Câu l?c b? bóng ?á Lazio – Danh sách c?u th?, HLV, thông tin m?i nh?t

?o??i-bo?ng-?a?-chuye?n-nghie??p-Lazio
Bình ch?n

Câu l?c b? Lazio là m?t trong nh?ng ??i bóng ?ang thi ??u t?i gi?i vô ??ch bóng ?á Serie A,. ??i bóng có thành tích thi ??u vô cùng lâu ??i và là m?t trong nh?ng ??i bóng l?n t?i gi?i ??u này.

Tên ??y ?? Società Sportiva Lazio S.p.A.
Tên th??ng g?i Lazio

I Biancocelesti (Tr?ng và Xanh da tr?i)

I Biancazzurri (Tr?ng và xanh)

Le Aquile (??i bàng)

Gli Aquilotti (??i bàng nh?)

Sân v?n ??ng Sân v?n ??ng Olimpico
Ch? t?ch ?i?u hành Claudio Lotito

N?u b?n mu?n tìm hi?u thêm v? ??i bóng câu l?c b? này thì ??ng b? qua bài vi?t c?a VN138Biz nhé!

Thông tin v? CLB Lazio

Tho?ng-tin-ve??-ca?u-la?c-bo??-Lazio
Tho?ng tin ve?? ca?u la?c bo?? Lazio

Câu l?c b? Società Sportiva Lazio hay còn g?i là Lazio, là m?t câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p l?n t?i Italia. Câu l?c b? ???c thành l?p vào n?m 1900 ? qu?n Prati c?a Rome, cho ??n nay ?ã tr? thành m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n có l?ch s? phát tri?n lâu ??i.

??i bóng Lazio hi?n ?ang ???c ?i?u hành b?i Claudio Lotito và hi?n ?ang có nhà tài tr? chính h? tr? tài chính cho ??i bóng t?i gi?i ??u là Binance. M?t công ty thiên v? ti?n s? Blockchain tài tr? tài chính cho ??i bóng ?? ??i l?y qu?ng bá hình ?nh trên áo ??u c?a m?i thành viên trong ??i.

Sân v?n ??ng c?a Lazio

?o??i-bo?ng-?a?-chuye?n-nghie??p-Lazio
?o??i bo?ng ?a? chuye?n nghie??p Lazio

M?i câu l?c b? tham gia thi ??u t?i gi?i bóng ?á chuyên nghi?p Serie A ??u c?n có cho mình m?t sân v?n ??ng. Dùng ?? làm sân nhà ?? có th? thu?n ti?n t? ch?c thi ??u th? th?c sân nhà và sân khách. Do ?ó Lazio ?ã ch?n sân v?n ??ng Olimpico có s?c ch?a 70.634 làm sân nhà cho ??i bóng.

Kình ??ch c?a Lazio

Câu l?c b? Lazio có m?t ??i kình ??ch ??n t? cùng m?t thành ph? v?i câu l?c b?, chính là ??i bóng AS Roma. C? hai câu l?c b? ?ã có nhi?u làn ch?m trán nhau vô cùng n?y l?a và c? ??ng viên hai ??i c?ng không ?a gì nhau. Tr?n ??u c?a hai ??i ???c g?i tên là Derby thành Rome.

Màu áo – Logo c?a Lazio

A?o-?a??u-va?-logo-cu?a-Lazio
A?o ?a??u va? logo cu?a Lazio

Trang ph?c thi ??u c?a Lazio s? là áo ??u có màu s?c tr?ng ?an xen xanh da tr?i cùng qu?n và v? màu tr?ng. B? ?? thi ??u ???c l?y c?m h?ng t? lá c? qu?c gia Hy L?p, nguyên nhân là do câu l?c b? này có m?i quan h? vô cùng g?n g?i v?i ??t n??c Hy L?p.

Tr?i qua nhi?u mùa gi?i thì câu l?c b? Lazio ?ã s? d?ng b? qu?n áo này thi ??u t?i gi?i bóng ?á, nh?ng th??ng s? d?ng là màu xanh lam ph?i qu?n tr?ng cùng v? tr?ng. Do màu s?c trang ph?c c?a Lazio mà ??i bóng có bi?t danh Biancocelesti.

??i hình câu l?c b? Lazio hi?n t?i

Ca??u-thu?-thi-?a??u-ta?i-Lazio
Ca??u thu? thi ?a??u ta?i Lazio

Các tr?n ??u bóng ?á t?i gi?i bóng ?á Serie A c?a câu l?c b? Lazio s? ???c t?ng h?p cho nhà cái chia s? b?i các nhà cái l?n hàng ??u khu v?c hi?n nay nh? C?ng game 888B, Trang QQ288, Nhà cái SBOBET,…

S? áo V? trí C?u th?
1 GK Thomas Strakosha
3 DF Luiz Felipe
4 DF Patric
6 MF Lucas Leiva
7 MF Felipe Anderson
8 MF Jean-Daniel Akpa Akpro
9 FW Pedro
10 FW Luis Alberto
11 FW Joaquín Correa
13 DF Nicolò Armini
17 FW Ciro Immobile
18 MF Gonzalo Escalante
20 FW Felipe Caicedo
21 MF Sergej Milinkovi?-Savi?
23 DF Elseid Hysaj
25 GK Pepe Reina
26 DF ?tefan Radu
29 MF Manuel Lazzari
32 MF Danilo Cataldi
33 DF Francesco Acerbi
77 DF Adam Maruši?
94 FW Vedat Muriqi
96 MF Mohamed Farès

Phong ?? hi?n t?i ??i bóng Lazio

Phong ?? c?a ??i bóng Lazio t?i mùa gi?i 2021/2022 ???c ?ánh giá là vô cùng t?t khi ??i bóng hi?n t?i ?ang ??ng ? v? trí th? 5 trên b?ng x?p h?ng mùa gi?i này v?i 63 ?i?m. ??i bóng hi?n t?i ?ã có cho mình su?t tham gia d? gi?i UEFA Europa League cùng v?i ??i bóng h?ng 6. ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ??i bóng có c? h?i giành ???c ch?c vô ??ch c?a gi?i Cúp C2 này. 

Tin chuy?n nh??ng Lazio m?i nh?t

Nha?-ta?i-tro??-Lazio
Nha? ta?i tro?? Lazio

D??i ?ây là m?t s? thông tin chuy?n nh??ng m?i nh?t cho câu l?c b? lazio mà các b?n ??c có th? quan tâm và theo dõi:

  • Ch? t?ch câu l?c b? Claudio Lotito mu?n có m?t th?a thu?n lâu dài v?i HLV Maurizio Sarri ? mùa gi?i t?i.
  • Lazio mong mu?n có s? ph?c v? c?a m?t trong hai c?u th? Ruben Loftus-Cheek và Benjamin Bourigeaud thay th? cho Sergej Milinkovic-Savic
  • Câu l?c b? Lazio hi?n t?i ?ang mu?n có s? ph?c v? c?a chân sút Andrea Pinamonti trong ??i hình c?a mình.
  • HLV Maurizio Sarri hi?n ?ang th?a thu?n ?? chiêu m? c?u th? Carnesecchi thay th? cho Strakosha

Thành tích xu?t s?c c?a Lazio

Ca?u-la?c-bo??-Lazio
Ca?u la?c bo?? Lazio

Thành tích c?a Câu l?c b? bóng ?á Lazio ? ??u tr??ng qu?c n?i t?i gi?i vô ??ch h? th?ng bóng ?á Italia:

Gi?i ??u S? ch?c vô ??ch Mùa gi?i
Serie A 2 Mùa gi?i 1973 – 1974, 1999 – 2000
Coppa Italia 7 Mùa gi?i 1958, 1997 – 1998, 1999 – 2000, 2003 – 2004, 2008 – 2009, 2012 – 2013, 2018 – 2019
Siêu cúp Ý 4 Mùa gi?i 1998, 2000, 2009, 2017
Serie B 1 Mùa gi?i 1968 – 1969

Thành tích c?a Câu l?c b? bóng ?á Lazio ? ??u tr??ng qu?c n?i t?i gi?i Châu Âu danh giá b?c nh?t.

Gi?i ??u S? ch?c vô ??ch Mùa gi?i
UEFA Cup 1 Mùa gi?i 1998 – 1999
Siêu cúp UEFA 1 Mùa gi?i 1999

Trên ?ây là các thông tin v? ??i bóng câu l?c b? Lazio, m?t trong các ??i bóng m?nh t?i gi?i vô ??ch bóng ?á Italia Serie A. Hy v?ng bài vi?t s? cho b?n có cái nhìn t?ng quan v? ??i bóng này cùng v?i nh?ng thông tin m?i nh?t. N?u b?n mu?n tìm hi?u nhi?u h?n v? ??i bóng thì liên h? VN138Biz ngay nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!