Câu l?c b? bóng ?á Brentford – Thông tin c?u th?, thành tích n?i b?t

brentford
Bình ch?n

Câu l?c b? Brentford m?t trong nh?ng ??i bóng ?á nam chuyên nghi?p là cái tên n?i ti?ng trong các gi?i ??u ? các mùa Ngo?i H?ng Anh. ???c bi?t ??i bóng ?ang có nhi?u th?ng ti?n trong phong ?? thi ??u, chi ti?t s? ???c c?p nh?t ngay t?i n?i dung sau ?ây c?a VN138.Biz.

Tham gia các gi?i ??u Ngo?i H?ng Anh v?i phong ?? t?t nên Nh?ng Chú Ong – Brentford luôn nh?n ???c quan tâm và theo dõi c?a ?ông ??o ng??i hâm m?. D??i ?ây là b?ng th?ng kê thông tin v? tên tu?i và sân v?n ??ng c?a câu l?c b? mà anh em có th? tham kh?o:

Tên ??y ?? Câu l?c b? bóng ?á Brentford
Tên th??ng g?i The Bees (Nh?ng chú ong), Brentford
Sân v?n ??ng Sân v?n ??ng C?ng ??ng Brentford
S?c ch?a 17.250
Ch? t?ch ?i?u hành Cliff Crown

Gi?i thi?u v? câu l?c b? Brentford

Gi?i thi?u v? câu l?c b? Brentford
Gi?i thi?u v? câu l?c b? Brentford

Câu l?c b? bóng ?á Brentford hay còn ???c bi?t v?i bi?t danh là “Nh?ng Chú Ong” ?ây là ??i tuy?n bóng ?á chuyên nghi?p ???c thành l?p và có tr? s? chính t?i  Brentford, Greater London, Anh. ???c thành l?p chính th?c vào ngày 10 tháng 10 n?m 1889.

Th?i gian ??u thành l?p ??n n?m 2020 thì ??i bóng ch?i trên sân nhà là Griffin Park, nh?ng vào tháng 8/2020 sân v?n ??ng ?ã ?óng c?a và ch? th?u m?i chính th?c ??i tên trùng v?i tên c?a ??i bóng. T? ?ó ?ây ???c g?i là sân C?ng ??ng Brentford v?i s?c ch?a lên ??n 17.250 khán gi?.

Theo nh? VN138.BIZ ?ánh giá thì giai ?o?n hoàng kim thi ??u ??nh cao nh?t c?a Brentford r?i vào nh?ng n?m th?p niên 1930. Khi mà ??i quân có ??n 3 l?n góp m?t trong top 6 nh?ng gi?i ??u l?n nh?t t?i Anh n?m ?ó. Và theo nh? nghiên c?u thì kình ??ch l?n nh?t c?a câu l?c b? có th? nh?c ??n là Fulham và Queens Park Rangers.

Sau 9 l?n th?t b?i ? các tr?n Play-off su?t 74 n?m qua, thì vào ngày 29/05/2021 Brentford ?ã chính th?c h? g?c Swansea v?i t? s? 2-0 ? tr?n chung k?t và giành quy?n ti?n th?ng ??n gi?i Ngo?i H?ng Anh n?m 2021/22 cùng v?i Norwich và Watford. Và câu l?c b? sau nhi?u c? g?ng ?ã giành ???c h?ng 13/20 t?i mùa gi?i này sau Crystal Palace 2 ?i?m cách bi?t và thua Wolves t?i top 10 ??n 5 ?i?m.

??i hình thi ??u m?i nh?t c?a Brentford

??i hình thi ??u m?i nh?t c?a Brentford
??i hình thi ??u m?i nh?t c?a Brentford

Hi?n t?i thì ??i hình thi ??u c?a Brentford ?ang trong quá trình chu?n b? thay ??i cho mùa gi?i m?i, nên v?n ch?a có công b? chính th?c. Nh?ng ??i hình g?n ?ây nh?t c?a Nh?ng Chú Ong mà anh em có th? tham kh?o nh? sau:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM David Raya
2 HV Dominic Thompson
3 HV Rico Henry
4 HV Charlie Goode
5 HV Ethan Pinnock
6 TV Christian Nørgaard
7 TV Sergi Canós
8 TV Mathias Jensen
9 TV Emiliano Marcondes
14 TV Josh Dasilva
15 T? Marcus Forss
16 T? Joel Valencia
17 T? Ivan Toney
18 HV Pontus Jansson (??i tr??ng)
19 TV Bryan Mbeumo
20 TV Saman Ghoddos
21 TV Christian Eriksen
22 HV Henrik Dalsgaard (??i phó)
23 HV Winston Reid (m??n t? West Ham United)
24 TV Tariqe Fosu
26 TV Shandon Baptiste
27 TV Vitaly Janelt
28 TM Luke Daniels
29 HV Mads Bech Sørensen
30 HV Mads Roerslev
31 TV Jan Žamb?rek
HV Luka Racic

Tin chuy?n nh??ng c?a Brentford

Tin chuy?n nh??ng c?a Brentford
Tin chuy?n nh??ng c?a Brentford

S? bùng n? c?a th? tr??ng chuy?n nh??ng t?i bóng ?á Anh ?ang c?c k? sôi n?i nên nh?ng c?u th? c?ng ???c ti?n hành thi ??u v?i nhi?u hình th?c khác nhau, và t?i Brentford có các thông tin nh?:

  • Ngày 12/01/2022 c?u th? Brook Lachlan cho m??n ??n Câu l?c b? Adelaide United.
  • Ngày 16/01/2022 Gunnarsson Patrik Sigurdur h?p ??ng t? do t?i Câu l?c b? Viking.
  • Ngày 18/01/2022 c?u th? Valencia Joel cho m??n t?i Câu l?c b? Alcorcon.
  • Ngày 27/01/2022 c?u th? Thompson Dominic cho m??n t?i Câu l?c b? Ipswich.
  • Ngày 29/01/2022 c?u th? Bidstrup Mads cho m??n ??n Câu l?c b? Nordsjaelland.
  • Ngày 31/01/2022 c?u th? Eriksen Christian cho m??n ??n Câu l?c b? Inter.

Phong ?? mùa tr??c c?a Brentford

V?i s? ph?n ??u không ng?ng và th?ng h?ng t?i Ngo?i H?ng Anh, thì Brentford ?ã ch?ng t? th?c l?c c?a mình t?i mùa gi?i 2021/22 v?i nhi?u pha b?c phá và bàn th?ng ??p m?t. Toàn ??i ghi nh?n ???c 46 ?i?m t??ng ???ng v?i 13 tr?n th?ng 7 tr?n hòa và 18 tr?n b?i. 

??i bóng ?ã ??t ???c thành tích ?áng n?, h?n h?n phong ?? c?a 2 ??i Norwich và Watford c?ng t? vòng play-off giành vé thi ??u. Nên n?u anh em mu?n ??t c??c cho Nh?ng Chú Ong thì có th? ch?n nh?ng nhà cái uy tín t?i VN138.Biz nh? C?ng game Vi88cool, Cá ?? th? thao Betway, Nhà cái Bong90,…

Thành tích xu?t s?c c?a Nh?ng Chú Ong

Thành tích xu?t s?c c?a Nh?ng Chú Ong
Thành tích xu?t s?c c?a Nh?ng Chú Ong

Ti?p theo ?ây thì anh em có th? tham kh?o thêm m?t s? nh?ng thành tích n?i b?t nh?t mà câu l?c b? này ?ã ghi nh?n ???c trong nhi?u n?m qua v?i nh?ng gi?i th??ng nh?:

  • Second Division / First Division / Championship (H?ng 2): vô ??ch 1 l?n n?m 1934-35.
  • Third Division / Second Division / League One (H?ng 3): vô ??ch 2 l?n n?m 1932–33 (Nam), 1991–92; Á quân 4 l?n 1929–30, 1957–58, 1994–95, 2013–14.
  • Fourth Division / Third Division / League Two (H?ng 4): vô ??ch 3 l?n n?m 1962–63, 1998–99, 2008–09.
  • Southern League Second Division: vô ??ch 1 l?n n?m 1900–01.

Các thông tin chia s? bên trên ?ã nói lên nh?ng ?i?u liên quan ??n câu l?c b? bóng ?á Brentford m?t cách chi ti?t. Hãy nhanh tay ??ng ký tài kho?n t?i VN138.Biz ?? ???c tham gia cá c??c cho ??i bóng này m?t cách an toàn và nhanh chóng nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!