Câu l?c b? bóng ?á Alaves – HLV, phong ?? CLB Alaves 2022

?o??i-bo?ng-Alaves
Bình ch?n

Câu l?c b? Alaves là m?t trong các CLB n?i ti?ng thi ??u chuyên nghi?p t?i gi?i vô ??ch hoàng gia Tây Ban Nha La Liga. ??i bóng t?ng có cho mình b? dày th?i gian phát tri?n bóng ?á t?i h? th?ng bóng ?á c?a n??c ý hi?n nay.

Hãy cùng theo chân VN138Biz xem s? l??c v? ??i bóng vô cùng m?nh m? này có nh?ng gì thú v? khi thi ??u t?i La Liga.

Tên ??y ?? Deportivo Alavés, S.A.D
Bi?t Danh Babazorros; El Glorioso 
Sân bóng Mendizorrotza
S?c ch?a 19,840
Ch? t?ch Alfonso Fernández de Trocóniz

Gi?i thi?u CLB thi ??u Alaves

?o??i-bo?ng-Alaves
?o??i bo?ng Alaves

??i bóng Alaves hay còn ???c g?i b?ng tên ??y ?? là Deportivo Alavés, S.A.D m?t trong nh?ng câu l?c b? ?ang thi ??u chính th?c cho gi?i bóng ?á l?n nh?t Tây Ban Nha. ??i bóng y chang nh?ng câu l?c b? l?n hàng ??u t?i La Liga khác nh? Espanyol, Levante, Celta Vigo,… Có cho mình quá trình phát tri?n vô cùng lâu dài khi ???c l?p nên ??i bóng thi ??u t? n?m 1921.

??i bóng có cho mình m?t sân v?n ??ng thi ??u Mendizorrotza ch?a ???c 19,840 ng??i xem. ?ây c?ng là sân v?n ??ng thi ??u chính th?c khi ch?i bóng t?i La Liga, cùng v?i ?ó là HLV Javier Calleja s? là ng??i c?m quân d?n d?t ??i bóng thi ??u t?i gi?i bóng ?á n?i ti?ng và h?p d?n.

Màu áo thi ??u chính th?c c?a Alaves

??i bóng Alaves có màu áo chính th?c là màu xanh d??ng và tr?ng k?t h?p qu?n thi ??u màu ?en vô cùng l? m?t nh?ng l?i không kém ph?n n?i b?t. Ngoài ra ??i bóng có ?? sân khách v?i màu áo màu tr?ng và hai s?c xanh ngang trên ng?c t?o ?i?m nh?n cho b? qu?n áo s? d?ng trên sân khách.

C?u th? ch?i bóng cho Alaves có nh?ng ai?

C?u th? ch?i bóng cho Alaves
C?u th? ch?i bóng cho Alaves

Sau ?ây hãy cùng v?i chúng tôi ?i?m qua nh?ng c?u th? ?ang tham gia thi ??u t?i câu l?c b? Alaves hi?n nay. Nh?ng thông tin v? c?u th? s? ???c chúng tôi mang ??n t? các nhà cái l?n uy tín ?ã t?ng h?p l?i là Nhà cái Fun88, C?ng game Fun712, Trang Fun563,…

V? trí C?u th?
Ti?n ??o Édgar Antonio Méndez Ortega
Ti?n v? Manuel García Alonso
Th? môn Óscar Medina González
Th? môn Jesús Lázaro Owono Ngua Akeng
Th? môn Fernando Pacheco Flores
Th? môn Adrián Rodríguez Giménez
Th? môn Iván Sanz
Th? môn Antonio Sivera Salvá
H?u v? Abdelkabir Abqar
H?u v? Martín Aguirregabiria Padilla
H?u v? Rubén Duarte Sánchez
H?u v? Saúl García Cabrero
H?u v? Víctor Laguardia Cisneros
H?u v? Florian Lejeune
H?u v? Javier López Carballo
H?u v? Joaquín Navarro Jiménez
H?u v? Alberto Rodríguez Baró
H?u v? Facundo Nahuel Tenaglia
Ti?n v? Alejandro Balboa Bandeira
Ti?n ??o Lucas Pérez Martínez
Ti?n v? Giorgi Gagua
Ti?n v? Abdallahi Mohamed Mahmoud
Ti?n v? Tomás Alage Mendes Mendes
Ti?n v? Antonio Moya Vega
Ti?n v? Tomás Pina Isla
Ti?n v? Pere Pons Riera
Ti?n v? David Remeseiro Salgueiro
Ti?n v? Alexandru Mircea ?îrlea
Ti?n ??o Miguel de la Fuente Escudero
Ti?n ??o Alan Godoy Domínguez
Ti?n ??o Taichi Hara
Ti?n ??o Luis Jesús Rioja González
Ti?n ??o Unai Ropero Pérez
Ti?n ??o Mamadou Sylla
Ti?n ??o Marc Tenas Ureña
H?u v? Rodrigo Ely
Ti?n ??o Manuel Javier Vallejo Galván
Ti?n ??o José Luis Sanmartín Mato
Ti?n v? Iván Martín Núñez
Ti?n v? Gonzalo Escalante
Ti?n v? Mamadou Loum N’Diaye
Ti?n v? Facundo Pellistri Rebollo
H?u v? Matthew Miazga
Ti?n ??o John Guidetti

Phong ?? c?a Alaves g?n ?ây

Phong-?o??-cu?a-Alaves
Phong ?o?? cu?a Alaves

??i bóng Alaves g?n ?ây ???c ?ánh giá là sa sút c?c k? nhanh khi h? ch? có cho mình 31 ?i?m và x?p bét b?ng ??u. ?ây là v? trí xác ??nh cho câu l?c b? s? ph?i xu?ng ch?i t?i gi? th?y h?n vào mùa sau. M?t s? ?áng bu?n và th?t v?ng ??i v?i ??i bóng và ng??i hâm m? ?ã yêu m?n câu l?c b? này.

N?u nh? câu l?c b? La Liga này mu?n quay tr? l?i sân ch?i ??nh cao này, h? s? ph?i tham gia thi ??u m?t mùa t?i gi?i h?ng nhì và ??ng ??u b?ng thì m?i có ???c c? h?i hít th? b?u không khí c?a La Liga ??nh cao c?a Tây Ban Nha.

Thông tin Alaves chuy?n nh??ng m?i nh?t

??i bóng hi?n ch?a công b? b?t k? m?t th??ng v? bom t?n chuy?n nh??ng nào, do ?ó hi?n t?i không có nhi?u thông tin v? ??i bóng Alaves. N?u nh? b?n là ng??i yêu m?n ??i bóng, thì có th? liên h? ??ng ký nh?n thông tin VN138Biz ?? có ???c thông tin m?i nh?t nhé.

Danh hi?u mà Alaves ?ã ??t ???c hi?n nay

Danh hi?u mà Alaves ?ã ??t ???c
Danh hi?u mà Alaves ?ã ??t ???c

Bên d??i là nh?ng danh hi?u mà Alaves t?ng ??t ???c t? tr??c cho ??n nay khi tham gia ch?i bóng ?á chuyên nghi?p t? lúc thành l?p cho ??n ngày nay.

Gi?i h?ng Nhì

  • Vô ??ch: 1929–30 , 1953–54 , 1997–98 , 2015–16

Gi?i h?ng Nhì B

  • Vô ??ch: 1992–93,1993–94, 1994–95, 2012–13 

Gi?i h?ng T?

  • Vô ??ch: 1940–41, 1960–6, 1964–65, 1967–68, 1973–74
  • Vô ??ch: 1989–90 

UEFA Cup

  • Á quân: 2000–01

Gi?i Biscay

  • Vô ??ch: 1929–30

Gi?i Gipuzkoa

  • Vô ??ch: 1938–39

Cúp Liên ?oàn Tây Ba Nha

  • Vô ??ch: 1945–46

Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

  • Á quân : 2016–17

?ây là nh?ng thông tin s? l??c v? ??i bóng Alaves ?ang thi ??u t?i h? th?ng bóng ?á chuyên nghi?p hoàng gia Tây Ban Nha. Hãy ?ón xem thêm nhi?u bài vi?t h?p d?n t? VN138Biz ?? có ???c nh?ng ki?n th?c hay nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!