Câu l?c b? bóng ?á Lille – L?ch s? hình thành, thành tích thi ??u

Ca?u-la?c-bo??-Lille
Bình ch?n

??i bóng CLB Lille m?t trong các câu l?c bóng tham gia thi ??u t?i gi?i vô ??ch bóng ?á qu?c gia Pháp t?i gi?i Ligue 1. Câu l?c b? là m?t thành viên lâu ??i t?i gi?i bóng ?á Ligue 1 hi?n nay, t?ng g?t hái nhi?u thành công trong l?ch s? t?i gi?i ??u này.

Hãy cùng xem các thông tin v? câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p Lille t?i gi?i bóng ?á chuyên nghi?p vô ??ch qu?c gia Pháp Ligue 1 qua bài vi?t c?a Website VN138Biz nhé.

Tên ??y ?? Lille Olympique Sporting Club
Tên th??ng g?i Lille; Les Dogues
Sân v?n ??ng Luigi Ferraris
Hu?n luy?n viên Andriy Shevchenko
Ch? t?ch ?i?u hành Enrico Preziosi

Thông tin v? CLB Lille

Ca?u-la?c-bo??-Lille
Ca?u la?c bo?? Lille

Câu l?c b? Lille Olympique Sporting Club có tên g?i quen thu?c h?n là LOSC Lille, m?t trong nh?ng câu l?c b? lâu ??i tham gia gi?i vô ??ch qu?c gia Pháp. Câu l?c b? ???c thành l?p vào n?m 1944 cho ??n nay ?ã ???c 77 n?m, cùng v?i nh?ng ??i bóng tên tu?i t?i các gi?i ??u l?n nh? Premier League, Bundesliga hay Serie A là các câu l?c b? m?nh t?i gi?i mà mình tham gia.

Sân v?n ??ng c?a CLB Lille ?ã l?a ch?n và dùng ?? có th? ?ón ti?p các ??i bóng làm khách tham gia tr?n l??t ?i l??t v? t?i gi?i chính là sân Luigi Ferraris có ???c s?c ch?a có th? ??n 50.186 ng??i. ? th?i ?i?m hi?n t?i thì câu l?c b? ?ang ???c qu?n lý và ?i?u hành b?i ch? t?ch CLB Enrico Preziosi.

Màu áo c?a CLB Lille

??i bóng có áo ??u t?i sân nhà ???c ch?n có màu ch? ??o cho c? trang ph?c là màu ?? và xanh ??m. Trong ?ó áo ??u s? có màu ?? còn qu?n s? có màu xanh ??m cùng v?i ?ôi v?i cùng màu.

??i bóng có b? qu?n áo khi làm khác t?i sân nhà c?a câu l?c b? khác, s? s? d?ng m?t ?? thi ??u thu?n m?t màu ?en t? áo, qu?n và v?. kèm theo ?ó là nh?ng logo c?a th??ng hi?u tài tr? ???c in ? trên áo ??u.  

??i hình câu l?c b? Lille hi?n t?i

??i hình câu l?c b? Lille
??i hình câu l?c b? Lille

D??i ?ây là ??i hình thi ??u c?a câu l?c b? Lille mùa gi?i 2021/2022 mà các b?n ??c gi? có th? tham kh?o và nh?n ??nh.

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Orestis Karnezis
2 HV Zeki Çelik
3 HV Tiago Djaló
4 HV Sven Botman
6 HV José Fonte (??i tr??ng)
7 T? Jonathan Bamba
8 TV Xeka
9 T? Jonathan David
10 TV Jonathan Ikoné
11 TV Yusuf Yaz?c?
14 TV Rocco Ascone
15 TV Eugenio Pizzuto
17 T? Burak Y?lmaz
18 TV Renato Sanches
19 T? Isaac Lihadji
21 TV Benjamin André (??i phó)
22 T? Timothy Weah
24 TV Amadou Onana
26 HV Jérémy Pied
27 HV Cheikh Niasse
28 HV Reinildo Mandava
29 HV Domagoj Bradari?
30 TM Léo Jardim
31 TV Angel Gomes
33 HV Saad Agouzoul
35 T? Mamadou Simbakoli
TM Ivo Grbi? (m??n t? Atlético Madrid)

Phong ?? hi?n t?i c?a Lille

Phong-?o??-cu?a-Lille
Phong ?o?? cu?a Lille mùa gi?i này không t?t

??i bóng Lille ???c ?ánh giá là cao t?i gi?i ??u vô ??ch n??c Pháp ligue 1, tuy nhiên hi?n nay trong mùa gi?i 2021/2022. ??i bóng có thành tích không m?y t?t khi h? ?? không gi? ???c phong ?? ?n ??nh trong su?t mùa gi?i. ??i bóng Lille sau khi k?t thúc mùa gi?i ch? ??ng ? v? trí th? 10 trên b?ng x?p h?ng v?i 55 ?i?m.

Theo nh? nh?ng tin t?c v? ??i bóng mà VN138Biz ?ã tìm hi?u ???c thì trong 5 tr?n g?n nh?t. Thì câu l?c b? Lille ch? th?ng ???c 2 tr?n, thua 2 tr?n và có 1 tr?n hòa nhau, do ?ó các b?n có th? ???c r?t rõ phong ?? c?a ??i bóng khá bát th??ng và không ?n ??nh ?? ti?n xa h?n.

N?u yêu thích CLB Lille t?i gi?i vô ??ch Ligue 1, ??c gi? có th? th? v?n may cá c??c th? thao t?i các trang cá c??c n?i ti?ng uy tín nh? C?ng game Solarbet, Nhà cái Bong90, Trang JP88,… Mang v? ti?n th??ng h?p d?n khi theo dõi ??i bóng yêu thích c?a mình nhé.

Tin chuy?n nh??ng Lille m?i nh?t

HI?n t?i mùa gi?i 2021/2022 c?a Ligue 1 v?a m?i k?t thúc, do ?ó v?n ch?a có thông tin nào v? k? ho?ch chuy?n nh??ng hãy chiêu m? c?u th? c?a Lille. Hãy liên h? VN138Biz ?? ??ng ký nh?n ngay thông tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a Lille nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a Lille

Thành tích xu?t s?c c?a Lille
Thành tích xu?t s?c c?a Lille

Sau ?ây là nh?ng thành tích vô cùng ?n t??ng c?a câu l?c b? này thi thi ??u t?i h? th?ng bóng ?á chuyên nghi?p c?a Italia hi?n nay.

  • Ligue 1: 1945–1946, 1953–1954, 2010–2011, 2020–2021
  • Ligue 2: 1963–1964, 1973–1974, 1977–1978, 1999–2000
  • Cúp bóng ?á Pháp: 1945–1946, 1946–1947, 1947–1948, 1952–1953, 1954–1955, 2010–2011
  • Siêu cúp bóng ?á Pháp: 2021
  • Cúp Liên ?oàn bóng ?á Pháp: 2015–1916
  • Coupe Charles Drago: 1954, 1956
  • UEFA Intertoto Cup: 2004
  • Latin Cup: 1951

Câu l?c b? Lille m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n hàng ??u t?i Pháp v?i thành tích thi ??u vô cùng ?n t??ng ?ã ???c gi?i thi?u cho các b?n hi?u h?n qua bài vi?t bên trên. Hy v?ng bài vi?t s? mang ??n cái nhìn t?ng quan v? câu l?c b? n?i ti?ng này t?i Ligue 1, theo dõi nh?ng tr?n c?u h?p d?n c?a ??i bóng t?i gi?i nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!