Câu l?c b? bóng ?á Metz – Danh sách c?u th?, HLV, phong ?? thi ??u

Ca?u-la?c-bo??-Metz
Bình ch?n

??i bóng câu l?c b? Metz là ??i bóng hàng ??u ?ang thi ??u t?i gi?i vô ??ch n??c Pháp v?i thành tích tham gia ch?i t?i gi?i Ligue 1 này. ??i bóng có l?ch s? lâu ??i và làm ni?m t? hào c?a nh?ng ng??i hâm m? ?ã yêu quý ??i bóng.

?? bi?t thêm v? câu l?c Metz, cùng v?i VN138.Biz tìm hi?u nhanh v? câu l?c b? bóng ?á lâu ??i n?i ti?ng này qua bài vi?t sau ?ây nhé.

Tên ??y ?? Football Club de Metz
Tên th??ng g?i Metz; Les Grenats
Sân v?n ??ng Stade Saint-Symphorien
S?c ch?a 25.636
Ch? t?ch ?i?u hành Bernard Serin

Thông tin v? CLB Metz

Ca?u-la?c-bo??-Metz
Ca?u la?c bo?? Metz

Câu l?c b? chuyên nghi?p Football Club de Metz ho?c g?i b?ng cái tên thân quen g?n v?i cái tên là quen thu?c là Metz. ?ây là m?t câu l?c b? có truy?n th?ng r?t lâu ??i t?i thành ph? Metz thu?c n??c Pháp. ??i bóng này ?ã tham d? thi ??u t?i gi?i vô ??ch bóng ?á Ligue 1 và mang v? nh?ng thành tích c?c k? t?t 

??i bóng chuyên nghi?p Metz có sân Stade Saint-Symphorien ?ã ch?n sân bóng này làm sân nhà ?? thi ??u t?i gi?i Ligue 1. Sân bóng ?á c?a CLB có s?c ch?a lên ??n 25.636 khán gi? theo dõi tr?c ti?p. CLB Metz ???c thành l?p n?m 1932 cho ??n nay ?ã 90 n?m và do ch? t?ch Bernard Serin ?i?u hành ??i bóng.

Màu áo c?a Metz

Gi?ng các câu l?c b? l?n t?i Ligue 1 nh? CLB Strasbourg, CLB Rennes hay CLB Reims,… Áo ??u t?i sân nhà cái Metz s? s? d?ng là áo ??u có màu ?? làm ch? ??o cho toàn b? qu?n áo thi ??u. Riêng ph?n áo ??u s? có nh?ng h?a ti?t d?ng g?n sóng vô cùng ??p m?t.

??i v?i áo ??u dành cho các tr?n ??u ? trên sân khách c?a ??i bóng Metz s? có m?t màu tr?ng ch? ??o t? áo cho ??n qu?n thi ??u. Gi?ng áo ??u sân nhà thì b? ?? này c?ng có nh?ng h?a ti?t g?n sóng trên áo ??u c?a ??i vô cùng l? m?t. 

??i hình câu l?c b? Metz hi?n nay

??i hình câu l?c b? Metz
??i hình câu l?c b? Metz

Theo thông tin th? thao t? các trang cá c??c uy tín hi?n nay nh?: C?ng game JP88, Nhà cái Rich888, Nhà cái FineBet,… VN138Biz ?ã t?ng h?p l?i ???c danh sách ??i hình thi ??u c?a câu l?c b? Metz này cho anh em tham kh?o nhé.

S? áo V? trí C?u th?
1 GK David Oberhauser
2 DF Dylan Bronn ( ??i tr??ng )
3 DF Matthieu Udol
4 DF Sikou Niakaté (cho m??n t? Guingamp )
6 MF Kévin N’Doram
7 FW Ibrahima Niane
8 MF Boubacar Traoré
9 FW Nicolas de Préville
10 MF Farid Boulaya
11 MF Opa Nguette
13 DF Fali Candé
14 MF Vincent Pajot
15 MF Pape Matar Sarr (cho m??n t? Tottenham )
16 GK Alexandre Oukidja
17 DF Thomas Delaine
18 DF Fabien Centonze
19 MF Habib Maïga
22 FW Didier Lamkel Zé (cho m??n t? Antwerp )
23 DF Boubakar Kouyaté
24 FW Lenny Joseph
26 FW Pape Ndiaga Yade
27 DF Jean-Armel Kana-Biyik
28 DF Manuel Cabit
29 DF Lenny Lacroix
30 GK Marc-Aurèle Caillard
32 MF Ibrahim Amadou
34 FW Louis Mafouta (cho m??n t? Neuchâtel Xamax )
40 GK Ousmane Ba

Phong ?? Metz hi?n t?i

Metz-co?-phong-?o??-te??-ha?i-ta?i-ligue-1
Metz co? phong ?o?? te?? ha?i ta?i ligue 1 mùa gi?i 2021/2022

Theo nh? các chuyên gia l?n hàng ??u hi?n nay ?ánh giá v? phong ?? thi ??u CLB Metz ? th?i ?i?m hi?n t?i ???c cho là c?c k? t?i t? trong mùa gi?i Ligue 1 2021/2022 này. Hi?n t?i ??i bóng ch? có ???c cho mình 31 ?i?m su?t mùa gi?i, x?p v? trí th? 19 ? b?ng x?p h?ng vô ??ch Ligue 1.

Nh? v?y là mùa gi?i t?i Metz s? ph?i thi ??u t?i gi?i h?ng hai Ligue 2 t?i h? th?ng bóng ?á n??c Pháp. Do ?ó n?u nh? ??i bóng lâu ??i c?a Pháp này muôn quay tr? l?i gi?i vô ??ch h?ng nh?t n??c Pháp s? ph?i ch? ??i thêm m?t n?m n?a và c?i thi?n CLB c?a mình ??y nhé,

Tin chuy?n nh??ng t?i Metz

Th?i ?i?m này gi?i vô ??ch bóng ?á n??c pháp ?ã khép l?i, do ?ó nên ch?a bát k? thông tin chuy?n nh??ng nào. Hãy ??ng ký nh?n thông tin t? VN138Biz m?i nh?t v? câu l?c b? Metz c?a n??c Pháp này nhé

Thành tích xu?t s?c c?a Metz

Metz-co?-tha?nh-ti?ch-vo?-cu?ng-to??t
Metz ?ã t?ng có tha?nh ti?ch vo? cu?ng to??t

CLB bóng ?á Metz c?ng có cho mình thành tích thi ??u r?t ?n t??ng mà các ??i bóng ít ti?ng t?m hay thành tích thi ??u ??u mong mu?n có ???c nh?:

  • Ligue 1: 1997–1998.
  • Cúp qu?c gia: 1983–1984, 1987–1988
  • Cúp Liên ?oàn: 1985–1986, 1995–1996
  • Ligue 2: 1934–1935, 2006–2007, 2013–2014, 2018–2019
  • UEFA Intertoto Cup:  1999

Bài vi?t ?ã cho các b?n hi?u rõ h?n v? câu l?c b? bóng ?á n?i ti?ng Metz c?a thành ph? cùng tên n??c Pháp ???c nhi?u ng??i hâm m? yêu m?n và theo dõi. N?u c?n thêm thông tin ??i bóng Ligue 1 thì liên h? v?i chúng tôi ?? ???c gi?i ?áp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!