Câu l?c b? bóng ?á Athletic Club – Phong ?? thành tích m?i nh?t

Athletic Club
Bình ch?n

Câu l?c b? bóng ?á Athletic Club ??i bóng có thành tích ?n ??nh và ???c quan tâm theo dõi b?i các c? ??ng viên t?i mùa gi?i La Liga v?a qua. Nhanh chóng xem qua nh?ng thông tin chi ti?t v? ??i bóng này t?i bài vi?t sau do VN138.Biz th?c hi?n.

??i bóng ?á Athletic Club là m?t trong nh?ng câu l?c b? lâu n?m v?i nh?ng kinh nghi?m ??u tr??ng và phong ?? thi ??u vô cùng m?nh m?. ?? giúp ng??i ??c có th? hi?u rõ h?n v? ??i bóng này, thì sau ?ây là nh?ng thông tin chia s? m?i nh?t.

Tên ??y ?? Câu l?c b? bóng ?á Athletic Club
Tên th??ng g?i Nh?ng con s? t?

(ti?ng Anh: Los Leones (The Lions))

Sân v?n ??ng San Mamés
S?c ch?a 53.289
Ch? t?ch ?i?u hành Aitor Elizegi

Thông tin câu l?c b? bóng ?á Athletic Club

Thông tin câu l?c b? bóng ?á Athletic Club
Thông tin câu l?c b? bóng ?á Athletic Club

??i bóng ?á Athletic Club hay còn ???c g?i là Athletic Bilbao, ???c bi?t là m?t trong nh?ng câu l?c b? chuyên nghi?p t?i Tây Ban Nha. Hi?n t?i ??i bóng ?ang có tr? s? chính th?c t?i thành ph? Bilbao, t?nh Biscay. Và thi ??u t?i sân San Mamés v?i s?c ch?a l??ng ng??i lên ??n 53.259 c? ??ng viên.Câu l?c b? ???c thành l?p vào nh?ng n?m 1898 và ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ??i bóng có thành tích t?t khi liên ti?p nh?n các gi?i th??ng nh? 8 cúp vô ??ch La Liga, và ??n 23 l?n cúp Tây Ban Nha. Theo nh? VN138.Biz ???c bi?t thì k? thù trên sân c? c?a Athletic Club là  Real Madrid và Barcelona, ??ng th?i dù có ??i ??u tr?c di?n nh?ng ??i th? t?m c? nh?ng câu l?c b? này ch?a bao gi? r?t h?ng.

Hi?n t?i thì c?ng cá c??c VN138.Biz ?ang ch? ?ón nh?ng anh em ??n tham gia và ??t c??c cho ??i bóng này trong các tr?n ??u s?p t?i. Các anh em thành viên s? ???c ??ng ký tham gia các nhà cái uy tín nh? C?ng Casino F8Bet, Cá c??c Betway, Nhà Cái FaFa191,…nh?ng th??ng hi?u này ??u ?ã ???c c?p link truy c?p không b? ch?n nên anh em không c?n ph?i lo l?ng.

Màu áo thi ??u c?a ??i bóng Athletic Club

Vào nh?ng n?m v?a kh?i ??u 1903 thì ??i bóng Athletic Club ?ã ch?n màu áo ??u là s? mi n?a xanh n?a tr?ng, kèm qu?n và v? xanh d??ng có vi?n tr?ng. Sau nhi?u n?m thay ??i màu s?c ch? ??o thì ??n n?m 2009 thì c? ??i ?ã th?ng nh?t màu áo là s? mi s?c ?? tr?ng, qu?n ?en vi?n ?? và màu t?t c?ng ?en vi?n ?? tr?ng. 

??i hình c?u th? thi ??u hi?n t?i cho ??i bóng

??i hình c?u th? thi ??u hi?n t?i cho ??i bóng
??i hình c?u th? thi ??u hi?n t?i cho ??i bóng

Hi?n t?i các c?u thi ??u t?i ??i bóng v?n ?ang trong quá trình ch?nh s?a, và chiêu m? ? mùa chuy?n nh??ng này, th? nên anh em có th? tham kh?o v? m?t s? nh?ng thông tin ??i hình c?a câu l?c b? ?ã tham gia La Liga ? mùa gi?i g?n nh?t nh? sau:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Unai Simón
2 T? Jon Morcillo
3 HV Unai Núñez
4 HV Iñigo Martínez
5 HV Yeray Álvarez
6 TV Mikel Vesga
7 T? Ibai Gómez
8 TV Unai López
9 T? Iñaki Williams
10 T? Iker Muniain (??i tr??ng)
12 T? Álex Berenguer
13 TM Jokin Ezkieta
14 TV Dani García
15 HV Iñigo Lekue
16 TV Oihan Sancet
17 HV Yuri Berchiche
18 TV Óscar de Marcos (??i phó)
19 TV Oier Zarraga
20 T? Asier Villalibre
21 TV Ander Capa
22 T? Raúl García (??i phó th? 2)
23 TV Peru Nolaskoain
24 HV Mikel Balenziaga
25 TM Iago Herrerín
26 T? Iñigo Vicente
27 TV Unai Vencedor

Phong ?? hi?n t?i qua mùa gi?i 2021/22

Phong ?? hi?n t?i qua mùa gi?i 2021/22
Phong ?? hi?n t?i qua mùa gi?i 2021/22

V?i nh?ng s? c? g?ng không ng?ng t? ??i bóng, thì v?a qua mùa gi?i La Liga 2021/22 câu l?c b? ?ã ghi nh?n ???c 55 ?i?m ??t 14 tr?n th?ng 13 tr?n hòa và 11 tr?n thua, x?p h?ng th? 8 c?a toàn mùa và cách top 3 là Atletico Madrid 22 ?i?m. 

Qua ?ó có th? th?y, ??i bóng ?ang trong phong ?? ?n ??nh và m?c tiêu c?a ban hu?n luy?n là s? d?n d?t ??i hình m?i ?? chi?n ??u t?i mùa ti?p theo v?i nh?ng n?i b?t h?n v? phong ??, s?c kh?e và s? ??t phá. Ngoài ra, hu?n luy?n viên Marcelino c?ng ph?i quy?t ??nh v? vi?c chuy?n nh??ng c?u th? và ch?n ra nh?ng tên tu?i m?i nh?t.

Thành tích thi ??u xu?t s?c nh?t Athletic Club nh?n ???c

??i hình c?u th? thi ??u hi?n t?i cho ??i bóng
??i hình c?u th? thi ??u hi?n t?i cho ??i bóng

Ti?p theo ?ây, thì anh em nên tìm hi?u rõ h?n v? câu l?c b? này ?ã ghi nh?n và ??t ???c nh?ng thành tích c?c n?i b?t gì trong nh?ng n?m dài thi ??u. Chi ti?t s? ???c c?p nh?t ngay t?i th?ng kê sau ?ây:

  • Vô ??ch Tây Ban Nha (La Liga): vô ??ch 8 l?n n?m 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84.
  • Cúp Nhà vua (Copa del Rey): vô ??ch 23 l?n 1903, 1904, 1909, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1944–45, 1449–50, 1955, 1956, 1958, 1969, 1972–73, 1983–84.
  • Siêu cúp bóng ?á Tây Ban Nha: vô ??ch 4 l?n n?m 1950, 1984, 2015, 2020.
  • Cúp UEFA: ??t Á Quân 2 n?m 1976–1977, 2011–2012.

V?i nh?ng thông tin bên trên ?ã gi?i thi?u ?ôi nét v? câu l?c b? Athletic Club kèm theo nh?ng c?p nh?t m?i nh?t v? phong ?? và thành tích c?a h?. ??ng b? l? nh?ng thông tin m?i nh?t t?i VN138.Biz, tham kh?o thêm v? chúng tôi (https://vn138.biz/gioi-thieu-vn138/) ngay hôm nay ?? nh?n ???c nhi?u tr?i nghi?m m?i.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!