh là ?ánh giá phong ?? vô cùng t?t khi thi ??u. Theo nh? k?t qu? thi ??u thì Rennes hi?n ?ang gi? thành tích thi ??u có 66 ?i?m, x?p v? trí th? 4 ? b?ng x?p h?ng gi?i vô ??ch n??c Pháp Ligue 1.

Nh?ng do gi?i bóng ?á Ligue 1 không ???c UEFA ?ánh giá cao v? ch?t l??ng gi?i ??u so v?i nh?ng gi?i ??u bóng ?á khác nh? Premier League, La Liga hay Bundesliga, Serie A… nên ch? có 2 su?t tham gia và 1 su?t vòng lo?i Champion League. Do ?ó n?u ??i bóng ???c v? trí th? 4 t?i b?ng x?p h?ng s? ph?i thi ??u t?i gi?i bóng ?á th?p h?n là Europa League màu gi?i sau.

Tin chuy?n nh??ng t?i Rennes

Th?i ?i?m này ??i bóng Rennes ch?a công b? nh?ng k? ho?ch chuy?n nh??ng c?u th? c?a mình ho?c chiêu m? thành viên m?i thi ??u t?i gi?i. Do ?ó n?u các b?n yêu m?n ??i bóng này có th? ??ng ký nh?n thông tin th? thao VN138Biz m?i nh?t v? ??i bóng nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a Rennes

Rennes-co?-tha?nh-ti?ch-bo?ng-?a?-a??n-tu?o??ng
Rennes co? tha?nh ti?ch bo?ng ?a? a??n tu?o??ng

CLB bóng ?á Rennes c?ng có cho mình thành tích thi ??u r?t ?n t??ng mà nh?ng ??i bóng ?ang thi ??u nh?ng ít ti?ng t?m cùng v?i thành tích thi ??u ??u c?c k? hâm m? và mong mu?n ??t ???c nh?:

  • Cúp qu?c gia: 1965, 1971, 2019
  • Ligue de Bretagne: 1904, 1908, 1909.
  • Siêu cúp n??c Pháp: 1971
  • Ligue de l’Ouest: 1919, 1920, 1923
  • Ligue 2: 1956, 1983
  • Coupe Interfédérale de l’Ouest: 1919
  • Intertoto Cup:  2008

Các b?n ?ã bi?t thêm ???c nhi?u thông tin vô cùng h?u ích v? l?ch s? và thành tích ??i bóng ?á chuyên nghi?p Rennes. Nh?ng thông tin th? thao này s?  giúp cho các b?n nh?n ??nh ???c t??ng lai và phong ?? thi ??u ? các tr?n ??u s?p t?i c?a câu l?c b? t?i gi?i Ligue 1 này ??y nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!