Câu l?c b? bóng ?á Burnley – Thành tích m?i nh?t, phong ?? hi?n t?i, HLV ??i bóng

5/5 - (1 bình chọn)

Câu l?c b? Burnley là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p thành công t?i Anh? ??i bóng ??i tuy?n Burnley ?ã có nh?ng thành tích n?i b?t gì? Trong bài vi?t m?i nh?t c?a VN138 ngày hôm nay, chúng tôi s? cung c?p nh?ng thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? Burnley, các b?n cùng theo dõi nhé.

Chúng tôi ?a? tô?ng h??p ????c thông tin s? l??c v? câu l?c b? Burnley ?? giúp cho b?n ?o?c co? ???c cái nhìn t?ng quan nh?t vê? câu l?c b?  Burnley cu?ng nh? nh?ng thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? này: 

Tên ??y ?? Câu l?c b? bóng ?á Burnley
Bi?t danh The Clarets
Thành l?p 1882
Sân Turf Moor, Burnley, Anh
S?c ch?a 21.944
Ch? t?ch ?i?u hành Barry Kilby
Ng??i qu?n lý Sean Dyche
Gi?i ??u Gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh
Gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh, th? 10 trên 20

Quá trình phát tri?n c?a câu l?c b? Burnley

Các c?u th? c?a câu l?c b? Burnley thi ??u trên sân c?

Câu l?c b? bóng ?á Burnley là m?t câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p t?i Anh, v?i tên g?i ??y ?? là Burnley Football Club hay Burnley FC. Câu l?c b? này ???c thành l?p vào n?m 1882. Ngoài tên g?i chính th?c trên, ??i bóng còn ???c g?i v?i bi?t danh khá ??c bi?t là The Clarets, t?m d?ch ra có ngh?a là r??u vang ??.  Câu l?c b? Burnley có bi?t danh này  là b?i câu l?c b? có màu s?c ch? ??o c?a câu l?c b? là màu ?? r??u nho và xanh da tr?i.

Hi?n nay, tr? s? c?a câu l?c b? Burnley ?ang ???c ??t ? Burnley th? tr?n Lancashire t?i n??c Anh. Ng??i ?ang n?m gi? v? trí ch? t?ch ?i?u hành hi?n t?i c?a câu l?c b? Burnley là ông Burnley. Sân nhà c?a câu l?c b? Burnley sân v?n ??ng Turf Moor, ??i tuy?n Burnley ?ã s? d?ng câu l?c b? này k? t? n?m 1883.

Trong s? nghi?p bóng ?á c?a câu l?c b? Burnley, s? ki?n ???c coi là c?t m?c ?ánh d?u s? tr??ng thành c?a ??i tuy?n là ??t chân ??n t? k?t c?a Cúp châu Âu n?m 1961. ??i bóng còn là m?t trong ba câu l?c b?  t?ng giành chi?n th?ng t?t c? b?n gi?i ??u chuyên nghi?p c?a bóng ?á Anh, cùng 2 ??i khác là ??i tuy?n Preston North End ??i tuy?n Wolverhampton.

Màu áo và logo c?a CLB Burnley

Trang ph?c ???c các c?u th? c?a câu l?c b? Burnley m?c khi tham gia thi ??u trên sân nhà là màu áo màu ??, hai bên cánh tay là màu xanh, kèm theo là qu?n và v? cao ??n c? chân màu tr?ng. Khi tham gia thi ??u trên sân khách, trang ph?c ???c các c?u th? m?c là áo màu cùng qu?n và v? ??u là màu xanh da tr?i. Ngoài hai trang ph?c chính k? trên, các c?u th? c?a câu l?c b? Burnley còn có trang ph?c th? ba ít m?c h?n là áo màu xanh ??m, hai bên cánh tay và c? có vi?n màu ?en.

??i hình hi?n t?i c?a Burnley

??i hình ra sân c?a câu l?c b? Burnley

Là m?t câu l?c b? lâu ??i, ??i hình c?a câu l?c b? Burnley ?ã có r?t nhi?u thay ??i r?t nhi?u l?n thông qua các l?n chuy?n nh??ng hay cho m??n. Sau ?ây là câu l?c b? Burnley ??i hình hi?n t?i:

S? Qu?c gia C?u th?
1 Anh Nick Pope
2 Anh Matthew Lowton
3 Anh Charlie Taylor
4 Anh Jack Cork
5 Anh James Tarkowski
6 Anh Ben Mee (??i tr??ng)
7 Iceland Jóhann Berg Guðmundsson
8 Anh Josh Brownhill
9 New Zealand Chris Wood
10 Anh Ashley Barnes
11 Anh Dwight McNeil
13 Wales Wayne Hennessey
16 Anh Dale Stephens
17 Anh Aaron Lennon
18 Anh Ashley Westwood
19 Anh Jay Rodriguez
22 C?ng hòa Ireland Nathan Collins
23 Hà Lan Erik Pieters
25 Anh Will Norris
26 Scotland Phil Bardsley
27 C?ng hòa Séc Mat?j Vydra
28 C?ng hòa Ireland Kevin Long

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Burnley 

Theo k?t qu? thi ??u m?i nh?t c?a câu l?c Burnley, trong 8 tr?n ??u g?n ?ây nh?t câu l?c b? Burnleyth?ng 3 tr?n, thua 3 tr?nhòa 2 tr?n. K?t qu? này cho th?y phong ?? thi ??u c?a câu l?c b? Burnley g?n ?ây không m?y ?n ??nh. Trong các tr?n ??u ? các mùa gi?i s?p t?i hy v?ng r?ng các c?u th? c?a câu l?c b? Burnley s? l?y l?i ???c phong ?? ?n ??nh và có nh?ng tr?n ??u ??p m?t h?n.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? ArsenalCâu l?c b? Liverpool, Câu l?c b? Wolverhampton Wanderers

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a CLB Burnley 

Hi?n nay, câu l?c b? Burnley ch?a có b?t c? thông báo nào v? các ho?t ??ng chuy?n nh??ng. Chúng tôi s? liên t?c c?p nh?t nh?ng tin t?c chuy?n nh??ng m?i nh?t v? câu l?c b? Burnley, hãy theo dõi VN138 ?? c?p nh?t nh?ng tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a câu l?c b? Burnley nhé.

Nh?ng ng??i ch?i yêu thích và hâm m? th? thao ch?c h?n không còn xa l? v?i CLB Burnley khi tham gia cá c??c t?i: Vi88cool, Trang cá c??c Bong88, nhà cái M88, Nhà cái Wabi88,… 

Nh?ng thành tích c?a CLB Burnley

Thông tin v? câu l?c b? Burnley m?i nh?t

V?i s? rèn luy?n và thi ??u h?t mình c?a các c?u th?, câu l?c b? Burnley ?ã có ???c cho mình nh?ng ?áng n?, cùng ?i?m qua nh?ng thành tích c?a câu l?c b? Burnley ngay d??i ?ây:

 • Chi?n th?ng t?i Gi?i ngo?i h?ng Anh vào các n?m: 1920–1921 và 1959–1960.
 • V? nhì t?i Gi?i ngo?i h?ng Anh vào các n?m: 1919–1920 và 1961–1962.
 • Giành ???c chi?n th?ng t?i Gi?i h?ng nh?t n??c Anh vào các n?m: 1897–1898 và 1972–1873.
 • V? nhì t?i Gi?i h?ng nh?t n??c Anh vào các n?m: 1912–1913, 1946–1947.
 • Giành vé Play-off c?a Gi?i bóng ?á h?ng nh?t n??c Anh vào các n?m: 2008–2009.
 • ?o?t ???c Cup vô ??ch t?i Gi?i bóng ?á ??n v? 1 n??c Anh vào các n?m: 1981–1982.
 • V? nhì Gi?i bóng ?á ??n v? 1 n??c Anh: 1999–2000.
 • Giành ???c chi?c vé Play-off c?a Gi?i bóng ?á ??n v? 1 n??c Anh vào các n?m: 1993–1994
 • Có ???c chi?c Cup vô ??ch Gi?i bóng ?á ??n v? 2 n??c Anh: 1991–1992.

Ngoài các thành tích k? trên, câu l?c b? Burnley còn là m?t trong ba ??i giành ???c ngôi v? vô ??ch c?a t?t c? b?n gi?i ??u chuyên nghi?p trên th? gi?i, ???c tính k? t? khi ??i bóng ???c thành l?p ??n nay,  bên c?nh các ??i khác là Wolverhampton WanderersPreston North End:

 • Cúp Vô ??ch Châu Âu giành ???c ngôi v? vô ??ch n?m: 1961
 • T?i t?i Gi?i Cúp FA: ??i ?ã xu?t s?c giành ???c ch?c vô ??ch vào n?m: 1913–1914, v? nhì vào các n?m 1946–1947 và 1961–1962. ??t gi?i ba vaò mùa gi?i n?m 1973–1974.
 • T?i lo?t gi?i Siêu cúp n??c Anh giành ???c chi?n th?ng vào n?m: 1973
 • T?i gi?i Anglo-Scottish Cup xu?t s?c có ???c chi?c Cup vô ??ch n?m: 1978–1979.
 • Vào ???c vòng chung k?t mùa gi?i Ferencvaros Vase n?m: 1914

V?i t?t c? các thông tin b? ích và m?i nh?t v? câu l?c b? Burnley, hy v?ng các b?n ?ã có ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t v? câu l?c b?. Hãy theo dõi VN138 (https://vn138.biz/dieu-khoan/) ?? c?p nh?t nh?ng thông tin m?i nh?t và chính xác v? các câu l?c b? bóng ?á nhé!  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!