Câu l?c b? bóng ?á Atletico Madrid – Thông tin m?i nh?t 2022

Atletico Madrid
Bình ch?n

Câu l?c b? Atletico Madrid v?i nh?ng ???ng bóng và phong ?? xu?t s?c ?ã tr? nên c?c k? n?i b?t t?i ??u tr??ng sân c? La Liga. D??i ?ây là nh?ng thông tin và c?p nh?t phong ?? thi ??u c?a ??i tuy?n do VN138.Biz chia s?.

Không nh?ng nh?n ???c s? yêu th??ng c?a ng??i hâm m? trong n??c mà Atletico Madrid còn có s? ?ng h? nhi?t tình c?a ng??i yêu bóng ?á trên toàn th? gi?i. V?y ??i bóng ?á này có gì ??c bi?t? Chi ti?t s? ???c c?p nh?t ngay sau ?ây.

Tên ??y ?? Club Atlético de Madrid, S.A.D.
Tên th??ng g?i Los Colchoneros (Nh?ng ng??i t?o nên n?m)

Los Rojiblancos (?? và tr?ng)

Los Indios (The Indians)

El Pupas (The Jinxed Ones)

Sân v?n ??ng Wanda Metropolitano
S?c ch?a 68.456
Ch? t?ch ?i?u hành Enrique Cerezo

Gi?i thi?u v? câu l?c b? bóng ?á Atletico Madrid

Gi?i thi?u v? câu l?c b? bóng ?á Atletico Madrid
Gi?i thi?u v? câu l?c b? bóng ?á Atletico Madrid

Câu l?c b? bóng ?á Atletico Madrid là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p và n?i ti?ng có tr? s? ho?t ??ng chính t?i Madrid. ??i bóng ?ang ho?t ??ng trên sân nhà Wanda Metropolitano v?i s?c ch?a lên ??n 68.456 ng??i. Và tham gia thi ??u t?i mùa gi?i La Liga.

??i bóng ???c thành l?p vào n?m 1903 v?i 3 h?c sinh Basque s?ng ? Madrid. Tr?i qua nhi?u cu?c bi?n ??ng t? b?t ??ng quan ?i?m ??n nh?ng dòng l?ch s? chi?n tranh, thì Atletico Madrid c?ng nh?n ???c nhi?u thành tích n?i b?t, trong ?ó có ??n 11 l?n vô ??ch cúp La Liga, 10 l?n vô ??ch Copa del Rey, 2 l?n ?o?t gi?i Supercopas de España và 1 l?n t?i Copa Eva Duarte.

Theo nh? nh?ng gì mà VN138.Biz thu th?p ???c thì câu l?c b? ???c ?ánh giá là ??i tuy?n có thành tích thi ??u xu?t s?c thu?c top 3 các ??i bóng t?i Tây Ban Nha sau 2 ông l?n c?a n?n bóng ?á là Real Madrid và Barcelona. ?i?u ?ó cho th?y, phong ?? c?a Atletico Madrid luôn ???c ?n ??nh và không g?p quá nhi?u s? th?t b?i trong th?i gian dài thi ??u.

Hi?n t?i các anh em có th? tham gia cá c??c cho câu l?c b? này t?i nh?ng nhà cái uy tín nh? C?ng Casino W88, Nhà Cái Betway, C?ng game F8bet,…T?t c? ??u ???c h? tr? link truy c?p b?i VN138.Biz, nên anh em hoàn toàn có th? yên tâm gia nh?p. 

C?u th? thi ??u hi?n t?i c?a câu l?c b? Atletico Madrid

C?u th? thi ??u hi?n t?i c?a câu l?c b? Atletico Madrid
C?u th? thi ??u hi?n t?i c?a câu l?c b? Atletico Madrid

Các c?u th? thi ??u cho câu l?c b? Atletico Madrid ???c ?ánh giá là vô cùng xu?t s?c v?i nh?ng ??t bi?n bàn th?ng ??p m?t và b?t ng?. Tuy nhiên t?i mùa chuy?n nh??ng s?p t?i s? có nhi?u bi?n chuy?n và ??ng b? thông tin t?i VN138.Biz ?? c?p nh?t danh sách c?u th? m?i nh?t. Sau ?ây là ??i hình thi ??u v?a qua mà anh em có th? tham kh?o:

S? áo V? trí C?u th?
2 HV José Giménez (??i phó 2)
4 TV Geoffrey Kondogbia
5 TV Rodrigo De Paul
6 TV Koke (??i tr??ng)
7 T? João Félix
8 T? Antoine Griezmann (m??n t? Barcelona)
10 T? Ángel Correa
11 TV Thomas Lemar
12 HV Renan Lodi
13 TM Jan Oblak (??i phó)
14 TV Marcos Llorente
15 HV Stefan Savi?
17 TV Daniel Wass
18 HV Felipe
19 T? Matheus Cunha
21 TV Yannick Carrasco
22 HV Mario Hermoso
23 HV Reinildo Mandava

Phong ?? ghi nh?n ???c t? mùa gi?i La Liga 2021/22

Phong ?? ghi nh?n ???c t? mùa gi?i La Liga 2021/22
Phong ?? ghi nh?n ???c t? mùa gi?i La Liga 2021/22

V? phong ?? thi ??u t?i mùa gi?i La Liga 2021/22 v?a qua thi câu l?c b? ?ã xu?t s?c v? 3 v?i 71 ?i?m trong ?ó có 21 tr?n th?ng, 8 tr?n hòa và 9 tr?n thua. Câu l?c b? ?ã v? sau Barcelona v?i 2 ?i?m cách bi?t vô cùng ?áng ti?c, th? nh?ng nh?ng pha c?n phá và phòng ng? c?ng cáp v?a qua do Atletico Madrid th? hi?n ??u ??t ???c s? khen ng?i và ?ánh giá cao trong gi?i chuyên môn. C? h?i cho h? s? di?n ra t?i mùa gi?i s?p t?i.

Thành tích n?i b?t c?a câu l?c b? Atletico Madrid

Thành tích n?i b?t c?a câu l?c b? Atletico Madrid
Thành tích n?i b?t c?a câu l?c b? Atletico Madrid

??n ?ây thì ng??i ch?i có th? b?t ??u tìm hi?u v? nh?ng thành tích n?i b?t nh?t mà Atletico Madrid ?ã t?ng ghi nh?n b?ng c? s? n? l?c và ?oàn k?t c?a mình. Chi ti?t gi?i th??ng nh? sau:

  • Vô ??ch Tây Ban Nha: 11 l?n vô ??ch n?m 1939-40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965-66, 1969–70, 1972–73, 1976-77, 1995–96, 2013-14, 2020–21.
  • Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: 10 l?n vô ??ch n?m 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013.
  • Siêu cúp bóng ?á Tây Ban Nha: 3 l?n vô ??ch 1951, 1985, 2014.
  • UEFA Champions League: ??t Á Quân n?m 1974, 2014, 2016.
  • UEFA Cup Winners’ Cup/Cúp C2: vô ??ch n?m 1962.
  • UEFA Europa League/Cúp C3: 3 l?n vô ??ch n?m 2010, 2012, 2018.
  • UEFA Super Cup/Siêu cúp bóng ?á châu Âu: 3 l?n vô ??ch 2010, 2012, 2018.
  • Intercontinental Cup: vô ??ch n?m 1974.

Các thông tin nêu trên là nh?ng c?p nh?t chi ti?t v? tình hình thi ??u m?i nh?t c?a câu l?c b? Atletico Madrid. Qua ?ó n?u nh? anh em mu?n ???c cá c??c cho ??i bóng này thì hãy nhanh tay ??ng ký tài kho?n t?i VN138.Biz ?? ???c tham gia nhanh nh?t. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!