Câu l?c b? bóng ?á Reims – Phong ?? hi?n nay, tin t?c m?i nh?t

Ca?u-la?c-bo??-Reims
Bình ch?n

Câu l?c b? Reims là m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n hàng ??u t?i x? s? hình l?c l?ng, ?ây CLB tham gia thi ??u t?i gi?i vô ??ch bóng ?á n??c Pháp Ligue 1. ??i bóng cùng v?i PSG, AS Monaco,… ??u là các ??i bóng giàu thành tích t?i gi?i N??c Pháp.

Câu l?c b? n?i ti?ng này có thành tích vô cùng lâu ??i t?i gi?i, nh?ng có m?t s? b?n v?n ch?a hi?u rõ v? ??i bóng này. Cùng tìm hi?u nhanh v? câu l?c b? Reims qua bài vi?t d??i ?ây c?a VN138Biz nhé.

Tên ??y ?? Stade de Reims
Tên th??ng g?i Reims; Les rouges et blancs
Sân v?n ??ng Auguste-Delaune
S?c ch?a 21.029
Ch? t?ch ?i?u hành Jean-Pierre Caillot

Thông tin v? CLB Reims

Ca?u-la?c-bo??-Reims
Ca?u la?c bo?? Reims

Câu l?c b? Stade de Reims hay còn g?i thân m?t và ph? bi?n b?ng cái tên Reims là ??i bóng ?á nam ?ang thi ??u t?i h? th?ng bóng ?á ??t n??c Pháp. ??i bóng này gi?ng nh? các CLB khác ??u có l?ch s? r?t lâu ??i, ??i bóng thành l?p vào 1931 cho ??n nay ???c 91 n?m.

Câu l?c b? Reims ???c ?i?u hành b?i ch? t?ch CLB Jean-Pierre Caillot tham gia thi ??u lâu dài t?i gi?i cao nh?t c?a pháp hi?n nay là Ligue 1. Câu l?c b? chuyên nghi?p này quy t? nhi?u siêu sao có chuy?n v?ng và chuyên nghi?p nh?t ch?i t?i ??u tr??ng danh giá này.

Sân v?n ??ng c?a Reims

??i bóng CLB Reims l?a ch?n sân Auguste-Delaune làm sân nhà cho c? ??i, ?ây là sân v?n ??ng thu?c h?ng trung trong các sân v?n ??ng bóng ?á t?i Ligue 1 và c? Italia hi?n nay. Sân ???c dùng ?? ??i nhà ?ón ti?p các v? khách ??n thi ??u tr?n l??t ?i t?i gi?i.

Màu áo c?a Reims

Trang ph?c nh?ng c?u th? CLB Reims thi ??u ? sân nhà s? là b? qu?n áo thi ??u có màu s?c ch? ??o ?? và tr?ng v?i ph?n tay áo và qu?n màu tr?ng còn l?i s? là màu ?? v?i hoa v?n d?ng s?c d?c in chìm. Ngoài ra CLB còn có m?t b? qu?n áo thi ??u s? d?ng cho sân khách v?i m?t màu xanh d??ng ch? ??o hai tay áo màu ?en cùng h?a ti?t in chìm trên thân áo, ???c s? d?ng khi ??u t?i sân khách t?i gi?i Ligue 1.

??i hình câu l?c b? Reims hi?n t?i

??i hình câu l?c b? Reims
??i hình câu l?c b? Reims

Danh sách c?u th? thi ??u t?i CLB Reims ?ã ???c nh?ng nhà cái l?n hàng ??u hi?n nay nh? nh? C?ng game W88, Trang Betway, Vua Bài 9,… t?ng h?p chi ti?t và ???c VN138Biz ?em ??n cho ??c gi? tham kh?o.

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Predrag Rajkovi?
2 HV Wout Faes
3 HV Ghislain Konan
4 HV Maxime Busi (cho m??n t? Parma)
5 HV Yunis Abdelhamid (??i tr??ng)
6 HV Andreaw Gravillon (cho m??n t? Inter)
7 T? El Bilal Touré
8 TV Jens Cajuste
10 TV Arbër Zeneli
11 T? Nathanaël Mbuku
12 TV Alexis Flips
14 TV Valon Berisha
15 TV Marshall Munetsi
16 TM Yehvann Diouf
17 T? Anastasios Donis
18 T? Fraser Hornby
19 TV Mitchell van Bergen
20 TV Ilan Kebbal
21 TV Azor Matusiwa
22 T? Hugo Ekitike
23 TV Moreto Cassamá
25 TV Moussa Doumbia
26 TV Dion Lopy
28 HV Bradley Locko
30 TM Nicolas Penneteau
32 HV Thomas Foket

Phong ?? Reims hi?n t?i

Phong-?o??-cu?a-Reims-kho?ng-o??n-?i?nh
Phong ?o?? cu?a Reims kho?ng o??n ?i?nh

Phong ?? thi ??u CLB Reims theo ?ánh giá th?i ?i?m hi?n t?i ???c ?ánh giá không ?n ??nh trong c? mùa gi?i thi ??u. ??i bóng không gi? v?ng ???c phong ?? thi ??u khi ?? thua quá nhi?u tr?n ??u, khi?n cho ??i bóng k?t thúc mùa gi?i 2021/2022 ? v? trí th? 12 trên b?ng x?p h?ng v?i 46 ?i?m.

Do ?ó ? mùa gi?i m?i mà ??i bóng không c?i thi?n tình hình ??i bóng và thi ??u kh?i s?c h?n, thì tình tr?ng này s? có th? ti?p di?n. Và d?n ??n tr??ng h?p x?u h?n là có th? s? ph?i g?p tình tr?ng xu?ng h?ng nh? CLB Saint Etienne

Tin chuy?n nh??ng CLB Reims

Theo nh? VN138Biz ?ã tìm hi?u các ngu?n tin, thì th?i ?i?m này Reims v?n ch?a thông báo chính th?c v? vi?c chiêu m? hay chuy?n nh??ng c?u th? c?a mình. Nh?ng các b?n mu?n bi?t thông tin s?m có th? ??ng ký và ??ng ý các ?i?u kho?n c?a Vn138.Biz ?? nh?n tin t?c chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a Reims nhé

Thành tích xu?t s?c c?a Reims

Reims-tu??ng-co?-tha?nh-ti?ch-a??n-tu?o??ng
Reims tu??ng co? tha?nh ti?ch a??n tu?o??ng

Theo chân VN138Biz tham quan các thành tích thi ??u c?c k? n?i b?t CLB Rennes ??u t?i gi?i vô ??ch n??c Pháp Ligue 1 nhé.

  • Ligue 1: 1948–1949, 1952–1953, 1954–1955, 1957–1958, 1959–1960, 1961–1962.
  • Cúp qu?c gia: 1949–1950, 1957–1958
  • Cúp Liên ?oàn: 1990–1991.
  • Siêu cúp n??c Pháp: 1949, 1955, 1958, 1960, 1966.
  • Latin Cup: 1953
  • Ligue 2: 1965–1966, 2017–2018
  • Championnat National: 2003–2004
  • UEFA Champions League (Á quân):  1956, 1959
  • Division d’Honneur Nord-Est: 1994
  • Championnat de France amateur: 1935

Gi?i thi?u t? Vn138Biz v? câu l?c b? Reims ?ã giúp cho các b?n hi?u h?n v? ??i bóng truy?n th?ng lâu ??i thi ??u bóng ?á t?i Pháp. Hy v?ng t? bài vi?t s? mang ??n th?t nhi?u thông tin ??i bóng h?n cho ??c gi? nào mu?n tìm hi?u v? các ??i bóng t?i gi?i Ligue 1 nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!