Câu l?c b? bóng ?á Aston Villa – Thành tích, phong ?? hi?n t?i

aston villa
Bình ch?n

??i bóng ?á chuyên nghi?p Aston Villa v?i phong ?? t?t và ?n ??nh qua các mùa gi?i Ngo?i H?ng Anh ?ã là cái tên quen thu?c ??i v?i nh?ng ng??i xem bóng. ?? giúp ng??i ??c tìm hi?u rõ h?n v? thông tin này thì sau ?ây s? là nh?ng chia s? c?a VN138.BIZ.

Cu?c tranh giành trên b?ng x?p h?ng c?a gi?i vô ??ch cao c?p Ngo?i H?ng Anh luôn c?c k? c?nh tranh và kh?c nghi?t. V?y toàn ??i Aston Villa ?ã giành ???c v? trí nào t?i gi?i này? Chi ti?t các thông tin v? ??i bóng s? ???c VN138.BIZ c?p nh?t t?i b?ng cùng các phân tích d??i dây:

Tên ??y ?? Aston Villa Football Club
Tên th??ng g?i The Villa, The Lions, The Claret & Blue Army
Sân v?n ??ng Villa Park
S?c ch?a 42.749
Ch? t?ch ?i?u hành Nassef Sawiris

Gi?i thi?u v? câu l?c b? bóng ?á Aston Villa

Gi?i thi?u v? câu l?c b? bóng ?á Aston Villa
Gi?i thi?u v? câu l?c b? bóng ?á Aston Villa

Câu l?c b? Aston Villa ??i tuy?n bóng ?á chuyên nghi?p t?i Anh có tr? s? chính th?c ??t t?i Birmingham. ??i tuy?n này ???c thành l?p n?m 1874 và có sân ch?i chính th?c t?i Villa Park v?i s?c ch?a c? ??ng viên lên ??n 42.749 ng??i. Hi?n t?i thì toàn ??i ?ang ch?i t?i gi?i ??u cao c?p Ngo?i H?ng Anh và c?ng gi? phong ?? ?n ??nh ??n th?i ?i?m này.

Theo nh? th?ng kê thì ??i bóng Aston Villa ?ã t?ng vô ??ch Cúp C1 châu Âu vào n?m  1981-82. Ngoài ra câu l?c b? còn gi? nh?ng thành tích vô cùng xu?t s?c khi vô ??ch Football League First Division ??n 7 l?n, vô ??ch 7 l?n FA Cup, 5 l?n vô ??ch Cúp Liên ?oàn,…?i?u ?ó cho th?y th?c l?c c?a ??i quân không h? t? so v?i nh?ng ??i th? cùng th?i.

Màu áo truy?n th?ng c?a ??i tuy?n ???c ch?n v?i ch? ??o và màu ?? r??u ph?i v?i màu xanh da tr?i, kèm qu?n ?ùi màu tr?ng và v? xanh s?c ??.

Hi?n nay n?u nh? nh?ng anh em nào mu?n tham gia cá c??c cho ??i bóng thì có th? ??ng ký tài kho?n ? VN138.Biz và truy c?p ??n nh?ng nhà cái có t? l? cá c??c cao nh? C?ng game QQ288, Nhà cái 868H, Cá c??c Win3888,…

L?ch s? c?a câu l?c b? The Lions

L?ch s? c?a câu l?c b? The Lions
L?ch s? c?a câu l?c b? The Lions

V? l?ch s? thì ngày thành l?p chính xác c?a câu l?c b? là vào 3 n?m 1874 b?i các thành viên thu?c nhà th? Weslayan ? khu v?c Aston, thu?c thành ph? Birmingham. ??i bóng Aston Villa là m?t trong nh?ng cái tên xu?t s?c ? vùng Midlands, khi danh d? ??t ???c chi?c cúp Birmingham Senior Cup vào nh?ng n?m 1880. Và ti?p ??n là giành l?y FA Cúp ??u tiên trong l?ch s? vào n?m 1887.

Danh sách các c?u th? ra sân c?a ??i bóng Aston Villa

Danh sách các c?u th? ra sân c?a ??i bóng Aston Villa
Danh sách các c?u th? ra sân c?a ??i bóng Aston Villa

Do hi?n t?i thì ??i bóng ?ang có nh?ng ch?nh s?a v? ??i hình trong mùa gi?i m?i, do ?ó ng??i xem có th? tham kh?o danh sách c?u th? v?a qua c?a ??i tuy?n này nh? sau:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Emiliano Martínez
2 HV Matty Cash
3 HV Matt Targett
4 HV Ezri Konsa
5 HV Tyrone Mings (??i tr??ng)
6 TV Douglas Luiz
7 TV John McGinn
8 TV Morgan Sanson
10 TV Emiliano Buendía
11 TV Ollie Watkins
12 T? Jed Steer
15 T? Bertrand Traoré
17 T? Trézéguet
18 HV Ashley Young
19 TV Marvelous Nakamba
20 TV Danny Ings
21 TV Anwar El Ghazi
23 HV Philippe Coutinho (m??n t? Barcelona)
30 HV Kortney Hause
31 TV Leon Bailey
32 TV Jaden Philogene-Bidace
33 TV Carney Chukwuemeka
35 TM Cameron Archer
38 HV Viljami Sinisalo
41 HV Jacob Ramsey

Phong ?? ghi nh?n ???c c?a Aston Villa ? mùa gi?i tr??c

Phong ?? ghi nh?n ???c c?a Aston Villa ? mùa gi?i tr??c
Phong ?? ghi nh?n ???c c?a Aston Villa ? mùa gi?i tr??c

Vào mùa gi?i 2021/22 Ngo?i H?ng Anh v?a qua thì phong ?? c?a Aston Villa ???c ?ánh giá ? m?c ?n ??nh do k?t qu? ghi nh?n không có quá nhi?u n?i b?t. C? th? là ??i bóng ??t ???c h?ng 14 trên 20 toàn gi?i, v?i 45 ?i?m cách clb Leeds 7 ?i?m, Burnley ? nhóm ?èn ?? 10 ?i?m và xa top 10 Wolves ??n 6 ?i?m. Th? nên v?i thành tích hi?n t?i thì ??i bóng c?n có l?i ch?i m?nh m? và chi?n thu?t t?t h?n cho mùa gi?i sau. 

Thành tích t?t nh?t c?a câu l?c b? Aston Villa

Bên c?nh phong ?? hi?n t?i c?a Aston Villa không m?y n?i b?t thì ng??i xem có th? tìm hi?u quá kh? h? ?ã ghi nh?n ???c nh?ng thành tích nh? th? nào, chi ti?t:

  • UEFA Champions League/Cúp C1: vô ??ch n?m 1982.
  • UEFA Super Cup/Siêu cúp bóng ?á châu Âu: vô ??ch n?m 1982.
  • Cúp Intertoto: vô ??ch 2 n?m (2001, 2008).
  • Cúp FA: vô ??ch 7 l?n 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957.
  • Cúp Liên ?oàn bóng ?á Anh: vô ??ch 5 l?n 1961, 1975, 1977, 1994, 1996.
  • FA Charity Shield: vô ??ch n?m 1981.

Bài vi?t bên trên là nh?ng thông tin v? thành tích và phong ?? hi?n t?i c?a câu l?c b? Aston Villa dành cho các anh em quan tâm và theo dõi ??i bóng này. Hy v?ng VN138.Biz ?ã mang ??n cho ng??i xem nh?ng n?i dung ch?t l??ng và phù h?p nh?t ?? t?ng thêm ki?n th?c bóng ?á h?u ích, hãy liên h? v?i chúng tôi ?? bi?t thêm nhi?u tin t?c m?i. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!