Câu l?c b? bóng ?á Atalanta – Danh sách c?u th? chính th?c, d? b?

Bình ch?n

Câu l?c b? Atalanta là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p t?i Anh, ???c ?ông ??o các ng??i yêu b? môn bóng ?á hâm m?. Hôm nay, VN138 ?ã c?p nh?t các thông tin m?i nh?t v? danh sách c?u th? chính th?c c?a câu l?c b? Atalanta, thông tin chuy?n nh??ng Atalanta m?i nh?t. Các b?n cùng theo dõi ?? n?m b?t thông tin m?i nh?t nhé!

Sau ?ây là nh?ng thông tin t?ng quan nh?t vê? câu l?c b? Atalanta và nh?ng thông tin s? l??c v? câu l?c b? này. VN138 ?a? tô?ng h??p ????c thông tin s? l??c v? câu l?c b?:

Tên ??y ?? Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
Bi?t danh La Dea (The Goddess)
Gli Orobici
I Nerazzurri (The Black and Blues)
Thành l?p 17 tháng 10 n?m 1907; 114 n?m tr??c
Sân Sân v?n ??ng Atleti Azzurri d’Italia
S?c ch?a 21.747[1]
Ch? t?ch[2] Antonio Percassi
Hu?n luy?n viên tr??ng Gian Piero Gasperini
Gi?i ??u Serie A
2019–20 Serie A, 3 trên 20
Trang web Trang web c?a câu l?c b?

Thông tin v? CLB Atalanta

Thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? Atalanta

Câu l?c b? Atalanta v?i tên ??y ?? là Atalanta Bergamasca Calcio. Câu l?c b? Atalanta ???c thành l?p vào n?m 1907 b?i các sinh viên Th?y S?. Ngoài tên g?i chính th?c ra, câu l?c b? này còn có bi?t danh ??c bi?t là NerazzurriOrobici. Tr? s? c?a câu l?c b? Atalanta ???c ??t t?i Bergamo, Lombardy. Hi?n t?i, câu l?c b? này ?ang tham gia mùa gi?i Serie A. Sân v?n ??ng ???c câu l?c b? s? d?ng làm san nhà là sân Atleti Azzurri d’Italia có s?c ch?a 21.747 ch? ng?i.

K? t? th?i gian thành l?p ??n nay, câu l?c b? Atalanta ?ã tr?i qua nhi?u ??i ch? t?ch khác nhau. ?a ph?n nh?ng v? ch? t?ch này ??u là c? ?ông chính th?c c?a câu l?c b?. Ch? t?ch lâu ??i nh?t c?a câu l?c b? là ông Ivan Ruggeri, ông ?ã gi? c??ng v? này t? n?m 2008 ??n n?m 2010. Ng??i ?ang n?m gi? v? trí ch? t?ch hi?n nay c?a câu l?c b? là ông Antonio Percassi, ông ?ã n?m gi? v? trí ch? t?ch c?a câu l?c b? này t? n?m 2010 ??n nay.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? bóng ?á Sampdoria, Câu l?c b? bóng ?á AS Roma, Câu l?c b? bóng ?á Juventus

Màu áo và logo c?a CLB Atalanta

Trang ph?c c?a câu l?c b? Atalanta k? t? khi thành l?p ??n nay là trang ph?c áo màu xanh ??m xen k? là các s?c ?en, qu?n màu ?env? ?en cao ??n c? chân. Khi tham gia thi ??u trên sân khách, trang ph?c c?a các c?u th? m?c là áo có màu tr?ng, ? ph?n c? áo ??n tr??c ng?c có màu xanh và màu ?en.

Câu l?c b? Atalanta ???c thành l?p t? n?m 1907 và ??i bóng này b?t ??u có logo chính th?c t? n?m 1963. Logo c?a câu l?c b? Atalanta ???c thi?t k? theo hình b?u d?c, màu ch? ??o c?a Logo là màu màu xanh và mà ?en, ?ây c?ng là màu s?c truy?n th?ng c?a câu l?c b? Atalanta. ? chính gi?a logo là hình m?t cô gái ?ang ch?y v?i mái tíc dài bay trong gió, hình ?nh này ???c l?y c?m h?ng t? hình t??ng th? s?n trinh n? trong th?n tho?i Hy L?p Atalanta.

??i hình câu l?c b? hi?n t?i c?a CLB Atalanta

??i hình ra sân c?a CLB Atalanta

??i hình ra sân c?a câu l?c b? Atalanta ?ã có s? thay ??i qua nhi?u ??i hu?n luy?n viên và các mùa gi?i khác nhau. Tuy ??i hình c?a ??i tuy?n Atalanta ch?a th?t s? có nh?ng ngôi sao c?u th? nh?ng trong ??i hình v?n gi? ???c nh?ng ngôi sao sáng giá, v?y danh sách c?u th? Atalanta g?m nh?ng ai? Sau ?ây là câu l?c b? Atalanta ??i hình hi?n t?i:

S? VT Qu?c gia C?u th?
1 TM Argentina Juan Musso
2 HV Ý Rafael Tolói (??i tr??ng)[16]
3 HV ?an M?ch Joakim Mæhle
4 HV Croatia Boško Šutalo
6 HV Argentina José Luis Palomino
7 T? Hà Lan Sam Lammers
8 HV ??c Robin Gosens
9 T? Colombia Luis Muriel
11 TV Th?y S? Remo Freuler (??i phó)[16]
13 HV Ý Giuseppe Pezzella (m??n t? Parma)
15 TV Hà Lan Marten de Roon (??i phó th? 2)[16]
18 TV Ukraina Ruslan Malinovskyi
19 HV Albania Berat Djimsiti
24 TV Ý Enrico Del Prato
28 HV Th? Nh? K? Merih Demiral (m??n t? Juventus)
31 TM Ý Francesco Rossi
32 TV Ý Matteo Pessina
33 HV Hà Lan Hans Hateboer
41 HV Ý Davide Ghislandi
42 HV Ý Giorgio Scalvini
57 TM Ý Marco Sportiello
59 TV Nga Aleksei Miranchuk
60 TV Ý Jacopo Da Riva
66 HV Ý Matteo Lovato
72 T? Slovenia Josip Ili?i?
77 HV Ý Davide Zappacosta
77 TV Ý Alessandro Cortinovis
88 TV Croatia Mario Pašali?
91 T? Colombia Duván Zapata
99 T? Ý Roberto Piccoli

Có th? th?y, trong ??i hình hi?n t?i c?a câu l?c b? Atalanta ?ây là c? h?i cho câu l?c b? Atalanta có th? ti?n xa h?n trên b?n ?? bóng ?á th? gi?i và ghi thêm nhi?u k? l?c.

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Atalanta

Trong mùa gi?i m?i nh?t, câu l?c b? Atalanta ???c gi?i chuyên môn nh?n ??nh là phong ?? gi?m sút nghiêm tr?ng. Theo k?t qu? 8 tr?n ??u g?n ?ây nh?t thì câu l?c b? Atalantath?ng 1 tr?n, thua 3 tr?n và hòa 3 tr?n ? mùa gi?i Serie A 2021/2022. K?t qu? này cho th?y câu l?c b? Atalanta c?n c? g?ng h?n n?a trong th?i gian s?p t?i.

N?u nh? các b?n ??t c??c cho nh?ng tr?n ??u c?a câu l?c b?  Atalanta t?i gi?i Serie A. Có th? l?a ch?n tham gia ch?i t?i m?t s? nhà cái uy tín nh? Nhà cái M88, Nhà cái Fun88, Trang cá c??c Sbobet, Casino Bong88Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a CLB Atalanta

N?u nh? ??c gi? mu?n bi?t thêm nh?ng thông tin chuy?n nh??ng chu?n xác c?ng nh? m?i nh?t t?i câu l?c b? Atalanta. Theo dõi VN138Biz nh?n tin t?c v? th? thao c?c HOT t? trang website nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Atalanta

Các c?u th? c?a CLB Atalanta ?n m?ng chi?n th?ng

Tr?i qua th?i gian dài hình thành và phát tri?n, câu l?c b? Atalanta ?ã ghi ???c khá nhi?u thành tích ?áng n?  trong s? nghi?p c?a bóng ?á. Trong ?ó, ph?i k? ??n các chi?n th?ng sau:

Coppa Italia

  • Vô ??ch: 1962-63.
  • Á quân: 1986-87, 1995-96.

Serie B

  • Vô ??ch: 1927-28, 1939-40, 1958-59, 1983-84, 2005-06, 2010-11.
  • Á quân: 1936-37, 1970-71, 1976-77, 1999-2000.

Serie C1

  • Vô ??ch: 1981,

Campionato Nazionale Primavera (Gi?i tr?)

  • Vô ??ch: 1992.
  • Á quân: 2001-02, 2004-05, 2012-13.

Coppa Italia Primavera (Gi?i tr?)

  • Vô ??ch: 1999 1999.

Torneo di Viareggio (Gi?i tr?)

  • Vô ??ch: 1969, 1993.

Campionato Nazionale Dante Berretti (Gi?i tr?)

  • Vô ??ch: 2005–06, 2009–10, 2012–13.

V?i t?t c? các thông tin v? câu l?c b? Atalanta hy v?ng các b?n ?ã có ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t v? câu l?c b? này.  Hãy theo dõi VN138 (https://vn138.biz/gioi-thieu-vn138/) ?? c?p nh?t nh?ng thông tin m?i nh?t và chính xác v? các câu l?c b? bóng ?á nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!