Câu l?c b? bóng ?á Genoa – Tin t?c, c?u th?, HLV phong ?? thi ??u

Ca?u-la?c-bo??-Genoa
Bình ch?n

Câu l?c b? Genoa là m?t trong nh?ng câu l?c b? vô cùng n?i ti?ng b?c nh?t hi?n nay t?i Gi?i bóng ?á Serie A c?a Italia. ??i bóng này thu?c nhóm các ??i bóng m?nh nh?t tham gia thi ??u t?i ??u tr??ng danh giá nh?t c?a ??t n??c hình chi?c ?ng.

Hãy tìm hi?u v? ??i bóng Genoa c?c n?i ti?ng ?ang thi ??u t?i gi?i Serie A c?a Italia qua chia s? chi ti?t t? VN138Biz nhé.

Tên ??y ?? Genoa Cricket and Football Club
Tên th??ng g?i Genoa C.F.C; Rossoblu; Grifone; Vecchio Balordo.
Sân v?n ??ng Luigi Ferraris
Hu?n luy?n viên Andriy Shevchenko
Ch? t?ch ?i?u hành Enrico Preziosi

Thông tin v? CLB Genoa

Ca?u-la?c-bo??-Genoa
Ca?u la?c bo?? Genoa

Câu l?c b? Genoa là m?t trong 20 câu l?c b? có m?t t?i Serie A ?? cùng tranh tài giành cúp vô ??ch gi?i ??u danh giá nh?t t?i Italia. ??i bóng này gi?ng nh? nh?ng câu l?c b? l?n khác t?i châu Âu và ? t?i Serie A nh? Sassuolo, AC Milan, Napoli,… ??u thành l?p t? r?t lâu ??i vào n?m 1893 cho ??n hi?n nay ?ã 128 n?m.

Có th? th?y ???c ??i bóng có b? dày l?ch s? cùng v?i kinh nghi?m ch?i bóng ?á chuyên nghi?p vô cùng phong phú. Sân v?n ??ng c?a ??i bóng l?a ch?n ?? ?ón ti?p ??i khách ??n tham gia ch?i là sân Luigi Ferraris có s?c ch?a lên ??n 36.599 ng??i. ??i bóng hi?n t?i thu?c quy?n ?i?u hành b?i Enrico Preziosi.

Màu áo c?a CLB Genoa

??i bóng có b? ?? thi ??u trên sân nhà là m?t ?? l?y màu ch? ??o là xanh ??m và ?? v?i áo ???c chia n?a xanh n?a ??. Qu?n thi ??u hoàn toàn màu xanh ??m, trong khi ?ó ?? thi ??u c?a ??i bóng Genoa trên sân khách s? là là b? qu?n áo có màu tr?ng ch? ??o trên ng?c áo có m?t ???ng ch?y d?c ngang ng?c v?i 2 màu xanh ?? cách ?i?u nhau b?ng Logo c?a ??i bóng.

??i hình câu l?c b? Genoa hi?n t?i

?o??i-hi?nh-cu?a-Genoa
?o??i hi?nh cu?a Genoa

D??i ?ây là ??i hình thi ??u c?a câu l?c b? Genoa mùa gi?i 2021/2022 mà các b?n ??c gi? có th? tham kh?o và nh?n ??nh.

V? trí C?u th?
H?u v? Fallou Njie
Ti?n ??o Felipe Salvador Caicedo Corozo
Th? môn Adrian Šemper
Th? môn Federico Marchetti
Th? môn Rok Vodišek
H?u v? Zinho Vanheusden
H?u v? Domenico Criscito
H?u v? Andrea Masiello
H?u v? Mattia Bani
H?u v? Riccardo Calafiori
H?u v? Lennart Czyborra
H?u v? Paolo Ghiglione
H?u v? Silvan Hefti
H?u v? Andrea Cambiaso
H?u v? Nikola Maksimovi?
Ti?n v? Nadiem Amiri
Ti?n v? Filippo Melegoni
Ti?n v? Stefano Sturaro
Ti?n v? Morten Wetche Frendrup
Ti?n v? Hernani Azevedo Júnior
Ti?n v? Milan Badelj
Ti?n v? Nicolò Rovella
Ti?n v? Manolo Portanova
Ti?n v? Pablo Ignacio Galdames Millán
Ti?n ??o Roberto Piccoli
Ti?n ??o Caleb Ansah Ekuban
Ti?n ??o Mattia Destro
Ti?n ??o Aleksander Buksa
Ti?n ??o Kelvin Kwarteng Yeboah
Ti?n ??o Yayah Kallon
Ti?n v? Ivan Radovanovi?
Ti?n v? Kevin Andrés Agudelo Ardila
Ti?n v? Mohamed Salim Fares
H?u v? Davide Biraschi
Ti?n v? Abdoulaye Touré
Ti?n v? Albert Guðmundsson
H?u v? Leo Skiri Østigård
Th? môn Salvatore Sirigu
H?u v? Johan Felipe Vásquez Ibarra
Ti?n ??o Andrea Favilli
Th? môn Lorenzo Andrenacci
H?u v? Stefano Sabelli
Ti?n v? Valon Behrami
Ti?n ??o Flavio Junior Bianchi
Ti?n v? Francesco D’Assisi Cassata
Ti?n ??o Goran Pandev
Ti?n ??o Giuseppe Caso
H?u v? Laurens Serpe
Ti?n v? Steeve-Mike Eboa Ebongue
Th? môn Jandrei Chitolina Carniel

Phong ?? hi?n t?i c?a Genoa

Phong-?o??-cu?a-Genoa
Phong ?o?? thi ??u cu?a Genoa xu?ng d?c

??i bóng Genoa là ??i bóng ?ã tham gia ch?i bóng ?á chuyên nghi?p t?i Serie A vô cùng lâu v?i kinh nghi?m và k? n?ng ch?i vô cùng ?n t??ng. ?ã chi?m ???c m?t v? trí trong b?ng x?p h?ng 20 ??i tham gia gi?i ??u vô cùng danh giá này.

Tuy nhiên tin t?c hi?n nay ??i bóng ?ang g?p r?t nhi?u v?n ?? v?i phong ?? thi ??u ?ang ngày càng sa sút. V?i 8 tr?n g?n nh?t câu l?c b? ch? th?ng ???c 2 tr?n, thua 6 tr?n và không có tr?n hòa nhau ?ã cho th?y ??i bóng có phong ?? khá t?. ??nh ?i?m là ??i bóng ?ã tr? thành ??i ph?i xu?ng h?ng ch?i t?i Serie B mùa t?i.

N?u nh? các b?n yêu m?n ??i bóng này và v?n có mu?n hy v?ng theo dõi ??i bóng và tìm ki?m v?n may cùng v?i Genoa. Có th? tham kh?o m?t s? nhà cái uy tín, tham gia ch?i cá c??c ?? th? v?n may ? các c?ng game nh? C?ng game Funvip18, Nhà cái M88asia, Trang Mio99 Club,…

Tin chuy?n nh??ng Genoa m?i nh?t

N?u nh? b?n ??c mu?n ???c bi?t thêm nh?ng thông tin chuy?n nh??ng nóng h?i m?i nh?t. Cùng v?i di?n bi?n thay ??i nhân s? và c?u th? thi ??u t?i câu l?c b? Genoa, hãy ??ng ký ngay t?i Website c?a VN138Biz nh?n tin t?c ???c c?p nh?t liên t?c nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a Genoa

Tha?nh-ti?ch-thi-?a??u-ta?i-Genoa
Tha?nh ti?ch thi ?a??u ta?i Genoa ?n t??ng

Sau ?ây là nh?ng thành tích vô cùng ?n t??ng c?a câu l?c b? này thi thi ??u t?i h? th?ng bóng ?á chuyên nghi?p c?a Italia hi?n nay.

  • Serie A (Vô ??ch): 1897–1898, 1898–1899, 1899–1900, 1901–1902, 1902–1903, 1903–1904, 1914–1915, 1922–1923, 1923–1924.
  • Serie B: 1934–1935, 1952–1953, 1961–1962, 1972–1973, 1975–1976, 1988–1989
  • Serie C: 1970–1971
  • Cúp qu?c gia Ý: 1936–1937

Bài vi?t ?ã gi?i thi?u nhanh cho các b?n bi?t thêm v? nhà cái Genoa m?t trong nh?ng ??i bóng lâu ??i có thành tích c?c k? ?n t??ng không h? thua kém các ??i bóng n?i ti?ng t?i Serie A. N?u b?n ??c yêu thích và mu?n tìm hi?u thêm nhi?u thông tin v? CLB Genoa này thì liên h? v?i VN138Biz ?? ???c chia s? thêm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!