Câu l?c b? bóng ?á Bordeaux – Danh sách c?u th?, HLV hi?n nay

Ca?u-la?c-bo??-Bordeaux
Bình ch?n

Câu l?c b? Bordeaux m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n hàng ??u c?a n??c Pháp v?i thành tích thi ??u vô cùng ?n t??ng. ??i bóng có cho mình m?t thành tích tham gia thi ??u vô cùng ?n t??ng t?i Ligue 1.

?? hi?u rõ h?n v? câu l?c b? vô cùng n?i ti?ng Bordeaux này, hãy cùng v?i Trang VN138Biz tìm hi?u nhanh v? ??i bóng n?i ti?ng t?i Ligue 1 nhé.

Tên ??y ?? Football Club des Girondins de Bordeaux
Tên th??ng g?i Bordeaux

Les Girondins

Le club au scapulaire

es marine et blanc

Sân v?n ??ng Matmut Atlantique
S?c ch?a 42.052
Ch? t?ch ?i?u hành Joseph DaGrosa

Thông tin v? CLB Bordeaux

Câu l?c b? Football Club des Girondins de Bordeaux hay còn ???c g?i t?c v?i cái tên vô cùng quen thu?c là ??i bóng ?á Bordeaux. ??i bóng này là m?t trong các ??i bóng c?c k? lâu ??i, ???c thành l?p vào n?m 1881 cho ??n hi?n nay ?ã có 140 n?m l?ch s? phát tri?n. Th? hi?n ???c s? lâu ??i và kinh nghi?m thi ??u bóng ?á c?a ??i bóng này.

??i bóng Bordeaux c?ng gi?ng nh? nh?ng câu l?c b? l?n hàng ??u t?i các gi?i bóng ?á l?n khác trên th? gi?i nh? Gi?i Premier League, La Liga hay Serie A t?i các n??c khác. ??u có cho mình sân v?n ??ng làm sân nhà và sân c?a Bordeaux là Matmut Atlantique v?i s?c ch?a 42.052 ng??i. Hi?n nay ??i bóng ?ang ???c d?n d?t b?i HLV Paulo Sousa

Màu áo t?i Bordeaux

Hi?n nay ??i bóng ?ang thi ??u t?i gi?i Ligue 1 v?i b? qu?n áo ??u v?i áo qu?n và v? ??u màu xanh ??m v?i vi?n tr?ng xung quanh vai và tr??c ng?c. ???c s? d?ng cho các tr?n ??u ?ón ti?p ??i bóng ??i th? ngay t?i sân nhà c?a mình.

Ngoài ? ??i bóng còn có áo ??u ???c s? d?ng khi ??n làm khách t?i sân c?a ??i bóng khác. B? áo ??u sân khách này s? có tông màu ch? ??o là màu tr?ng v?i vi?n xanh ? vai và c? áo phía tr??c. Phía tr??c c?a áo có nh?ng vi?n xám d?ng ch? V x?p ch?ng lên nhau ???c s? d?ng ?? thi ??u t?i sân nhà ??i th?.

??i hình câu l?c b? Bordeaux hi?n t?i

??i hình câu l?c b? Bordeaux
??i hình câu l?c b? Bordeaux

Theo thông tin mà VN138Biz ?ã t?ng h?p l?i thì danh sách c?u th? tham gia thi ??u t?i CLB Bordeaux t?i gi?i Ligue 1 hi?n nay g?m có nh?ng c?u th? sau ?ây cho các b?n ??c gi? tham kh?o:

V? trí C?u th?
H?u v? Laurent Koscielny
H?u v? Malcom Bokele Mputu
Th? môn Darren Lima Semedo
H?u v? Loïc Anthony Bessilé
H?u v? Raoul Bellanova
Ti?n v? Toma Baši?
H?u v? Loris Benito Souto
Ti?n v? Rubén Pardo Gutiérrez
Th? môn Benoît Costil
Th? môn Gaëtan Poussin
Th? môn Davy Rouyard
Th? môn Tidiane Malbec
Th? môn Guerric Bernou
H?u v? Abdel Jalil Zaim Idriss Medioub
H?u v? Ricardo Luís Chaby Mangas
H?u v? Marcelo Antônio Guedes Filho
H?u v? Timothée Joseph Pembélé
H?u v? Paul Baysse
H?u v? Enock Kwateng
H?u v? Mohamed Aggoun
H?u v? Tijany Atallah
H?u v? Aissa Boudechicha
H?u v? Jacques Ekomie
H?u v? Johaneko Louisjean
H?u v? Yaël Mouanga Boudzoumou
H?u v? Junior Mwanga
Ti?n v? Danylo Ignatenko
Ti?n v? Fransérgio Rodrigues Barbosa
Ti?n v? Mehdi Zerkane
Ti?n v? Yacine Adli
Ti?n v? Issouf Sissokho
Ti?n v? Javairô Dilrosun
Ti?n v? Josuha Guilavogui
Ti?n v? Tom Lacoux
Ti?n v? Logan Delaurier-Chaubet
Ti?n v? Emeric Depussay
Ti?n v? Rudy Orea
Ti?n v? Johab Pascal
Ti?n ??o Jimmy Briand
Ti?n ??o M’Baye Babacar Niang
Ti?n ??o Sékou Mara
Ti?n ??o Rémi Oudin
Ti?n ??o Alberth Josué Elis Martínez
Ti?n ??o Dilane Bakwa
Ti?n ??o Moudja Sie Ouattara
H?u v? Alexandre Lauray
Ti?n v? Jean Emile Junior Onana Onana
H?u v? Gideon Mensah
Ti?n ??o Ui-Jo Hwang
H?u v? Stian Rode Gregersen
Ti?n ??o Amadou Traore
H?u v? Anel Ahmedhodzic
H?u v? Edson André Sitoe
Ti?n ??o Thibault Klidjé
Ti?n ??o Samuel Kalu Ojim
Ti?n ??o Josh Maja
Ti?n v? Otávio Henrique Passos Santos

Phong ?? hi?n t?i c?a Bordeaux

Phong ?? hi?n t?i c?a Bordeaux
Bordeaux r?t h?ng do phong ?? t?i t?

??i bóng Bordeaux là m?t CLB lâu ??i và có truy?n th?ng thi ??u bóng ?á vô cùng ?n t??ng v?i thành tích thi ??u t?i gi?i vô ??ch n??c Pháp Ligue 1 hi?n nay. Tuy nhiên ? th?i ?i?m mùa gi?i hi?n t?i 2021/2022, v?i k?t qu? thi ??u vô cùng b?t bát c?a CLB này ?ã khi?n cho c? ??i ph?i b? xu?ng h?ng ? mùa gi?i sau khi ch? có ???c 31 ?i?m ? c? mùa gi?i.

Tuy nhiên các b?n c?ng có th? hy v?ng vào t??ng lai khi ??i bóng s? c? g?ng thi ??u ?? có th? quay tr? l?i ??u tr??ng danh giá Ligue 1 này. ?? ?ng h? và theo dõi ??i bóng yêu thích c?a mình, các b?n có th? tham gia ??t c??c cho Bordeaux t?i nh?ng casino online nh? C?ng game Betway, Vua Bài 9, Trang FaFa191,… th? v?n may c?a mình nhé

Tin chuy?n nh??ng Bordeaux

Hi?n t?i mùa gi?i Ligue 1 c?a Pháp ?ã k?t thúc và ph?i ch? ??n cu?i n?m gi?i ??u m?i kh?i tranh. Chính vì v?y mà thông tin chuy?n nh??ng t?i câu l?c b? Bordeaux hi?n nay v?n ch?a có thông báo chính th?c. Do ?ó n?u nh? các b?n mu?n nh?n thông tin chuy?n nh??ng t?i CLB n?i ti?ng có th? ??ng ký nh?n thông tin VN138Biz ?? có ???c tin t?c m?i nh?t nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a Bordeaux

Thành tích xu?t s?c c?a Bordeaux
Thành tích xu?t s?c c?a Bordeaux

D??i ?ây là m?t s? thành tích mà CLB Bordeaux ?ã ??t ???c khi tham gia thi ??u t?i Ligue 1 c?a Pháp hi?n nay.

  • Vô ??ch qu?c gia: 1949-1950, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1998-1999, 2008-2009
  • Cúp bóng ?á Pháp: 1940-1941, 1985-1986, 1986-1987, 2012-2013
  • Cúp liên ?oàn bóng ?á Pháp: 2001-2002, 2006-2007, 2008-2009
  • Siêu cúp bóng ?á Pháp: 1986, 2008, 2009
  • Cúp Intertoto: 1995
  • Vô ??ch Gi?i h?ng nhì Pháp: 1992

Nh?ng tin t?c v? CLB c?c n?i ti?ng và lâu ??i Bordeaux là ??i bóng ?á ?ang tham d? gi?i Ligue 1 danh giá c?a Pháp hi?n nay. N?u ??c gi? mu?n tham kh?o các thông tin cùng tin t?c m?i nh?t c?a câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p Bordeaux thì liên h? chúng tôi ?? chia s? thêm nhi?u thông tin m?i nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!